Quarterly

ETHOS Rok 32 2019 nr 2(126) 20,00 PLN
Maria FILIPIAK – O duchu muzyki

DOI 10.12887/32-2019-2-126-20

7,00 PLN
Jerzy WIŚNIEWSKI – Poeci o słuchaniu muzyki: Trzy wybrane lektury

DOI 10.12887/32-2019-2-126-11

7,00 PLN
Maciej NOWAK – Miasto – jazz – fotografia

DOI 10.12887/32-2019-2-126-19

7,00 PLN
Krzysztof MORACZEWSKI – Słuchanie muzyki i jego społeczne a priori

DOI 10.12887/32-2019-2-126-05

7,00 PLN
Joanna MICHALCZUK – Artura Pałygi dramaturgia niepokojących pytań

DOI 10.12887/32-2019-2-126-13

7,00 PLN
Maria MAŁANICZ-PRZYBYLSKA − Słuchanie uwarunkowane kulturowo i społecznie. O kontekstualnym odbiorze muzyki

DOI: 10.12887/32-2019-2-126-07

7,00 PLN
Wojciech KUDYBA – Eros i agape w liryce Janusza Stanisława Pasierba

DOI 10.12887/32-2019-2-126-12

7,00 PLN
Maciej T. KOCIUBA – Fotokompozycje Ryszarda Horowitza: Obraz jako struktura holistyczna

DOI 10.12887/32-2019-2-126-10

7,00 PLN
Dorota HAWRYLUK – „Bo w nas są korzenie Piękna przegłęboko”. O formie poetyckiej medytacji biblijnej Karola Wojtyły–Jana Pawła II

DOI 10.12887/32-2019-2-126-14

7,00 PLN
Jerzy W. GAŁKOWSKI – Wyzwanie tej ziemi. Refleksje na kanwie poematu Karola Wojtyły „Myśląc Ojczyzna...” 7,00 PLN
Agnieszka DRAUS – Słuchając sacrum. O doświadczeniu ducha w muzyce dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku. Rekonesans, wybór, interpretacja

DOI 10.12887/32-2019-2-126-08

7,00 PLN
Anna CHĘĆKA − Słuchanie jako modus myślenia. Perspektywa melomana, wykonawcy i krytyka

DOI 10.12887/32-2019-2-126-06

7,00 PLN
Miłosz ALEKSANDROWICZ − Akustyczna teoria dźwięku muzycznego Josepha Sauveura

DOI 10.12887/32-2019-2-126-09

7,00 PLN
ETHOS Rok 32 2019 nr 1(125) 20,00 PLN
Zofia ZARĘBIANKA – Semantyka ciszy w Pieśni o Bogu ukrytym Karola Wojtyły. Rekonesans

DOI 10.12887/32-2019-1-125-14

7,00 PLN
Marta WÓJCICKA – O funkcjach słowa w kulturze

DOI 10.12887/32-2019-1-125-13

7,00 PLN
Ks. Grzegorz STRZELCZYK – Słuchacze Logosu. Kategoria słuchania w teologii katolickiej – próba syntezy

DOI 10.12887/32-2019-1-125-05

7,00 PLN
Dobrosław KOT – Niesłychany Obcy

DOI 10.12887/32-2019-1-125-07

7,00 PLN
Andrzej HEJMEJ – Literatura w kulturze akuzmatycznej

DOI 10.12887/32-2019-1-125-05

7,00 PLN
Jakub GUŻYŃSKI – Między teorią prywacyjną a teorią zła radykalnego. Johna Milbanka krytyka pozytywnej ontologii zła

DOI 10.12887/32-2019-1-125-09

7,00 PLN
Margaret A. Goralski, Krystyna Górniak-Kocikowska − Edukacja w dobie sztucznej inteligencji. wola słuchania jako nowe wyzwanie pedagogiczne

DOI 10.12887/32-2019-1-125-11

7,00 PLN
Witold GLINKOWSKI − Słuchanie jako nasłuchiwanie Boga i bliźniego. Glosa antropologicznofilozoficzna

DOI 10.12887/32-2019-1-125-06

7,00 PLN
Maria FILIPIAK – Słuchanie
DOI 10.12887/32-2019-1-125-20
7,00 PLN
Henryk DUDA – Wyrażenie „Polish death camps” i jego innojęzyczne odpowiedniki. Komentarz lingwistyczny

DOI 10.12887/32-2019-1-125-15

7,00 PLN
Joanna DEMBIŃSKA-PAWELEC – Spadkobierca mistycznego objawienia. Czesław Miłosz wobec religijnej myśli Oskara Miłosza

DOI 10.12887/32-2019-1-125-12

7,00 PLN
Mirosława CHUDA – Słowo 7,00 PLN
Iwona BARWICKA-TYLEK – Słuchanie. Zapomniany fundament demokracji

DOI 10.12887/32-2019-1-125-10

7,00 PLN
ETHOS Rok 31 2018 nr 4(124) 20,00 PLN
Marcin T. ZDRENKA − Etyczna problematyczność figury upadku

DOI 10.12887/31-2018-4-124-10

7,00 PLN
Adriana WARMBIER – Pamięć zraniona. Renarratywizacja i problem tożsamości osobowej

DOI 10.12887/31-2018-4-124-08

7,00 PLN
Agnieszka TES – Piętno upadku. Wybrane aspekty twórczości Anselma Kiefera

DOI 10.12887/31-2018-4-124-15

7,00 PLN
Andrzej SZOSTEK MIC – Alienacja: problem wciąż aktualny. W nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły–Jana Pawła II

DOI 10.12887/31-2018-4-124-16

7,00 PLN
Marcin SUBCZAK − Upadek człowieka jako choroba duszy. Diagnostyczno-terapeutyczny wymiar Platońskich dialogów

DOI 10.12887/31-2018-4-124-06

7,00 PLN
Natalia STENCEL – Mistyczny upadek? O fenomenie „nocy ciemnej” w kontekście języka

DOI 10.12887/31-2018-4-124-05

7,00 PLN
Rafał SOLEWSKI – Upadki sztuki dwudziestego wieku a metafizyka. O wybranych teoriach filozoficznych i działaniach artystycznych potencjalnie z nimi związanych

DOI 10.12887/31-2018-4-124-09

7,00 PLN
Adam SAWICKI – Grzech wiedzy i próba wolności. Pojęcie Upadku w religijno-filozoficznych koncepcjach Lwa Szestowa i Nikołaja Bierdiajewa

DOI 10.12887/31-2018-4-124-07

7,00 PLN
Furio PESCI − Upadek i odkupienie. Perspektywa pedagogiczna

DOI 10.12887/31-2018-4-124-14

7,00 PLN
Andrzej NIEWIADOMSKI – Katastrofizm poetycki. Próba stabilizacji pojęcia i „ciągi dalsze”

DOI 10.12887/31-2018-4-124-13

7,00 PLN
Łukasz NIEWCZAS – „Jesteśmy wielkim sztandarem narodowym”. Cyprian Norwid o „rozbiorze” Polski

DOI 10.12887/31-2018-4-124-17

7,00 PLN
Jacek MYDLA – Między teodyceą a psychologią. Wizje upadku w Raju utraconym Johna Miltona

DOI 10.12887/31-2018-4-124-12

7,00 PLN
Dobrosław KOT – Upadek mitu upadku mitu 7,00 PLN
Maria FILIPIAK – Upadek

DOI 10.12887/31-2018-4-124-22

7,00 PLN
Ks. Dariusz DZIADOSZ – „Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana” (Sdz 2,11). Teologiczne aspekty upadku w Księdze Sędziów

DOI 10.12887/31-2018-4-124-03

7,00 PLN
Piotr CZARNECKI – W poszukiwaniu genezy zła. Koncepcja upadku w doktrynach katarskich a interpretacja „dekonstrukcjonistyczna”

DOI 10.12887/31-2018-4-124-04

7,00 PLN
Dorota CHABRAJSKA – Bezwzględność formy. O upadku pewnego typu kultury 7,00 PLN
ETHOS Rok 31 2018 nr 3 (123) 20,00 PLN
Maria FILIPIAK – Książka

DOI 10.12887/31-2018-3-123-22

7,00 PLN
Dorota CHABRAJSKA – Losy książki 7,00 PLN
Arkadiusz WAGNER – Artyzm książki. Refleksje bibliologiczne

DOI 10.12887/31-2018-3-123-09

7,00 PLN
Jakub SADOWSKI – Coincidentia oppositorum na indeksie ksiąg zakazanych. Zagadnienia istotne Bolesława Piaseckiego jako operacja semiotyczna

DOI 10.12887/31-2018-3-123-08

7,00 PLN
Ks. Dariusz RADZIECHOWSKI − Piękno jako kategoria antropologiczna w ujęciu Karola Wojtyły

DOI 10.12887/31-2018-3-123-16

7,00 PLN
Grażyna OSIKA – Świat bez książek? O możliwych przemianach kulturowych rzeczywistości

DOI 10.12887/31-2018-3-123-11

7,00 PLN
Jolanta M. MARSZALSKA – „...iżby nikt privatim żadnych traktatów nie wydawał”. Cenzura druków w zborach ariańskich w Rzeczypospolitej w szesnastym i siedemnastym wieku

DOI 10.12887/31-2018-3-123-07

7,00 PLN
Emilia LIPIEC, Wojciech KRUSZEWSKI − Zgubione w edycji. Uwagi o rękopisie Katolickiej etyki społecznej Karola Wojtyły

DOI 10.12887/31-2018-3-123-13

7,00 PLN
Kalina KUKIEŁKO-ROGOZIŃSKA − Rozważania o druku i o przyszłości książki. Marshalla McLuhana teoria mediów

DOI 10.12887/31-2018-3-123-12

7,00 PLN
Anna KRAJEWSKA − Podmiot narracyjny czy osoba? Alasdaira MacIntyre’a koncepcja podmiotu moralnego

DOI 10.12887/31-2018-3-123-15

7,00 PLN
Bartłomiej KNOSALA – Media, mądrość i humanistyka w kryzysie

DOI 10.12887/31-2018-3-123-10

7,00 PLN
Agnieszka K. HAAS – Zaszyfrowane księgi. Topos książki w prozie niemieckiego romantyzmu a problem samoświadomości

DOI 10.12887/31-2018-3-123-04

7,00 PLN
Adam FITAS – O trzech książkach z młodzieńczej biblioteczki Józefa Mackiewicza

DOI 10.12887/31-2018-3-123-17

7,00 PLN
Ks. Dariusz DZIADOSZ – Biblia. Księga życia, prawa i przymierza

DOI 10.12887/31-2018-3-123-03

7,00 PLN
Krzysztof DYBCIAK − Wydawać dobrze i jak najwięcej. Uwagi dotyczące krytycznego wydania literackich dzieł Karola Wojtyły−Jana Pawła II 7,00 PLN
Monica BRZEZINSKI POTKAY – Księga natury, księga prawa? Prawo naturalne w poemacie The Owl and the Nightingale

DOI 10.12887/31-2018-3-123-06

7,00 PLN
Wanda BAJOR − Medium tożsamości. Książka w kulturze średniowiecznej Europy

DOI 10.12887/31-2018-3-123-05

7,00 PLN
ETHOS Rok 31 2018 nr 2(122) 20,00 PLN
Mariusz ZEMŁO – Wobec „obcego”. Opinie uczniów szkół ponadpodstawowych Białegostoku o zachowaniach krzywdzących

DOI 10.12887/31-2018-2-122-16

7,00 PLN
Magdalena WILEJCZYK – Krzywda, przebaczenie i zadośćuczynienie. Perspektywa prawna i etyczna

DOI 10.12887/31-2018-2-122-15

7,00 PLN
Ks. Alfred M. WIERZBICKI – Czy doświadczenie prawdy wystarczy do zbudowania etyki jako teorii powinności moralnej?

DOI 10.12887/31-2018-2-122-20

7,00 PLN
Marek SZYMAŃSKI – Zachodni buddyzm a opresja społeczna

DOI 10.12887/31-2018-2-122-09

7,00 PLN
Marek SZULAKIEWICZ – Człowiek i krzywda. Między homo explorens a homo rapiens

DOI 10.12887/31-2018-2-122-04

7,00 PLN
Julia SIKORSKA, Maciej TROJAN – „My” i „one”. Szowinizm gatunkowy w kontekście badań psychologicznych nad relacjami międzygrupowymi

DOI 10.12887/31-2018-2-122-10

7,00 PLN
Karolina ROZMARYNOWSKA – Dlaczego słowa ranią. O istocie krzywdy językowej

DOI 10.12887/31-2018-2-122-08

7,00 PLN
Ewa PODREZ – Etyka na wskroś humanistyczna. Kilka uwag na marginesie tekstu Tadeusza Stycznia Etyka jako antropologia normatywna

DOI 10.12887/31-2018-2-122-22

7,00 PLN
Danuta OPACKA-WALASEK – „…gorzkie rozważania o zbyt wielkiej pamięci o zbyt małym sercu”. Doświadczenie krzywdy i wybaczania w poezji Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta

DOI 10.12887/31-2018-2-122-12

7,00 PLN
Dobromiła NOWICKA – Ku koncepcji zadośćuczynienia. Ewolucja postrzegania krzywdy w prawie rzymskim

DOI 10.12887/31-2018-2-122-14

7,00 PLN
Elżbieta MIKICIUK – Piekło skrzywdzonych krzywdzicieli i sąd miłosiernego Baranka. O krzywdzie w twórczości Fiodora Dostojewskiego

DOI 10.12887/31-2018-2-122-11

7,00 PLN
Ireneusz ŁUĆ – Archeologia wojny na wyniszczenie. Wojna galilejska Wespazjana i Tytusa (maj-listopad 67 roku naszej ery)

DOI 10.12887/31-2018-2-122-13

7,00 PLN
Wojciech LEWANDOWSKI – Czy mamy prawo przebaczać w imieniu skrzywdzonych?

DOI 10.12887/31-2018-2-122-06

7,00 PLN
Agnieszka LEKKA-KOWALIK – Doświadczenie wiążącej mocy prawdy. Metodologicznie zasadny punkt wyjścia etyki jako nauki

DOI 10.12887/31-2018-2-122-19

7,00 PLN
Kazimierz KRAJEWSKI – Integralny charakter doświadczenia moralnego według Tadeusza Stycznia a idea etyki jako filozofii pierwszej

DOI 10.12887/31-2018-2-122-18

7,00 PLN
Filip KOBIELA – Jeszcze zatańczę na waszych grobach! O istocie i typach Schadenfreude

DOI 10.12887/31-2018-2-122-05

7,00 PLN
Ks. Romuald JAWORSKI – Między zranieniem a pojednaniem. Refleksje o krzywdzie i przebaczeniu

DOI 10.12887/31-2018-2-122-07

7,00 PLN
Witold P. GLINKOWSKI – Człowiek i jego ból. Cierpienie jako paradygmat Tischnerowskiej filozofii dramatu

DOI 10.12887/31-2018-2-122-03

7,00 PLN
Od wieczoru poetyckiego do Sceny Plastycznej. Z profesorem Stefanem SAWICKIM rozmawia Adam FITAS 7,00 PLN
Maria FILIPIAK – Krzywda

DOI 10.12887/31-2018-2-122-29

7,00 PLN
Ks. Marcin FERDYNUS – Rezygnacja z uporczywej terapii. Problem odmowy podłączenia do respiratora w przypadku pacjentów chorych na stwardnienie zanikowe boczne (ALS). Perspektywa Evangelium vitae

DOI 10.12887/31-2018-2-122-23

7,00 PLN
Piotr DUCHLIŃSKI – Etyka personalistyczna a obraz świata. Wokół artykułu Tadeusza Stycznia Etyka jako antropologia normatywna

DOI 10.12887/31-2018-2-122-21

7,00 PLN
Mirosława CHUDA – Lęk przed skokiem w studnię 7,00 PLN
Monika BADOWSKA-HODYR – Ku reintegracji. Rodzina w perspektywie procesu indywidualizacji oddziaływań penitencjarnych wobec osób odbywających kary długoterminowe

DOI 10.12887/31-2018-2-122-17

7,00 PLN
ETHOS Pieniądz 2018 nr 1(121) 20,00 PLN
Anna ZACHOROWSKA-MAZURKIEWICZ – Miejsce wymiany niepieniężnej w ekonomii. Studium przypadku nieodpłatnej pracy kobiet

DOI 10.12887/31-2018-1-121-15

7,00 PLN
Szymon WRÓBEL – Możliwość ateizmu a możliwości ateizmu

DOI 10.12887/31-2018-1-121-08

7,00 PLN
Ks. Alfred M. Wierzbicki – Artysta porzuca filozofa. Mahler wobec Nietzschego 7,00 PLN
John STEPAN – Pieniądz, cena, wartość i wymiana (tłum. G. Dąbkowski)

DOI 10.12887/31-2018-1-121-14

7,00 PLN
Clemens SEDMAK – Oścień dla ciała? Ubóstwo i pieniądz w tradycji wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/31-2018-1-121-03

7,00 PLN
Adrian J. Reimers – Uniwersytet a kultura osoby (tłum. P. Mikulska)

DOI 10.12887/31-2018-1-121-17

7,00 PLN
Piotr MASIUKIEWICZ – Piramidy finansowe. Aspekty ekonomiczne oraz etyczne decyzji klientów

DOI 10.12887/31-2018-1-121-10

7,00 PLN
Jan KŁOS – „Pokażcie mi monetę podatkową” (Mt 22,19). Refleksje o naturze pieniądza

DOI 10.12887/31-2018-1-121-04

7,00 PLN
Włodzimierz KACZOCHA – Od separatyzmu do postawy solidarności. Normy etyczne a wolny rynek

DOI 10.12887/31-2018-1-121-09

7,00 PLN
Fr. Bronisław JAKUBIEC, SDS – W osiemdziesiątą rocznicę święceń … 7,00 PLN
Maria FILIPIAK – Pieniądz – sprawiedliwość – solidarność

DOI 10.12887/31-2018-1-121-24

7,00 PLN
Flavio FELICE, Enzo DI NUOSCIO – Pieniądz, rynek, wiedza i reguły

DOI 10.12887/31-2018-1-121-12

7,00 PLN
Ks. Dariusz DZIADOSZ – „Nie wymieniaj przyjaciela za pieniądze ani brata prawdziwego za złoto z Ofiru” (Syr 7,18). Pieniądz w Biblii

DOI 10.12887/31-2018-1-121-05

7,00 PLN
Agnieszka Dragan-Pawlusiak – Filantropia jako współczesne narzędzie spekulacji

DOI 10.12887/31-2018-1-121-11

7,00 PLN
Waldemar CZAJKOWSKI – Filozofia pieniądza a utopie

DOI 10.12887/31-2018-1-121-07

7,00 PLN
Katarzyna BALBUZA – Monety cesarza Tytusa. Kilka uwag o rzymskim mennictwie restytucyjnym

DOI 10.12887/31-2018-1-121-06

7,00 PLN
ETHOS Ból 2017 nr 4(120) 20,00 PLN
Zofia ZARĘBIANKA – Śmierć jako spełnienie Miłości. Dialektyka śmierci i miłości w Rozważaniu o śmierci Karola Wojtyły

DOI 10.12887/30-2017-4-120-17

7,00 PLN
Krzysztof WIECZOREK – Samotność bólu, ból samotności

DOI 10.12887/30-2017-4-120-03

7,00 PLN
Maciej TROJAN, Julia SIKORSKA – Przeżywanie i rozumienie śmierci z perspektywy prymatologicznej

DOI 10.12887/30-2017-4-120-13

7,00 PLN
Mateusz SZUBERT – Anatomia bólu. Ujęcie socjokulturowe

DOI 10.12887/30-2017-4-120-07

7,00 PLN
Maria SZCZEPSKA-PUSTKOWSKA, Małgorzata LEWARTOWSKA-ZYCHOWICZ, Longina STRUMSKA-CYLWIK – Z dziećmi o cierpieniu

DOI 10.12887/30-2017-4-120-11

7,00 PLN
Adriana SCHETZ – Zdolność odczuwania bólu przez zwierzęta

DOI 10.12887/30-2017-4-120-14

7,00 PLN
Adam SAWICKI – Konflikt – rozdarcie – śmierć. Myśl rosyjska o bólu i cierpieniu: Bierdiajew, Iljin, Fiodorow

DOI 10.12887/30-2017-4-120-04

7,00 PLN
Ewa RYBAŁT – „Et dolores tanquam parturientis habens”. O przedstawieniach Ukrzyżowania w weneckim malarstwie szesnastego wieku

DOI 10.12887/30-2017-4-120-15

7,00 PLN
Krzysztof POLIT – „Cierpienie jest drogą świadomości”. O metafizyce cierpienia w późnej filozofii Miguela de Unamuno

DOI 10.12887/30-2017-4-120-05

7,00 PLN
Fabio PERSANO – Opieka paliatywna i terapia bólu we Włoszech

DOI 10.12887/30-2017-4-120-10

7,00 PLN
Grażyna OSIKA – O bólu generowanym społecznie

DOI 10.12887/30-2017-4-120-06

7,00 PLN
Konrad GLOMBIK – Wokół interpretacji Amoris laetitia. Próba wyjaśnienia niektórych wątpliwości

DOI 10.12887/30-2017-4-120-18

7,00 PLN
Maria FILIPIAK – Ból

DOI 10.12887/30-2017-4-120-24

7,00 PLN
Józef F. FERT – Poezja (przed)jesiennych (nie)oczywistości 7,00 PLN
Mirosława CHUDA – Teatr prawdy niedosłownej 7,00 PLN
Sławomir BOBOWSKI – O bólu niesłyszenia Boga i bólu słabości. Milczenie – najważniejsza spowiedź Martina Scorsese

DOI 10.12887/30-2017-4-120-16

7,00 PLN
Natalia BARTNIK – Złagodzić ból niepełnosprawności. O sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo w Polsce latach 1944-1970

DOI 10.12887/30-2017-4-120-12

7,00 PLN
Elżbieta A. BAJCAR, Przemysław BĄBEL – Jak ludzie pamiętają ból. Rola czynników sytuacyjnych i emocjonalnych

DOI 10.12887/30-2017-4-120-08

7,00 PLN
Przemysław BĄBEL, Elżbieta A. BAJCAR, Karolina ŚWIDER, Karolina WIERCIOCH-KUZIANIK, Wacław M. ADAMCZYK – Znieczulający kontekst. Wpływ placebo na doświadczanie bólu – aspekt psychologiczny

DOI 10.12887/30-2017-4-120-09

7,00 PLN
ETHOS Rok 30 2017 nr 3 (119) 20,00 PLN
Maria FILIPIAK – Światło, na które oczekujemy

DOI 10.12887/30-2017-3-119-26

7,00 PLN
Marcin TREPCZYŃSKI – Światło jako arché świata. Metafizyka światła Roberta Grosseteste

DOI 10.12887/30-2017-3-119-07

7,00 PLN
Agnieszka TES – Obecne, kontemplacyjne, tworzące. O sposobach przejawiania się światła we współczesnym polskim malarstwie abstrakcyjnym

DOI 10.12887/30-2017-3-119-15

7,00 PLN
Michał SOKULSKI – Wieszczowie i czyny prorocze. Zygmunta Krasińskiego rozważania o poezji i poetach w kontekście genezy proroctwa Przedświtu

DOI 10.12887/30-2017-3-119-13

7,00 PLN
Agata SKAŁA – Aksjomaty i mistyfikacje, czyli o świetle i ciemnej stronie poznania. Szkic do portretu Juliana Ochorowicza

DOI 10.12887/30-2017-3-119-17

7,00 PLN
Tomasz SIKORA – Teurgia światła. Wybrane zagadnienia mistyki światła w judaizmie

DOI 10.12887/30-2017-3-119-08

7,00 PLN
Adam POTKAY – O czymś, „co wiecznie już-już ma się ziścić”. Przemiany nadziei w epoce romantyzmu (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/30-2017-3-119-11

7,00 PLN
Katarzyna PACHNIAK – Pojęcie światła w islamie. Mistyka światła w traktacie Nisza świateł Al-Ghazalego

DOI 10.12887/30-2017-3-119-09

7,00 PLN
Krzysztof LEŚNIEWSKI – Widzieć światłość. Światłość Boża w tradycji chrześcijaństwa wschodniego

DOI 10.12887/30-2017-3-119-04

7,00 PLN
Jarosław KUPCZAK OP – Od poznania do spotkania. O Pieśni o Bogu ukrytym Karola Wojtyły

DOI 10.12887/30-2017-3-119-19

7,00 PLN
Dobrosław KOT – Czcigodne jarzmo metafory. Kilka uwag na marginesie Platońskiej paraboli jaskini

DOI 10.12887/30-2017-3-119-06

7,00 PLN
Jacek JANOWSKI – Ciemna strona światłowodów. O potrzebie zintegrowanych badań nad cywilizacją informacyjną

DOI 10.12887/30-2017-3-119-18

7,00 PLN
Agnieszka K. HAAS – Ciemności pełne światła. Niemiecka literatura i malarstwo przełomu osiemnastego i dziewiętnastego wieku wobec problemu (samo)poznania

DOI 10.12887/30-2017-3-119-12

7,00 PLN
Michał HAAKE – Mowa Transcendencji. Hermeneutyka światła w religijnym malarstwie Caravaggia

DOI 10.12887/30-2017-3-119-14

7,00 PLN
Adam FITAS – Światło z dołu. O kole polonistycznym w humanistyce uniwersyteckiej (Uwagi na marginesie historii Koła Polonistów Studentów KUL)

DOI 10.12887/30-2017-3-119-20

7,00 PLN
Tomasz FERENC, Bartłomiej TALAGA – Lux machina, czyli kilka uwag o fotografii i świetle

DOI 10.12887/30-2017-3-119-16

7,00 PLN
Ks. Dariusz DZIADOSZ – „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119,105). Teologiczna lektura idei światła w tradycjach Starego Testamentu

DOI 10.12887/30-2017-3-119-03

7,00 PLN
Bartłomiej BRĄŻKIEWICZ – Blask Taboru. Światło ikony. Od bizantyńskiej mozaiki do Andrieja Rublowa

DOI 10.12887/30-2017-3-119-05

7,00 PLN
WSTYD 2017 nr 2 (118) 20,00 PLN
Ks. Kazimierz M. WOLSZA – Aksjologiczne wymiary wstydu

DOI 10.12887/30-2017-2-118-04

7,00 PLN
Mateusz SZUBERT – Wstyd w dyskursie kulturowym

DOI 10.12887/30-2017-2-118-05

7,00 PLN
Mateusz SOLIŃSKI – Bezwstydny czy prawdziwy? Lucian Freud – malarz ludzkiego ciała

DOI 10.12887/30-2017-2-118-10

7,00 PLN
Przemysław ROTENGRUBER – Historia, pamięć, dialog. O przeszkodach dzielących Polaków i Rusinów

DOI 10.12887/30-2017-2-118-14

7,00 PLN
Krzysztof MORACZEWSKI – Wspólny los. Kilka refleksji o Polsce i Ukrainie

DOI 10.12887/30-2017-2-118-13

7,00 PLN
Agnieszka MIKOŁAJCZUK – Między słowami a przeżyciami. O rozumieniu wstydu we współczesnym języku polskim

DOI 10.12887/30-2017-2-118-07

7,00 PLN
Jarosław MERECKI SDS – Ku rozumieniu komunii osób. O interpretacjach adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka

DOI 10.12887/30-2017-2-118-15

7,00 PLN
Alicja KEPLINGER – Wstyd a orientacje działania

DOI 10.12887/30-2017-2-118-09

7,00 PLN
Andrzej KAPUSTA, Halina RAROT – Ku dojrzałości. Esej o wybranych sposobach terapii wstydu w doradztwie psychologicznym i filozoficznym

DOI 10.12887/30-2017-2-118-08

7,00 PLN
Bohdan HALCZAK – Między nacjonalizmem i odwetem a pragmatyzmem. Akcja „Wisła” w świetle idei polskiego egoizmu narodowego

DOI 10.12887/30-2017-2-118-12

7,00 PLN
Adam FITAS – „Ja zatopiony w ciemnych promieniach ziemi”

DOI 10.12887/30-2017-2-118-17

7,00 PLN
Maria FILIPIAK – Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o wstydzie

DOI 10.12887/30-2017-2-118-22

7,00 PLN
Roman DROZD – Prawda i przebaczenie. Meandry dialogu polsko-ukraińskiego

DOI 10.12887/30-2017-2-118-11

7,00 PLN
Elżbieta CZYKWIN – Między rzeczywistością starości a „nową ewangelią zdrowia”. Doświadczanie wstydu i wstrętu przez domowych opiekunów sędziwych, chorych krewnych

DOI 10.12887/30-2017-2-118-06

7,00 PLN
Barbara CHYROWICZ – Dyskretny urok wstydu

DOI 10.12887/30-2017-2-118-03

7,00 PLN
Mirosława CHUDA – Błędny tekst?

DOI 10.12887/30-2017-2-118-16

7,00 PLN
OBCY 2017 nr 1(117) 20,00 PLN
Alicja ŻYWCZOK – Współodczuwanie cudzych stanów psychicznych. Refleksje inspirowane fenomenologicznym dziedzictwem Edith Stein oraz wynikami badań nauk szczegółowych

DOI 10.12887/30-2017-1-117-09

7,00 PLN
Szymon WRÓBEL – Historyczność albo alienacja. Od Georga Wilhelma Friedricha Hegla do Marka Siemka

DOI 10.1288730-2017-1-117-10

7,00 PLN
Alfred M. WIERZBICKI – Granice prawa. W odpowiedzi na polemikę Piotra Ślęczki SDS Kompromis czy kłamstwo? Głos w sporze o zakres prawnej ochrony życia w Polsce

DOI 10.12887/30-2017-1-117-17

7,00 PLN
Krzysztof T. WIECZOREK – Opuścić bezpieczne schronienie. Problem obcości w świetle filozofii dialogu

DOI 10.12887/30-2017-1-117-06

7,00 PLN
Maciej TROJAN, Julia SIKORSKA – Grzech antropocentryzmu

DOI 10.12887/30-2017-1-117-12

7,00 PLN
Ks. Marek SKIERKOWSKI – Obcy wśród swoich. Jezus w Jerozolimie

DOI 10.12887/30-2017-1-117-04

7,00 PLN
Jakub SADOWSKI – Młody, czyli mniej radziecki. Wokół figury wyobcowania w kinematografii pierestrojki

DOI 10.12887/30-2017-1-117-15

7,00 PLN
Grażyna OSIKA – Kontynuując rozmowę… W nawiązaniu do wypowiedzi Agnieszki Lekkiej-Kowalik O konsekwencjach dwuznaczności terminu „tożsamość osobowa”. Uwagi po lekturze książki Grażyny Osiki „Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych”

DOI 10.12887/30-2017-1-117-18

7,00 PLN
Dobrosław KOT – Cudzoziemiec

DOI 10.12887/30-2017-1-117-05

7,00 PLN
Maciej KAŁUŻA – Obcy, absurdalny świat i obcy spoglądający z lustra. Motywy obcości w twórczości Alberta Camusa

DOI 10.12887/30-2017-1-117-07

7,00 PLN
Jerzy W. GAŁKOWSKI – Człowiek – istota przeżywająca

DOI 10.12887/30-2017-1-117-16

7,00 PLN
Adam FITAS – Błędny czytelnik i literatura. Uwagi po lekturze tekstu Mirosławy Chudej Błędny czytelnik

DOI 10.12887/30-2017-1-117-19

7,00 PLN
Maria FILIPIAK – Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o obcych, imigrantach i wykluczonych

DOI 10.12887/30-2017-1-117-27

7,00 PLN
Dominika DZWONKOWSKA – „Inność zwierzęcia”. Kłopotliwa relacja Homo sapiens z resztą królestwa Animalia

DOI 10.12887/30-2017-1-117-11

7,00 PLN
Ks. Dariusz DZIADOSZ – „I wy byliście przybyszami...” (Kpł 19,34). „Obcy” w religijnym i społeczno-kulturowym kontekście Biblii Hebrajskiej

DOI 10.12887/30-2017-1-117-03

7,00 PLN
Henryk DUDA – „Uniwersytet jest najważniejszy”. Stefana Sawickiego idea katolickiej universitas studiorum

DOI 10.12887/30-2017-1-117-20

7,00 PLN
Paweł BEM – Filologia: nieprzerwana wola zrozumienia innego

DOI 10.12887/30-2017-1-117-13

7,00 PLN
Katarzyna BALBUZA – „Obcy” oszczędzeni w triumfach rzymskich. Dalsze losy prominentnych jeńców w Rzymie w okresie schyłku republiki i w epoce pryncypatu

DOI 10.12887/30-2017-1-117-14

7,00 PLN
Marzena ADAMIAK – Konsternująca realność. Problem z pojęciem kobiecości w kontekście odwołania do doświadczenia

DOI 10.12887/30-2017-1-117-08

7,00 PLN
KONIEC OSOBY? 4 (116) 20,00 PLN
Maria FILIPIAK – Filozofia osoby

DOI 10.12887/29-2016-4-116-30

7,00 PLN
Zofia ZARĘBIANKA – „Takie piękno nazywa się Miłosierdzie”. Koncepcje miłosierdzia zawarte w dramacie Brat naszego Boga Karola Wojtyły w kontekście encykliki Dives in misericordia Jana Pawła II

DOI 10.12887/29-2016-4-116-17

7,00 PLN
Joanna WOJNICKA – Beginka we współczesnej Europie. O filmie Hadewijch Brunona Dumonta

DOI 10.12887/29-2016-4-116-16

7,00 PLN
Jan WADOWSKI – W poszukiwaniu adekwatnej antropologii. Trudności i postulaty

DOI 10.12887/29-2016-4-116-13

7,00 PLN
Joanna TRZÓPEK – Osoba. (Jeszcze) problem czy (już) ślepy zaułek współczesnej psychologii?

DOI 10.12887/29-2016-4-116-08

7,00 PLN
Piotr ŚLĘCZKA SDS – Kompromis czy kłamstwo? Głos w sporze o zakres prawnej ochrony życia w Polsce

DOI 10.12887/29-2016-4-116-18

7,00 PLN
Ks. Robert SKRZYPCZAK – Osoba – substancja – relacja. Antonio Rosmini jako prekursor personalizmu europejskiego

DOI 10.12887/29-2016-4-116-03

7,00 PLN
Robert POCZOBUT – Kategoria osoby w kontekście kognitywistyki

DOI 10.12887/29-2016-4-116-09

7,00 PLN
Filip MAJ – „Ciągła melodia naszego życia”. Osobowość, ja i twórczość jako formy istnienia podmiotowego według Henri Bergsona

DOI 10.12887/29-2016-4-116-07

7,00 PLN
Agnieszka LEKKA-KOWALIK – O konsekwencjach dwuznaczności terminu „tożsamość osobowa”. Uwagi po lekturze książki Grażyny Osiki Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych

DOI 10.12887/29-2016-4-116-19

7,00 PLN
Kazimierz KRZYSZTOFEK – Kim staje się jednostka ludzka w dwudziestym pierwszym wieku? Pytania i hipotezy

DOI 10.12887/29-2016-4-116-10

7,00 PLN
Tadeusz KOBIERZYCKI – Czy osoba istnieje? „Ja” i osobowość – dezintegracja i transcendencja

DOI 10.12887/29-2016-4-116-06

7,00 PLN
Katarzyna JASIŃSKA – Praxis drogą poznania i spełniania się osoby. Myśl Karola Wojtyły jako inspiracja dla pedagogów

DOI 10.12887/29-2016-4-116-04

7,00 PLN
Grzegorz HOŁUB – Odejście osoby ludzkiej? Od ucieleśnienia do sfery wirtualnej

DOI 10.12887/29-2016-4-116-11

7,00 PLN
Ks. Marcin FERDYNUS – Projektowanie osób? O depersonalizacji człowieka we współczesnym transhumanizmie

DOI 10.12887/29-2016-4-116-12

7,00 PLN
Lilianna DORAK-WOJAKOWSKA – Człowiek i przedmiot w teatrze Józefa Szajny

DOI 10.12887/29-2016-4-116-15

7,00 PLN
Jaromir BREJDAK – Być osobą. O antropomorficznym wymiarze świata

DOI 10.12887/29-2016-4-116-05

7,00 PLN
Sławomir BOBOWSKI – Jezus odmitologizowany? Antyewangelia według José Saramago

DOI 10.12887/29-2016-4-116-14

7,00 PLN
Adam F. BARAN – Niezłomny. O Janie Rodowiczu „Anodzie” 7,00 PLN
CHRZESCIJAŃSTWO W KULTURZE ZACHODU 3(115) 20,00 PLN
Jarosław MERECKI SDS – Etyka i antropologia są jednym. Uwagi na marginesie artykułu Tadeusza Stycznia SDS Problem autonomii etyki

DOI 10.12887/29-2016-3-115-16

7,00 PLN
Maria FILIPIAK – Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o roli chrześcijaństwa w kulturze europejskiej dawniej i dziś. Bibliografia wypowiedzi z lat 1978-2016

DOI 10.12887/29-2016-3-115-30

7,00 PLN
Ks. Alfred M. WIERZBICKI – Dlaczego warto dziś czytać Stycznia? Aktualność problemu autonomii etyki

DOI 10.12887/29-2016-3-115-17

7,00 PLN
Joanna WAWRZENIUK – Kilka refleksji na temat prób rekonstrukcji wierzeń mieszkańców ziem polskich we wczesnym średniowieczu

DOI 10.12887/29-2016-3-115-04

7,00 PLN
Hanna SUCHOCKA – Watykańska „rewolucja” papieża Franciszka a „rewolucja” Jana Pawła II 7,00 PLN
Bernard SAWICKI OSB – Benedyktyńskie dziedzictwo chrześcijańskiej Polski. Perspektywa współczesna

DOI 10.12887/29-2016-3-115-05

7,00 PLN
Przemysław ROTENGRUBER – Tradycja – pamięć – partycypacja. Kilka uwag po lekturze artykułu Sławomira Kapralskiego Milczenie – pamięć – tożsamość. Fantazmat „Cygana” i ambiwalencja nowoczesności

DOI 10.12887/29-2016-3-115-18

7,00 PLN
Mirosława OŁDAKOWSKA-KUFLOWA – „Tysiąc lat jest jak jedna Noc”. Rozważania Karola Wojtyły o człowieku i jego dziejach z okazji tysiąclecia chrztu Polski

DOI 10.12887/29-2016-3-115-09

7,00 PLN
Patrycja MIKULSKA – Mieć dokąd wrócić 7,00 PLN
Agnieszka LEKKA-KOWALIK – Ku autonomii etyki. Uwagi metodologiczne

DOI 10.12887/29-2016-3-115-15

7,00 PLN
Kazimierz KRAJEWSKI – Od sądu powinnościowego do „primum ethicum et primum anthropologicum convertuntur”. O dwóch sensach autonomii etyki według Tadeusza Stycznia SDS

DOI 10.12887/29-2016-3-115-14

7,00 PLN
Krzysztof KORNACKI – Tropem modlitwy, czasem dwóch. Chrześcijaństwo w kinie polskim (do roku 1989)

DOI 10.12887/29-2016-3-115-13

7,00 PLN
Bronisław JAKUBIEC SDS – Sukienka z habitu 7,00 PLN
Agnieszka HAAS – (Nie)obecność Boga osobowego w niemieckiej literaturze drugiej połowy osiemnastego wieku

DOI 10.12887/29-2016-3-115-11

7,00 PLN
Jakub GOMUŁKA – Futurologia chrześcijaństwa według Stanisława Lema. Rozważania wokół Podróży dwudziestej pierwszej

DOI 10.12887/29-2016-3-115-12

7,00 PLN
Witold P. GLINKOWSKI – Miłość i sprawiedliwość, czyli o dialektyce egzegezy Paula Ricoeura

DOI 10.12887/29-2016-3-115-07

7,00 PLN
Andrzej GIELAROWSKI – Tożsamość chrześcijańska wobec kultury współczesnej

DOI 10.12887/29-2016-3-115-06

7,00 PLN
Tomasz GARBOL – Otwórz się. Kilka refleksji o literaturze i chrześcijaństwie

DOI 10.12887/29-2016-3-115-10

7,00 PLN
Flavio FELICE – Pieniądz powinien służyć, nie zaś rządzić

DOI 10.12887/29-2016-3-115-08

7,00 PLN
Anna BŁAŻEJEWSKA – Sztuka „rodzima” na ziemiach polskich w okresie chrystianizacji. Próba charakterystyki

DOI 10.12887/29-2016-3-115-03

7,00 PLN
ETHOS WIZERUNKU 2(114) 20,00 PLN
Maria FILIPIAK – Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o wizerunku, obliczu i tożsamości

DOI 10.12887/29-2016-2-114-28

7,00 PLN
Marian A. WESOŁY – Ethos w filozofii helleńskiej

DOI 10.12887/29-2016-2-114-07

7,00 PLN
Anna TYLIKOWSKA – Autowizerunek jako maska

DOI 10.12887/29-2016-2-114-06

7,00 PLN
Julia TANNER – Zdjąć ciężar stereotypu. Akcja afirmatywna a równość szans

DOI 10.12887/29-2016-2-114-12

7,00 PLN
Ks. Grzegorz STRZELCZYK – Jak „reklamuje się” Bóg? Jezus jako wizerunek Ojca 7,00 PLN
Magdalena RODZIEWICZ – Między jawnym a ukrytym Wizerunek człowieka (āberu) w kulturze perskiej

DOI 10.12887/29-2016-2-114-16

7,00 PLN
Małgorzata POTENT-AMBROZIEWICZ – Wizerunek życia ukrytego. Kazimiery Gruszczyńskiej droga do świętości

DOI 10.12887/29-2016-2-114-11

7,00 PLN
Anna PALUSIŃSKA – Ikona – obraz obecności. Dwie średniowieczne teorie reprezentacji

DOI 10.12887/29-2016-2-114-04

7,00 PLN
Barbara OSTAFIN – Walka – pytanie – błądzenie. Życie perskiego medyka Burzuwayha w świetle księgi Kalila i Dimna

DOI 10.12887/29-2016-2-114-17

7,00 PLN
Danuta MUSIAŁ – Bona matrona: The meaning of Example in Constructing the Image of the Ideal Roman Woman

DOI 10.12887/29-2016-2-114-10

7,00 PLN
Mariusz MAZUR – Oblicza władzy. Graficzne i audiowizualne wizerunki pierwszych sekretarzy KC PPR/PZPR w Polsce Ludowej (1944-1989)

DOI 10.12887/29-2016-2-114-15

7,00 PLN
Mariola MARCZAK – Od inteligencji do klasy średniej. „Dzieje” ethosu inteligenckiego w filmie polskim po 1989 roku

DOI 10.12887/29-2016-2-114-14

7,00 PLN
Dobrosław KOT – Zagadka twarzy

DOI 10.12887/29-2016-2-114-05

7,00 PLN
Benjamin HARSHAV – Kwiaty nie mają nazw (tłum. I. Piekarski) 7,00 PLN
Stanisław GROMADZKI – Nietzsche jako Anty-Sokrates?

DOI 10.12887/29-2016-2-114-08

7,00 PLN
Paweł BYTNIEWSKI – Michel Foucault – autowizerunek filozofa

DOI 10.12887/29-2016-2-114-09

7,00 PLN
Joanna BIELSKA-KRAWCZYK – Meandry wizualności w prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

DOI 10.12887/29-2016-2-114-13

7,00 PLN
O CISZY I MILCZENIU 1 (113) 20,00 PLN
Maria FILIPIAK – „W ciszy i pokorze...” Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o ciszy i milczeniu

DOI 10.12887/28-2016-1-113-26

Ireneusz ZIEMIŃSKI – O (nie)możliwości dialogu między religiami 7,00 PLN
Marek SZAJDA – „Szkoła urastała do rangi sanktuarium”. Księdza Mieczysława Brzozowskiego wspomnienia z lat młodzieńczych w perspektywie doświadczeń jego rówieśników. Szkic w oparciu o relacje historii mówionej 7,00 PLN
Grażyna OSIKA – Milczenie jako ucieleśniona praktyka tożsamościowa

DOI 10.12887/29-2016-1-113-04

7,00 PLN
Monika NOWAK – Miejsca milczenia. Przemilczenia jako element kształtowania się kontekstów świadomości dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową

DOI 10.12887/29-2016-1-113-14

7,00 PLN
Łukasz NIEWCZAS – Milczenie i metafora. O przenośni w dwóch tekstach Norwida o Chopinie

DOI 10.12887/29-2016-1-113-07

7,00 PLN
Krzysztof KOSIOR – „Szlachetne milczenie” we wczesnym buddyzmie

DOI 10.12887/29-2016-1-113-11

7,00 PLN
Dariusz KOSIŃSKI – Reszta jest milczeniem

DOI 10.12887/29-2016-1-113-05

7,00 PLN
Dorota KORWIN-PIOTROWSKA – Milczenie i nie-milczenie współczesności

DOI 10.12887/29-2016-1-113-09

7,00 PLN
Kinga KIWAŁA – Muzyka a cisza. O wymiarach ciszy w muzyce

DOI 10.12887/29-2016-1-113-06

7,00 PLN
Sławomir KAPRALSKI – Milczenie, pamięć, tożsamość. Fantazmat „Cygana” i ambiwalencja nowoczesności

DOI 10.12887/29-2016-1-113-12

0,00 PLN
Agnieszka K. HAAS – Milcząca mowa ciała. O prozie niemieckiego romantyzmu

DOI 10.12887/29-2016-1-113-08

7,00 PLN
Marek M. DZIEKAN – Al-Dżahiz i jego traktat O zachowywaniu tajemnicy i powstrzymywaniu języka

DOI 10.12887/29-2016-1-113-10

7,00 PLN
Aleksandra DERRA – Przemilczane i zapomniane. O zjawisku Matyldy, czyli systemowym umniejszaniu roli kobiet w nauce

DOI 10.12887/29-2016-1-113-13

7,00 PLN
Jaromir BREJDAK – Logos komunikującego milczenia

DOI 10.12887/29-2016-1-113-03

7,00 PLN
ETHOS FILOZOFII 4 (112) 20,00 PLN
Jacek WOJTYSIAK – Jak to jest być filozofem, czyli o filozofach i filozofii

DOI 10.12887/28-2015-4-112-03

7,00 PLN
Ks. Alfred M. WIERZBICKI – Karola Wojtyły Promieniowanie ojcostwa jako dzieło otwarte

DOI 10.12887/28-2015-4-112-17

7,00 PLN
Natalia STENCEL – Iluzja postępu? O filozoficznym sensie zwrotu cyfrowego w humanistyce

DOI 10.12887/28-2015-4-112-12

7,00 PLN
Marek P. PROKOP – Kultura – filozofia – człowiek. Esej o filozofii klasycznej jako inspiracji życia godziwego

DOI 10.12887/28-2015-4-112-07

7,00 PLN
Aldona POBOJEWSKA – Filozofować razem z uczniami. Rola edukacji filozoficznej w szkole

DOI 10.12887/28-2015-4-112-13

7,00 PLN
Robert PIŁAT – Racjonalność deliberatywna

DOI 10.12887/28-2015-4-112-09

7,00 PLN
Dariusz ŁUKASIEWICZ – O filozoficznych podstawach prawd teologicznych

DOI 10.12887/28-2015-4-112-10

7,00 PLN
Krzysztof LOSKA – Gościnność warunkowa czy bezwarunkowa?

DOI 10.12887/28-2015-4-112-14

7,00 PLN
Kazimierz KRAJEWSKI – Doświadczenie moralne u źródeł jedności i ethosu filozofii

DOI 10.12887/28-2015-4-112-06

7,00 PLN
Andrzej GNIAZDOWSKI – Polityczny etos fenomenologii

DOI 10.12887/28-2015-4-112-04

7,00 PLN
Ks. Tadeusz DOLA – Inspiracje Heglowskie w teologii chrześcijańskiej

DOI 10.12887/28-2015-4-112-11

7,00 PLN
Waldemar CZAJKOWSKI – Niestandardowa koncepcja metafilozofii a ethos filozofii

DOI 10.12887/28-2015-4-112-08

7,00 PLN
Joanna BIELSKA-KRAWCZYK – Cyganka. O Krystynie Herling-Grudzińskiej w setną rocznicę urodzin 7,00 PLN
Gerald BEYER – Pejzaż chrześcijańskiej etyki społecznej w Stanach Zjednoczonych. Przegląd problemów i stanowisk

DOI 10.12887/28-2015-4-112-16

7,00 PLN
Artur ANDRZEJUK – Na rozdrożu, czyli historyk filozofii o ethosie pracownika naukowego

DOI 10.12887/28-2015-4-112-05

7,00 PLN
TRANSHUMANIZM 3 (111) 20,00 PLN
Adriana WARMBIER – Arystotelesowska etyka cnót i posthumanistyczny projekt doskonalenia natury ludzkiej

DOI 10.12887/28-2015-3-111-07

7,00 PLN
Ewa M. WALEWSKA – Miejsce i rola ciała oraz zmysłów w zdeterminowanej technologicznie i usieciowionej rzeczywistości początku dwudziestego pierwszego wieku. Wybrane zagadnienia

DOI 10.12887/28-2015-3-111-09

7,00 PLN
Zenon E. ROSKAL – (Astro)humanistyka w transhumanistycznym świecie

DOI 10.12887/28-2015-3-111-15

7,00 PLN
Robert POCZOBUT – Transhumanizm a kognitywistyka

DOI 10.12887/28-2015-3-111-14

7,00 PLN
Julián MARÍAS – W poszukiwaniu człowieka (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/28-2015-3-111-19

7,00 PLN
Eryk MACIEJOWSKI – Libertariańska droga do postczłowieka. Ekstropianizm Maxa More’a

DOI 10.12887/28-2015-3-111-16

7,00 PLN
Markus LIPOWICZ – Od transcendencji człowieka do transgresji człowieczeństwa. Próba filozoficzno-socjologicznej konceptualizacji transhumanizmu

DOI 10.12887/28-2015-3-111-05

7,00 PLN
Kazimierz KRZYSZTOFEK – Człowiek – społeczeństwo – technologie. Między humanizmem a transhumanizmem i posthumanizmem

DOI 10.12887/28-2015-3-111-12

7,00 PLN
Andrzej KIEPAS – Od odpowiedzialności nauki i techniki do współodpowiedzialności technonauki

DOI 10.12887/28-2015-3-111-13

7,00 PLN
Anna IRSAK – W obronie (tradycyjnej) medycyny

DOI 10.12887/28-2015-3-111-11

7,00 PLN
Grzegorz HOŁUB – Transhumanizm a koncepcja osoby

DOI 10.12887/28-2015-3-111-06

7,00 PLN
Aneta GAWKOWSKA – Dar i (de)konstrukcja. Garść refleksji o współczesności na tle antropologii teologicznej Jana Pawła II

DOI 10.12887/28-2015-3-111-18

7,00 PLN
Marcin GARBOWSKI – Transhumanizm. Geneza – założenia – krytyka

DOI 10.12887/28-2015-3-111-03

7,00 PLN
Paweł BORTKIEWICZ TChr – Religia i Bóg w świecie transhumanizmu

DOI 10.12887/28-2015-3-111-08

7,00 PLN
Jerzy BOBRYK – Personifikacja automatów, automatyzacja osób. Od cognitive science do transhumanizmu

DOI 10.12887/28-2015-3-111-04

7,00 PLN
Ewa BIŃCZYK – Inżynieria klimatu a inżynieria człowieka. Dyskursy na temat środowiska w epoce antropocenu

DOI 10.12887/28-2015-3-111-10

7,00 PLN
SZALEŃSTWO 2 (110) 20,00 PLN
Zofia ZARĘBIANKA – Rodzaje i funkcje sygnałów biblijnych w twórczości poetyckiej Karola Wojtyły. Rekonesans

DOI 10.12887/28-2015-2-110-15

7,00 PLN
Jolanta ŚWIDEREK – Mędrzec – szaleniec – ignorant – głupiec. Sokratejskie ujęcie szaleństwa w świetle pism Ksenofonta

DOI 10.12887/28-2015-2-110-10

7,00 PLN
Ks. Grzegorz STRZELCZYK – Teologia jako szaleństwo

DOI 10.12887/28-2015-2-110-03

7,00 PLN
Natalia STENCEL – „Czy Ty jesteś Bóg mój, czy widmo jakie?”. Ślady lęku przed szaleństwem w Dzienniczku św. Faustyny Kowalskiej

DOI 10.12887/28-2015-2-110-09

7,00 PLN
Adam ORGANISTY – „Furia della figura” jako metafora „żywego płomienia miłości” w barokowej rzeźbie śląskiej

DOI 10.12887/28-2015-2-110-14

7,00 PLN
Danuta MUSIAŁ – „Dionizyjski szał”. O szaleństwie i emocjach w religii antycznej

DOI 10.12887/28-2015-2-110-11

7,00 PLN
Patrycja MIKULSKA – Ciało i jego sens 7,00 PLN
Krzysztof LEŚNIEWSKI – „Święci szaleńcy” w tradycji chrześcijaństwa wschodniego

DOI 10.12887/28-2015-2-110-06

7,00 PLN
Janusz JUSIAK – Ethos muzyki i determinizm sztuki

DOI 10.12887/28-2015-2-110-13

7,00 PLN
Ks. Bronisław JAKUBIEC SDS – Pamięć bardzo miłych spotkań. Wspomnienie o księciu Adamie Tadeuszu Czartoryskim i kilka jego listów 7,00 PLN
Ks. Dariusz DZIADOSZ – Szaleństwo Saula. Obłęd, opętanie czy polityczna intryga?

DOI 10.12887/28-2015-2-110-04

7,00 PLN
Bartłomiej DOBROCZYŃSKI, Mira MARCINÓW – Gdzie „czarny anioł obłąkania nie ma przystępu”. Szkic o pochodzeniu idei obłędu zawinionego w kontekście literatury dziewiętnastego wieku

DOI 10.12887/28-2015-2-110-08

7,00 PLN
Anna BUDZIAK – Wyobcowanie rozumu. Postać „szalonego naukowca” na tle dziewiętnastowiecznych teorii choroby umysłowej

DOI 10.12887/28-2015-2-110-12

7,00 PLN
Bartłomiej BRĄŻKIEWICZ – Nie być, żeby być. Szaleńcy Boży w świetle antropologii prawosławnej

DOI 10.12887/28-2015-2-110-05

7,00 PLN
Konrad BANICKI – Między medycyną a humanistyką. Filozoficzne zmagania z pojęciem zaburzenia psychicznego

DOI 10.12887/28-2015-2-110-07

7,00 PLN
PRZYSZŁOŚĆ HUMANISTYKI nr 1 (109) 20,00 PLN
Jolanta ZDYBEL – Kondycja filozofii i uniwersytetu dziś. Diagnoza Alasdaira MacIntyre’a

DOI 10.12887/28-2015-1-109-08

7,00 PLN
Iwona BARWICKA-TYLEK – Humaniści. Czarne łabędzie nauki

DOI 10.12887/28-2015-1-109-11

7,00 PLN
Ks. Jerzy SZYMIK – Succisa virescit. Do czego Europie potrzebna dziś teologia?

DOI 10.12887/28-2015-1-109-03

7,00 PLN
Ks. Andrzej SZOSTEK MIC –Testament Kołakowskiego? 7,00 PLN
Dariusz SKÓRCZEWSKI – Dyskutować z artystą, czyli humanistyka w ruinie. Esej nie tylko pro domo sua

DOI 10.12887/28-2015-1-109-10

7,00 PLN
Agata SKAŁA – Alfred Gawroński i Zygmunt Kubiak – paralela. Stronnicza refleksja na temat pewnych oczarowań poezją i językiem

DOI 10.12887/28-2015-1-109-18

7,00 PLN
Roger SCRUTON – Koniec uniwersytetu

DOI 10.12887/28-2015-1-109-05

7,00 PLN
Magdalena SAGANIAK – Uniwersytety polskie dziś 7,00 PLN
Magdalena REMBOWSKA-PŁUCIENNIK – Humanista jako „czytający inaczej”

DOI 10.12887/28-2015-1-109-14

7,00 PLN
Adam POTKAY – Humanistyka na uniwersytecie amerykańskim. La belle epoque?

DOI 10.12887/28-2015-1-109-13

7,00 PLN
Krzysztof POLIT – „Żeby wasi synowie byli lepsi”. O kryzysie humanizmu w filozofii Ramiro de Maeztu y Witneya

DOI 10.12887/28-2015-1-109-17

7,00 PLN
Tomasz PECIAKOWSKI – Autonomia, krytyka, humanistyka. O pierwszych i ostatnich intelektualistach

DOI 10.12887/28-2015-1-109-21

7,00 PLN
Jarosław MERECKI SDS – Doświadczenie wstydu – ku etyce personalistycznej (tłum. P. Mikulska)

DOI 10.12887/28-2015-1-109-22

7,00 PLN
Dawid MATUSZEK – Zapomnieć wszystko. Możliwość psychoanalizy w badaniach literackich

DOI 10.12887/28-2015-1-109-15

7,00 PLN
Catherine MALABOU – O przyszłości humanistyki (trans. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/28-2015-1-109-19

7,00 PLN
Maciej KASPRZYK, Maciej S. KUDELSKI – Czy należy się obawiać rewolucji w nauce? O przyszłości uprawiania nauki w obrębie szkół badawczych oraz o interdyscyplinarności

DOI 10.12887/28-2015-1-109-20

7,00 PLN
Ferenc HÖRCHER – Kultura, samokształcenie i tworzenie wspólnoty. Ideał kształcenia z perspektywy intelektualnej historii społecznej skłonności człowieka (tłum. P. Mikulska)

DOI 10.12887/28-2015-1-109-07

7,00 PLN
Mirosława HANUSIEWICZ-LAVALLEE – Co ma humanitas do humanistyki?

DOI 10.12887/28-2015-1-109-09

7,00 PLN
Adam FITAS - Opowiedzieć różnicę. Uwagi o kulturze w nauczaniu transgranicznym i transkulturowym

DOI 10.12887/28-2015-1-109-16

7,00 PLN
Rémi BRAGUE – Przekazywanie dziedzictwa antyku (tłum. P. Mikulska)

DOI 10.12887/28-2015-1-109-04

7,00 PLN
Lęk Nr 4 (108) 20,00 PLN
Ks. Kazimierz M. WOLSZA – Fenomenologia lęku

DOI 10.12887/27-2014-4-108-06

7,00 PLN
Ks. Alfred M. WIERZBICKI – Miarą wszechrzeczy jest dobro. Giovanni Reale jako interpretator myśli zachodniej od Platona do Karola Wojtyły 7,00 PLN
Antoni SZWED – Lęk jako przejaw ludzkiej wolności w interpretacji Sørena Kierkegaarda

DOI 10.12887/27-2014-4-108-05

7,00 PLN
Artur STRUG – „Erozja raju”. Dziecko i lęk w wybranych dziełach polskiego malarstwa drugiej połowy dziewiętnastego i początku dwudziestego wieku

DOI 10.12887/27-2014-4-108-12

7,00 PLN
Josef SEIFERT – W świetle starożytnej mądrości. Wspomnienie o Giovannim Realem (tłum. P. Mikulska) 7,00 PLN
Giovanni REALE – Wprowadzenie do Tryptyku rzymskiego (tłum. P. Mikulska) 7,00 PLN
Karolina RAKOWIECKA-ASGARI – Wokół kobiety, honoru i seksualności we współczesnym Iranie

DOI 10.12887/27-2014-4-108-10

7,00 PLN
Monika NOWAK – Lęk w chorobie nowotworowej dzieci i młodzieży

DOI 10.12887/27-2014-4-108-13

7,00 PLN
Ks. Tomasz NAWRACAŁA – „Bojaźń Pańska jest źródłem życia” (Prz 14, 27a). Rozwój pojęcia bojaźni Bożej w historii Kościoła

DOI 10.12887/27-2014-4-108-03

7,00 PLN
Patrycja MIKULSKA – Zaproszenie na ucztę. O Giovanniego Realego sztuce budowania wspólnoty 7,00 PLN
Leszek KOCZANOWICZ – Angor animi, czyli kultura lęku

DOI 10.12887/27-2014-4-108-09

7,00 PLN
John T. HAMILTON – Omnia mea mecum porto. O wygnaniu, kulturze i kruchości życia (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/27-2014-4-108-08

7,00 PLN
Anna GEMRA – Ubi sunt? Flirt ze śmiercią w literaturze grozy

DOI 10.12887/27-2014-4-108-11

7,00 PLN
Ks. Dariusz DZIADOSZ – „Przestraszyłem się, bo jestem nagi” (Rdz 3,10). Geneza ludzkiego lęku w biblijnej relacji o ogrodzie Eden

DOI 10.12887/27-2014-4-108-04

7,00 PLN
Ks. Andrzej DOBRZYŃSKI – Nauczyciel wolności. Karol Wojtyła–Jan Paweł II o cenie i znaczeniu odzyskania niepodległości przez Polskę

DOI 10.12887/27-2014-4-108-19

7,00 PLN
WOBEC UTOPII Nr 3 (107) 20,00 PLN
Andrzej STOFF – Czy sir Tomasz More nadal odmawia? 7,00 PLN
Maciej RAJEWSKI – Obozowisko beduińskie. Od modelowej kultury do postmodernistycznej utopii

DOI 10.12887/27-2014-3-107-18

7,00 PLN
Ks. Eligiusz PIOTROWSKI - Chrześcijaństwo a utopia w kontekście encykliki Benedykta XVI Spe salvi

DOI 10.12887/27-2014-3-107-04

7,00 PLN
Stankomir NICIEJA – Utopijne wizje pragmatycznych Anglików. Utopia w angielskiej tradycji literackiej

DOI 10.12887/27-2014-3-107-12

7,00 PLN
Jadwiga MIZIŃSKA – Autokreacja – utopia samego siebie

DOI 10.12887/27-2014-3-107-14

7,00 PLN
Ronny MIRON – „Utopijna nadzieja na to, co pozytywne” (tłum. P. Mikulska)

DOI 10.12887/27-2014-3-107-05

7,00 PLN
Frank E. MANUEL, Fritzie P. MANUEL – O skłonności do myślenia utopijnego (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/27-2014-3-107-03

Mariusz M. LEŚ – Topos utopii a topologia narracji

DOI 10.12887/27-2014-3-107-08

7,00 PLN
Agnieszka LEKKA-KOWALIK – Myślenie utopijne w nauce, o nauce i dzięki nauce. Źródło inspiracji czy zagrożeń?

DOI 10.12887/27-2014-3-107-07

7,00 PLN
Marcin LACHOWSKI – Jeff Wall i Andreas Gursky. Fotograficzne interpretacje nowoczesnej architektury w świetle teorii przestrzeni i miejsca

DOI 10.12887/27-2014-3-107-16

7,00 PLN
Wojciech KUDYBA – Utopijni święci. Figura mesjasza w prozie polskiej po roku 1989

DOI 10.12887/27-2014-3-107-09

7,00 PLN
Ks. Marcin FERDYNUS – Sen o nieśmiertelności

DOI 10.12887/27-2014-3-107-13

7,00 PLN
Marek M. DZIEKAN – Egipska dystopia. O powieści Ahmada Chalida Taufika Jutubija („Utopia”)

DOI 10.12887/27-2014-3-107-17

7,00 PLN
Andrzej DRÓŻDŻ – Książka w perspektywie utopijnych zadań pedagogiki sowieckiej z lat 1917-1939

DOI 10.12887/27-2014-3-107-11

7,00 PLN
Maciej CZEREMSKI – Religia – mit – utopia. Antropologiczno-kognitywny model relacji

DOI 10.12887/27-2014-3-107-06

7,00 PLN
Aleksandra CHOMIUK – Utopie współczesnej prozy fantastyczno-naukowej

DOI 10.12887/27-2014-3-107-10

7,00 PLN
Radosław BOMBA – Humanistyka cyfrowa pomiędzy utopią a nowym paradygmatem? Wstęp do analityki kulturowej Lva Manovicha

DOI 10.12887/27-2014-3-107-15

7,00 PLN
PRZEMOC Nr 2 (106) 20,00 PLN
Tomasz ŻURADZKI – Proporcjonalność w etyce wojny. O ograniczaniu całkowitej liczby ofiar konfliktów zbrojnych

DOI 10.12887/27-2014-2-106-15

7,00 PLN
Robert P. WOLFF – O przemocy (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/27-2014-2-106-10

Wilfried VER EECKE – Prawo, moralność i społeczeństwo. Refleksje o przemocy (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/27-2014-2-106-11

Manfred SPIEKER – Ku medycynie pragnień? Sztuczne zapłodnienie a godność człowieka (tłum. P. Mikulska)

DOI 10.12887/27-2014-2-106-18

7,00 PLN
Danuta RODE – Przemoc w relacjach małżeńskich. Mechanizmy uzależnienia

DOI 10.12887/27-2014-2-106-17

7,00 PLN
Paul RICOEUR – Przemoc i język (tłum. P. Mikulska)

DOI 10.12887/27-2014-2-106-06

7,00 PLN
Leszek PORĘBSKI – Gorzki smak technologii. Nowe formy przemocy jako konsekwencja rewolucji informacyjnej

DOI 10.12887/27-2014-2-106-16

7,00 PLN
Robert PIŁAT – Przemoc jako problem filozoficzny

DOI 10.12887/27-2014-2-106-07

7,00 PLN
Dobrosław KOT – Między rozmową a sporem. Próba fenomenologii dialogicznej

DOI 10.12887/27-2014-2-106-14

7,00 PLN
Dariusz KOSIŃSKI – „Idź i patrz”. Przemoc jako siła teatralna

DOI 10.12887/27-2014-2-106-19

7,00 PLN
Kamil KOPANIA – Tradycja, aktualizacja i obrazowanie męki Zbawiciela. Andrzeja Bielawskiego Droga krzyżowa dla zgromadzenia sióstr niepokalanek z Burakowa

DOI 10.12887/27-2014-2-106-12

7,00 PLN
A. Richard KONRAD – Filozof wobec przemocy

DOI 10.12887/27-2014-2-106-12

Maciej T. KOCIUBA – Przemoc według René Girarda. Struktura teorii i konteksty recepcji

DOI 10.12887/27-2014-2-106-13

7,00 PLN
Anna KAWALEC – Tragedia w świecie przymusu kulturowego

DOI 10.12887/27-2014-2-106-21

7,00 PLN
Jacek HOŁÓWKA – Niezawinione błędy

DOI 10.12887/27-2014-2-106-08

7,00 PLN
Tomasz FERENC – Obraz – kultura – okrucieństwo. Fotografia i współczesna ikonosfera przemocy

DOI 10.12887/27-2014-2-106-22

7,00 PLN
Ks. Dariusz DZIADOSZ – Czy Bóg Starego Testamentu ma surowe oblicze? Hebrajska Biblia a przemoc

DOI 10.12887/27-2014-2-106-03

7,00 PLN
Inka DOWLASZ – Terapia i teatr. Na marginesie spektaklu Bici biją w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie 7,00 PLN
Barbara CHYROWICZ – Przemoc bez nienawiści?

DOI 10.12887/27-2014-2-106-09

7,00 PLN
Gerald J. BEYER – Jan XXIII i Jan Paweł II. Papieże praw człowieka (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/27-2014-2-106-05

7,00 PLN
Świętość ideał i fakt Nr 1(105) 20,00 PLN
Flavio FELICE – Jeśli pragniesz pokoju, buduj pokojowe instytucje (tłum. P. Mikulska)

DOI 10.12887/27-2014-1-105-22

7,00 PLN
Adam ORGANISTY – „Na przebłaganie za grzechy nasze…” O malarstwie sakralnym Grzegorza Bednarskiego i Janusza Matuszewskiego

DOI 10.12887/27-2014-1-105-17

7,00 PLN
Maria ZBORALSKA – „Jeśli chcesz znaleźć źródło…”. Antropologia Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II

DOI 10.12887/27-2014-1-105-16

7,00 PLN
Kinga KIWAŁA – Muzyka i świętość. Rekonesans

DOI 10.12887/27-2014-1-105-14

7,00 PLN
Ks. Jacek GRZYBOWSKI – Dlaczego Justin Bieber, a nie święty Justyn? O świętości w kulturze postmodernistycznej

DOI 10.12887/27-2014-1-105-13

7,00 PLN
Alina RYNIO – „W was jest nadzieja”... O wychowaniu młodzieży w posłudze duszpasterskiej Jana Pawła II

DOI 10.12887/27-2014-1-105-12

7,00 PLN
Łukasz KOSIŃSKI – Działalność świętego Kolumby Starszego wśród Piktów. Wokół konwencji

DOI 10.12887/27-2014-1-105-11

7,00 PLN
Ks. Dariusz KLEJNOWSKI-RÓŻYCKI – „Święty” w kulturze chińskiej

DOI 10.12887/27-2014-1-105-10

7,00 PLN
Ks. Jan SOCHOŃ – Świętość bez Boga?

DOI 10.12887/27-2014-1-105-09

7,00 PLN
Giovanni SALMERI – Co filozofia wie o świętości? (tłum. P. Mikulska)

DOI 10.12887/27-2014-1-105-08

7,00 PLN
Ks. Tadeusz DOLA – Wiara w świętych obcowanie

DOI 10.12887/27-2014-1-105-05

7,00 PLN
Ks. Stefan SZYMIK – Trishagion. Bóg po trzykroć Święty

DOI 10.12887/27-2014-1-105-04

7,00 PLN
Piotr BARON – „Jedna myśl – wiele wibracji. Inspiracja świętością w twórczości muzyków jazzowych 7,00 PLN
Zofia J.Zdybicka USJK – Mistyka jako „twórcze istnienie człowieka w świecie” 7,00 PLN
Giovanni REALE – Świętość: eros czy agape? O pojęciu świętości w myśli antycznej i chrześcijańskiej (tłum. P. Mikulska) 7,00 PLN
ETHOS PRZESTRZENI Nr 4(104) 20,00 PLN
Bartosz FILIP – Budowanie świętej przestrzeni. O kilku kadrach filmowych z Powstania Warszawskiego

DOI 10.12887/26-2013-4-104-17

7,00 PLN
Marek KAZIMIERCZAK – Podróż jako oswajanie przestrzeni

DOI 10.12887/26-2013-4-104-16

7,00 PLN
Krzysztof LOSKA - Wielokulturowa przestrzeń miejska w „kinie blokowisk” (cinéma de banlieue)

DOI 10.12887/26-2013-4-104-15

7,00 PLN
Sebastian BERNAT – Topofonofilia. W poszukiwaniu harmonii krajobrazu dźwiękowego

DOI 10.12887/26-2013-4-104-14

7,00 PLN
Bartłomiej GUTOWSKI – Miasto idealne na dzisiejsze czasy

DOI 10.12887/26-2013-4-104-13

7,00 PLN
Joanna HAŃDEREK – Laboratoria przestrzeni kultury. Esej wielokulturowości miasta

DOI 10.12887/26-2013-4-104-12

7,00 PLN
Maciej RAJEWSKI – Gra przestrzeni. O strukturze i dynamice preindustrialnego miasta islamskiego

DOI 10.12887/26-2013-4-104-11

7,00 PLN
Jan F. JACKO – Nimb aksjologiczny. Uwagi o etycznych aspektach przestrzeni osobistej

DOI 10.12887/26-2013-4-104-10

7,00 PLN
Dobrosław KOT – Miejsca Abrahama

DOI 10.12887/26-2013-4-104-09

7,00 PLN
Błażej MATUSIAK OP – Muzyczna świątynia

DOI 10.12887/26-2013-4-104-08

7,00 PLN
Małgorzata KOWALEWSKA – „Wielka rzecz wymaga wielkich przestrzeni”. Antyczne podstawy średniowiecznego obrazu świata

DOI 10.12887/26-2013-4-104-07

7,00 PLN
Masakatsu FUJITA – O idei basho w filozofii Kitarō Nishidy (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/26-2013-4-104-05
DOI 10.12887/26-2013-4-104-06

7,00 PLN
Jerzy GOŁOSZ – O zasadniczej odmienności czasu i przestrzeni

DOI 10.12887/26-2013-4-104-04

7,00 PLN
ANDRZEJ ŁUKASIK - Przestrzeń w fizyce. Podstawowe koncepcje

DOI 10.12887/26-2013-4-104-03

7,00 PLN
O PRZYJAŹNI

nr 3(103)

20,00 PLN
Grażyna HABRAJSKA – Profile semantyczne miłości i przyjaźni. Wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród młodzieży akademickiej 7,00 PLN
Anna BUDZIAK – Przyjaźń zaprzeczona, przyjaźń niespełniona. Portret Doriana Graya Oscara Wilde’a i Droga do Indii E.M. Forstera 7,00 PLN
Ks. Dariusz DZIADOSZ – „Nie będę się wstydził osłonić przyjaciela” (Syr 22, 25). Przyjaźń w biblijnych tradycjach Starego Testamentu 7,00 PLN
Jacek FRYDRYCH – Przyjaźń, moralność i etyka – reminiscencje z Arystotelesa. Zarys personalistycznej interpretacji przyjaźni 7,00 PLN
Stanisław GROMADZKI – Wybawienie czy samozatrata? Szkic o kategorii przyjaźni w życiu i dziele Friedricha Nietzschego 7,00 PLN
Arkadiusz GUDANIEC – Przyjaźń jako odkrywanie osobowej wspólnoty. Refleksje na kanwie myśli Arystotelesa i Tomasza z Akwinu 7,00 PLN
Mirosława HANUSIEWICZ-LAVALLEE – „Pół dusze mojej i głowy korona”. Idea żony-przyjaciela w literaturze staropolskiej 7,00 PLN
Maciej NOWAK – O krytyce kerygmatycznej bez entuzjazmu 7,00 PLN
Furio PESCI – Płynąć pod prąd. Przyjaźń i wychowanie 7,00 PLN
Marcin T. ZDRENKA – Trzy przyległości przyjaźni: przytomność – przygodność – przypowieść 7,00 PLN
NASI BRACIA MNIEJSI nr. 2 (102) 20,00 PLN
Zbigniew WRÓBLEWSKI – Subiektywność i dobro. Ontologiczne przesłanki życzliwości dla zwierząt 7,00 PLN
Maciej TROJAN, Agnieszka KACZMARCZYK, Justyna SZYMAŃSKA – Jak czytać zwierzęcy umysł? Wybrane zagadnienia psychologii porównawczej jako przykład badań nad funkcjami umysłu i intencjonalnością zachowania zwierząt 7,00 PLN
Roger D. SORRELL – Świętego Franciszka kazanie do ptaków. Przezwyciężenie tradycji i nowa postawa wobec stworzenia (tłum. D. Chabrajska)
James A. SERPELL –Wyjść poza reakcję na „schemat dziecięcości”. Antropomorfizm i dobór antropomorficzny (tłum. D. Chabrajska)
Jessica PIERCE, Marc BEKOFF – Przywrócić dziką sprawiedliwość. Co wiemy o sprawiedliwości w społecznościach zwierzęcych i dlaczego ma ona znaczenie (tłum. D. Chabrajska)
Joel MARKS – Prawa zwierząt na gruncie amoralizmu (tłum. D. Chabrajska)
Jacek LEJMAN – Filozoficzne źródła naszego stosunku do zwierząt. O aksjologicznym statusie zwierząt i ludzi 7,00 PLN
Małgorzata KOWALEWSKA – Hildegarda z Bingen o człowieku i jego „braciach mniejszych” 7,00 PLN
Przemysław GUT, Arkadiusz GUT – Argumenty Kartezjusza przeciwko myśleniu zwierząt 7,00 PLN
Zbigniew CHOJNOWSKI – Bestiarium Romana Brandstaettera. Zwierzęta w wyobraźni poety 7,00 PLN
Ralph R. ACAMPORA – O cielesnym współodczuwaniu (tłum. D. Chabarajska)
Wiesław BATOR – Święte – przeklęte – pozbawione duszy. O traktowaniu zwierząt w doktrynach i praktykach religii świata 7,00 PLN
ŚWIADOMOŚĆ I TOŻSAMOŚĆ

nr 1(101)

20,00 PLN
FILOZOFIA VATICANUM SECUNDUM

nr 4(100)

18,00 PLN
CZAS I WIECZNOŚĆ

nr 3(99)

18,00 PLN
ETHOS SŁOWA
nr 1-2(97-98)
25,00 PLN
UBÓSTWO DZIŚ
nr 4(96)
18,00 PLN
FILOZOF OSOBY. TADEUSZ STYCZEŃ SDS (1931-2010)
nr 3(95), zawiera
CD+DVD 
25,00 PLN
O RADOŚCI

nr 1-2(93-94)

25,00 PLN
MIĘDZY CNOTĄ A NIEGODZIWOŚCIĄ

nr 4(92)

15,00 PLN
O WINIE I KARZE
nr 2-3 (90-91) 
20,00 PLN
KINO I TRANSCENDENCJA
nr 1(89)
15,00 PLN
OBLICZA EMIGRACJI
nr 3-4 (87-88)
20,00 PLN
KONIEC MISJI UNIWERSYTETU?

nr 1-2 (85-86)                 [nakład wyczerpany]

"I będą oboje jednym ciałem"
nr 4(84)
10,00 PLN
Ciało - osoba - kultura
nr 2-3(82-83)
15,00 PLN
Białoruś i Ukraina - bliższa Europa

nr 1(81)

10,00 PLN
Osoba - prawda - dzieje. Wojciechowi Chudemu -

nr 3-4(79-80)

[nakład wyczerpany]

Ethos teatru

nr 1-2(77-78)

15,00 PLN
O twórczości i twórcach

nr 4(8)

2,00 PLN
Kryzys teologii moralnej

nr 3-4(15-16)

3,00 PLN
Mickiewicz nasz współczesny

nr 1-2(13-14)

3,00 PLN
Norwid dziś

nr 4(20)

2,00 PLN
Drugie "Przedwiośnie"

nr 2-3(18-19)

3,00 PLN
Człowiek w strukturach zniewolenia

nr 1(17)
[nakład wyczerpany]

O ethos młodych

nr 3(23)

2,00 PLN
Jana Pawła II wizja Europy

nr 4(28)

2,00 PLN
O ethos małżeństwa i rodziny

nr 3(27)

2,00 PLN
Wokół problemów bioetyki

nr 1-2(25-26)

3,00 PLN
Praca i płaca

nr 4(32)

2,00 PLN
Polacy i Rosjanie - ku pojednaniu

nr 2-3(30-31)
[nakład wyczerpany] 

Kobieta w rodzinie i społeczeństwie

nr 1(29)

2,00 PLN
Klasyczne korzenie kultury współczesnej

nr 3-4(35-36)

5,00 PLN
Wobec postmodernizmu

nr 1-2(33-34)
[NAKŁAD WYCZERPANY]

Sztuka na rozdrożu

nr 4(40)
[NAKŁAD WYCZERPANY]

Kapłan w końcu wieku - sługa czy funkcjonariusz?

nr 2-3(38-39)

7,00 PLN
Autorytet - akceptacja i kontestacja

nr 1(37)
[NAKŁAD WYCZERPANY]

Etyka badań naukowych

nr 4(44)

6,00 PLN
Ethos miłości: eros i agape

nr 3(43)

6,00 PLN
Po pielgrzymce 1997

nr 1-2(41-42)

9,00 PLN
Stanisław Wyspiański: dramat i ethos

nr 4(48)

10,00 PLN
Jesień i zima życia

nr 3(47)

10,00 PLN
Prawo naturalne a prawo stanowione

nr 1-2(45-46)
[NAKŁAD WYCZERPANY]

O solidarność rodziny narodów świata

nr 3-4(59-60)

15,00 PLN
O solidarność rodziny narodów Europy

nr 1-2(57-58)

15,00 PLN
Dzieje: nie-boska komedia?

nr 4(56)

10,00 PLN
Etyka a demografia

nr 3(55)

10,00 PLN
Chrześcijańscy męczennicy XX wieku

nr 1-2(53-54)

15,00 PLN
Przesłanie Zbigniewa Herberta

nr 4(52)

 

10,00 PLN
Polskie przełomy

nr 3(51)

10,00 PLN
Chrześcijaństwo na progu trzeciego tysiąclecia

nr 1-2(49-50)

15,00 PLN
O filozofii Karola Wojtyły

nr 4(76)

10,00 PLN
Ethos Pielgrzyma

nr 3-4(63-64)

15,00 PLN
Prawo niedoskonałe czy niesprawiedliwe?

nr 1-2(61-62)

15,00 PLN
Polska Jana Pawła II

nr 3-4(67-68)

15,00 PLN
Dramat Judasza

nr 1-2(65-66)

15,00 PLN
Wojna sprawiedliwa?

nr 3-4(71-72)

15,00 PLN
O nowej edukacji

nr 3(75)

10,00 PLN
Osoba w społeczeństwie informacyjnym

nr 1-2(69-70)

15,00 PLN
Muzyka - piękno, dobro, świętość

nr 1-2(73-74)

15,00 PLN
 1 

  1. ISSN 0860-8024
  2. The Republic of Poland Ministry of Science and Higher Education Value: 20.00
  3. Quarterly “Ethos” is indexed by the following databases: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55.26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. DOI Prefix 10.12887