Quarterly

ETHOS Rok 37 2024 nr 2(146) 30,00 PLN
Teresa MALECKA, Sacrum w twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego i wielkość Jana Pawła II: Inspiracje i kontekst

DOI 10.12887/37-2024-2-146-12

7,00 PLN
Sylwester ZIELKA – Utrzymać kontakt z rzeczywistością. O odpowiedzialności pedagogów w epoce postprawdy

DOI 10.12887/37-2024-2-146-07

7,00 PLN
Ryszard STRZELECKI – Postprawda w perspektywie społecznej, logicznej i metafizycznej. Uwagi wstępne

DOI 10.12887/37-2024-2-146-04

7,00 PLN
Piotr S. MAZUR – Dwie koncepcje ludzkiego działania: Hannah Arendt i Karol Wojtyła

DOI 10.12887/37-2024-2-146-11

7,00 PLN
Agnieszka LEKKA-KOWALIK – Postprawdziwa teoria prawdy

DOI 10.12887/37-2024-2-146-03

7,00 PLN
Jan Kreft, Monika Boguszewicz-Kreft, Mariana Fydrych – „Strażnicy prawdy”. Opór dziennikarzy przed algorytmizacją dziennikarstwa

DOI 10.12887/37-2024-2-146-08

7,00 PLN
Małgorzata HOŁDA – (Nie)autentyczność Bycia-z. Virginia Woolf i świadomość zbiorowa

DOI 10.12887/37-2024-2-146-05

7,00 PLN
Adam FITAS – Drogi do prawdy. O kluczowej wartości w dziele Józefa Mackiewicza

DOI 10.12887/37-2024-2-146-09 

7,00 PLN
Marek M. DZIEKAN – Ku rekonstrukcji przeszłości intelektualnej. ʿAlī Ibn Sālim al-Wardānī i jego Ar-Riḥla al-Andalusiyya

DOI 10.12887/37-2024-2-146-06

7,00 PLN
Katarzyna CIEPLIŃSKA – Prawda przeciw prawdzie okresu powojennego: Jerzy Pietrkiewicz (Peterkiewicz) przeciwko idealizacji ideologii komunistycznej w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej

DOI 10.12887/37-2024-2-146-10

7,00 PLN
Dorota CHABRAJSKA, Przewartościowanie prawdy. W stronę pojęcia obusiecznego 7,00 PLN
Maria FILIPIAK – Prawda i post-prawda

DOI 10.12887/37-2024-2-146-16

7,00 PLN
ETHOS Rok 37 2024 nr 1(145) 30,00 PLN
Monika BADOWSKA-HODYR – Zdjąć piętno, przywrócić nadzieję. Kary skrajnie długoterminowe a godność osadzonych w kontekście realizowanych przez więziennictwo programów readaptacyjnych

DOI 10.12887/37-2024-1-145-11

7,00 PLN
Grażyna MAROSZCZUK – Pomóżmy godnie chorować. Patografie doświadczeń opiekuńczych na przykładzie reportażu Jacka Hołuba

DOI 10.12887/37-2024-1-145-09

7,00 PLN
Alina MĄDRY – Henryk Wieniawski i jego spuścizna twórcza w perspektywie serii „Dzieła Wszystkie Henryka Wieniawskiego”

DOI 10.12887/37-2024-1-145-20

7,00 PLN
Dobrosław KOT – Utopia uniwersytetu

DOI 10.12887/37-2024-1-145-17

7,00 PLN
Maciej T. KOCIUBA – Poezja „w głębiny przechylona ”. Próba interpretacji poezji Karola Wojtyły – Jana Pawła II w paradygmacie kognitywistycznym

DOI 10.12887/37-2024-1-145-18

7,00 PLN
Marcin KĘPIŃSKI – Godność w sytuacji krańcowej. Opowieść o traumie i utracie w postpamięci rodzinnej

DOI 10.12887/37-2024-1-145-12

7,00 PLN
Agnieszka K. HAAS – Wyrzuty sumienia, poczucie winy, skrucha. O (deficycie) godności kobiety w dramacie Gottholda Ephraima Lessinga Miss Sara Sampson

DOI 10.12887/37-2024-1-145-13

7,00 PLN
Janusz GULA – „Zdumień” przeróżnych kilka. Na marginesie książki Anne Bernet Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim. Od prześladowań po nawrócenie, I-IV wiek 7,00 PLN
Witold P. GLINKOWSKI – Godność jako odpowiedź, której osoba udziela osobie

DOI 10.12887/37-2024-1-145-05

7,00 PLN
Maria FILIPAK – Godność – sprawiedliwość – solidarność

DOI 10.12887/37-2024-1-145-25

7,00 PLN
Sławomir CZAPNIK, Mariusz SNOPEK – Dochować wierności pięknu i upokorzonym. Zygmunta Baumana wizja humanisty

DOI 10.12887/37-2024-1-145-16

7,00 PLN
Andrzej BORKOWSKI – Kazimiera Iłłakowiczówna o godności uchodźcy

DOI 10.12887/37-2024-1-145-14

7,00 PLN
Magdalena SZPUNAR – Godność osoby chorującej. Medycyna narracyjna w przywracaniu podmiotowości pacjenta

DOI 10.12887/37-2024-1-145-08

7,00 PLN
Andrzej SZOSTEK MIC – Problem kary śmierci w doktrynie Kościoła katolickiego. Kilka uwag na marginesie bieżącej dyskusji

DOI 10.12887/37-2024-1-145-10

7,00 PLN
Karolina ROZMARYNOWSKA – Klucz do rzeczywistości moralnej? Etyczne znaczenie i aktualność pojęcia godności

DOI 10.12887/37-2024-1-145-06

7,00 PLN
Magdalena PIEKARA – Biskup i kuchmistrzyni. Kilka uwag na temat godności obywatela

DOI 10.12887/37-2024-1-145-15

7,00 PLN
Grażyna OSIKA – Dar godności. O interakcyjnym znaczeniu technik „dawania twarzy”

DOI 10.12887/37-2024-1-145-07

7,00 PLN
ETHOS ROK 36 2023 NR 4 (144) 25,00 PLN
Barbara Klonowska – Etyczne maszyny. Reprezentacje sztucznej inteligencji w powieściach Maszyny takie jak ja Iana McEwana i Klara i słońce Kazuo Ishiguro

10.12887/36-2023-4-144-08

7,00 PLN
Izabela Kaczmarzyk – Rzecz „godna widzenia” czy „apokaliptyczny potwór”? Konsekwencje maszynizacji górnośląskiej rzeczywistości kulturowej

DOI 10.12887/36-2023-4-144-11

7,00 PLN
Zbigniew Wróblewski, Paweł Fortuna – Podmiotowość moralna i status moralny sztucznej inteligencji. Perspektywa filozoficzno-psychologiczna

DOI 10.12887/36-2023-4-144-05

7,00 PLN
Władysław ZUZIAK, Barbara ŻMUDA-FRYDRYCHOWSKA – Uczestnictwo człowieka w świecie: Karol Wojtyła – Richard Rorty

DOI 10.12887/36-2023-4-144-13

7,00 PLN
Barbara TRYGAR – „Wielka jest siła pamięci”… Mój Ojciec Kazimerza Brauna 7,00 PLN
Grzegorz TRĘBICKI – Mariaż dwóch światów. Quasi-chrześcijańska wizja ewolucji człowieka i kosmosu w „Pieśniach Hyperiona” Dana Simmonsa

DOI 10.12887/36-2023-4-144-09

7,00 PLN
Zbigniew Nawrat – Medycyna i ethos robotów

DOI 10.12887/36-2023-4-144-12

7,00 PLN
Bartłomiej Knosala – Zarządzanie środowiskiem naturalnym przez sztuczną inteligencję. Ograniczenia i wyzwania narracji postnatury

DOI 10.12887/36-2023-4-144-10

7,00 PLN
Dorota CHABRAJSKA – Gwarancja dla odrobiny umysłu 7,00 PLN
Andrzej BORKOWSKI – Sztuczna inteligencja a problem języka i tekstu. W kręgu Golema XIV Stanisława Lema

DOI 10.12887/36-2023-4-144-07

7,00 PLN
Małgorzata Abassy – Snucie opowieści jako narzędzie oswajania sztucznej inteligencji: między modelującą funkcją języka a podmiotowością maszyn

DOI 10.12887/36-2023-4-144-06

7,00 PLN
ETHOS ROK 36 2023 NR 3 (143) 25,00 PLN
Mirosława CHUDA – Oczekiwanie 7,00 PLN
Marek BERNACKI – „Czas przyszły jedną ogarnie nas nazwą: / Niedoskonałych i już zapomnianych”. O nieznanych juwenilnych wierszach Czesława Miłosza

DOI 10.12887/36-2023-3-143-15

7,00 PLN
Renata TOMASZEWSKA – Raj – piekło – triumf. Sztuczna inteligencja w scenariuszach przyszłości

DOI 10.12887/36-2023-3-143-14

7,00 PLN
Leszek KORPOROWICZ – Redukcyjne pułapki socjologii „myślących maszyn”

DOI 10.12887/36-2023-3-143-13

7,00 PLN
Jakub GOMUŁKA – Sztuczna inteligencja zastosowana do filozofii. Wkład w rozwój projektu Wittgenstein Ontology

DOI 10.12887/36-2023-2-142-12

7,00 PLN
Anna MAJ – Ewolucja inteligencji i jej badanie. Oswajanie sztucznej inteligencji w perspektywie przemian kultury i komunikacji

DOI 10.12887/36-2023-3-143-11

7,00 PLN
Łukasz Sarowski, Małgorzata Gruchoła – Robotyka społeczna w perspektywie (nie)antropocentryzmu

DOI 10.12887/36-2023-3-143-10

7,00 PLN
Grażyna OSIKA – Komunikacja człowieka ze sztuczną inteligencją. Warunki brzegowe

DOI 10.12887/36-2023-3-143-09

7,00 PLN
Mariusz WOJEWODA – Sztuczna inteligencja jako utopia społeczna

DOI 10.12887/36-2023-3-143-08

7,00 PLN
Paweł POLAK, Roman KRZANOWSKI – Jak oswoić sztuczną inteligencję? Model symbiotycznej SI jako realizacja dobroczynnej SI

DOI 10.12887/36-2023-3-143-07

7,00 PLN
Ks. Marcin FERDYNUS – Czy mamy prawo oswoić sztuczną inteligencję?

DOI 10.12887/36-2023-3-143-06

7,00 PLN
Zbigniew ORBIK – W poszukiwaniu filozoficznych źródeł problematyki sztucznej inteligencji

DOI 10.12887/36-2023-3-143-05

7,00 PLN
ETHOS ROK 36 2023 NR 2 (142) 25,00 PLN
Arkadiusz M. STASIAK – „Krew lać, życie łożyć i fortuny wszelkie”. Ewolucja relacji do ojczyzny w myśli staropolskiej

DOI 10.12887/36-2023-2-142-14

7,00 PLN
Agnieszka RESZKA – Między wolną wolą a determinizmem losu. Kontyngencja w relacji Anny Katarzyny Emmerich i Clemensa Brentana w kontekście Apologii przypadkowości Odo Marquarda

DOI 10.12887/36-2023-2-142-06

7,00 PLN
Joanna NOWIŃSKA – Oswoić przypadek. Aprobowane i dyskredytowane sposoby przejęcia kontroli nad przypadkiem ukazane w Biblii Hebrajskiej

DOI 10.12887/36-2023-2-142-05

7,00 PLN
Patrycja MIKULSKA – Ręka Boga 7,00 PLN
Joanna MICHALCZUK – Teatr w poezji Kazimierza Brauna

DOI 10.12887/36-2023-2-142-12

7,00 PLN
Anna KRAJEWSKA – Obiektywne podstawy moralności w perspektywie etyki personalistycznej szkoły lubelskiej

DOI 10.12887/36-2023-2-142-13

7,00 PLN
Jolanta KOLBUSZEWSKA – Od fatalizmu do nadziei. Oswald Spengler, Arnold J. Toynbee i Samuel Huntington o zasadach rządzących historią

DOI 10.12887/36-2023-2-142-08

7,00 PLN
Agnieszka K. HAAS – Ku nieskończonej syntezie możliwości. Przypadek w powieści Człowiek bez właściwości Roberta Musila

DOI 10.12887/36-2023-2-142-09

7,00 PLN
Maria FILIPIAK – Opatrzność Boża i dzieje człowieka

DOI 10.12887/36-2023-2-142-21

7,00 PLN
Agnieszka CZECHOWICZ – „Rzeczy ludzkich siewka”. O przypadku w Sylorecie Wacława Potockiego

DOI 10.12887/36-2023-2-142-10

7,00 PLN
Barbara CHYROWICZ – Indolencja, sekwencja i koincydencja. O przypadkach nieoczywistych

DOI 10.12887/36-2023-2-142-07

7,00 PLN
Roman BOBRYK – Przypadki zawiadują życiem. Próba lektury Przypadku Zuzanny Ginczanki

DOI 10.12887/36-2023-2-142-11

7,00 PLN
ETHOS ROK 36 2023 NR 1 (141) 25,00 PLN
Maria FILIPAK – Wolność – godność – odpowiedzialność

DOI 10.12887/36-2022-1-141-17

7,00 PLN
Iwona BARWICKA-TYLEK – O wolności i trudnościach w mierzeniu tajemnic

DOI 10.12887/36-2023-1-141-05

7,00 PLN
Zofia ZARĘBIANKA – „Poezja wzywa do życia”. Filozofia życia i filozofia twórczości w późnych wierszach Adama Zagajewskiego (na wybranych przykładach)

DOI 10.12887/36-2023-1-141-13

7,00 PLN
Patrycja Włodek – Problematyczna reprezentacja wolności i buntu w amerykańskim kinie walki o prawa człowieka

DOI 10.12887/36-2023-1-141-11

7,00 PLN
Magdalena SZPUNAR – Ku wolności od „ja”. Pomiędzy postawami wrażliwości społecznej a pragmatyzmem

DOI 10.12887/36-2023-1-141-06

7,00 PLN
Ireneusz SZCZUKOWSKI – Prawdziwa wolność jest w umyśle. Stanisława Herakliusza Lubomirskiego refleksja nad wolnością

DOI 10.12887/36-2023-1-141-07

7,00 PLN
Brygida PUDEŁKO – Uznanie i wrogość. Tadeusz Bobrowski, Włodzimierz Spasowicz i Joseph Conrad wobec Rosji i pisarzy rosyjskich

DOI 10.12887/36-2023-1-141-08

7,00 PLN
Patrycja MIKULSKA – „Wierzę w wolność…” 7,00 PLN
Mariola MARCZAK – Wolność współczesnej kobiety. Wizerunki ekranowych bohaterek konkursu głównego Festiwalu Filmowego Cannes 2022. Ujęcie międzykulturowe

DOI 10.12887/36-2023-1-141-12

7,00 PLN
Grażyna LEGUTKO – Między zmysłową cielesnością a czystą duchowością. Diapazon ról kobiecych w Oziminie Wacława Berenta

DOI 10.12887/36-2023-1-141-09

7,00 PLN
Magdalena KEMPNA-PIENIĄŻEK – Wielkie ucieczki. Wolność i przestrzeń w Niepokonanych Petera Weira i Operacji Świt Wernera Herzoga

DOI 10.12887/36-2023-1-141-10

7,00 PLN
ETHOS ROK 35 2022 NR 4 (140) 25,00 PLN
Larys LUBOWICKI, Jacek BRECZKO – Zwrot ku zwierzętom a struktury myślenia filozoficznego

DOI 10.12887/35-2022-4-140-12

7,00 PLN
Agnieszka LEKKA-KOWALIK – Wolność nauki. Konieczność i ryzyko

DOI 10.12887/35-2022-4-140-11

7,00 PLN
Mariola KUSZYK-BYTNIEWSKA – Między praktyką życia a ćwiczeniem duchowym. Nowoczesne horyzonty wolności obywatelskiej

DOI 10.12887/35-2022-4-140-08

7,00 PLN
Dorota K. KUNCEWICZ, Dariusz S. KUNCEWICZ – O wolności woli w psychologii

DOI 10.12887/35-2022-4-140-13

7,00 PLN
Dorota CHABRAJSKA – Czyżby jednak zrozumienie konieczności...? 7,00 PLN
Henryk JAROSIEWICZ, Jagoda STOMPÓR-ŚWIDERSKA – Tożsamość a wolność. Psychologiczne wyjaśnienie mechanizmu samostanowienia

DOI 10.12887/35-2022-4-140-14

7,00 PLN
Katarzyna Gutkowska-OCIEPA – W (hiszpańskim) potrzasku. Problematyka wolności w prozie Alejandra Cuevasa

DOI 10.12887/35-2022-4-140-10

7,00 PLN
Maria FILIPAK – Wolność zakorzeniona w prawdzie

DOI 10.12887/35-2022-4-140-19

7,00 PLN
Marek M. DZIEKAN – Między polityką a orientalistyką. Ahmet Zeki Velidi Togan (1890-1970)

DOI 10.12887/35-2022-4-140-09

7,00 PLN
Wojciech DASZKIEWICZ – Kryzys cywilizacji zachodniej a problem wolności

DOI 10.12887/35-2022-4-140-06

7,00 PLN
Ks. Lech WOŁOWSKI – Ku fatalistycznemu zniewoleniu? Relacja pogańskiego i neopogańskiego fatum do chrześcijańskiej wolności w myśli Hansa Ursa von Balthasara i Henriego de Lubaca

DOI 10.12887/35-2022-4-140-07

7,00 PLN
George WEIGEL – Kolejny atak na Jana Pawła II (tłum. J. Merecki SDS) 7,00 PLN
Marek SZULAKIEWICZ – Wolność religijna jako wartość

DOI 10.12887/35-2022-4-140-05

7,00 PLN
ETHOS ROK 35 2022 NR 3 (139) 25,00 PLN
Zofia ZARĘBIANKA – Samotność po Bogu. Metafizyka w późnych wierszach Tadeusza Różewicza. Perspektywa interpretacyjna

DOI 10.12887/35-2022-3-139-12

7,00 PLN
Magdalena SZPUNAR – Antropologia samotności

DOI 10.12887/35-2022-3-139-06

7,00 PLN
Krzysztof POLIT – „Pogrążyć się w sobie”. O elitarnym charakterze samotności w myśli José Ortegi y Gasseta

DOI 10.12887/35-2022-3-139-08

7,00 PLN
Monika OLIWA-CIESIELSKA – „Żyjemy w dwóch światach”. Samotność jako trwała cecha życia w kulturze ubóstwa

DOI 10.12887/35-2022-3-139-05

7,00 PLN
Patrycja MIKULSKA – Pierwsza osoba liczby pojedynczej 7,00 PLN
Aleksandra LISZKA – Ojczyzna – Okrutna Matka. Ave Patria, morituri te salutant... Władysława S. Reymonta

DOI 10.12887/33-2022-3-139-15

7,00 PLN
Marta LECHOWSKA – „…Ducha olśni, przeniknie ciało”. Twórczość Myrrhy Lot-Borodine – pierwszej prawosławnej teolog

DOI 10.12887/35-2022-3-139-09

7,00 PLN
Lilianna KIEJZIK – Wykształcenie lekarstwem na samotność? Stefania Wolicka-Arnd – pierwsza Polka ze stopniem doktora filozofii. Studium na podstawie materiałów archiwalnych

DOI 10.12887/35-2022-3-139-11

7,00 PLN
Wojciech KACZMAREK – „Sama z Nim”. Carmen Hernández Barrera i budowanie wtajemniczenia chrześcijańskiego w ramach Drogi Neokatechumenalnej

DOI 10.12887/35-2022-3-139-10

7,00 PLN
Maria FILIPAK – „Nie jesteście i nigdy nie będziecie osamotnieni”

DOI 10.12887/35-2022-3-139-21

7,00 PLN
Ks. Marcin FERDYNUS – Między uporczywością a daremnością terapii? O przydatności pojęcia terapii uporczywej w etyce medycznej w odniesieniu do postępowania wobec pacjentów terminalnie chorych

DOI 10.12887/35-2022-3-139-14

7,00 PLN
Małgorzata BOGUNIA-BOROWSKA – Człowiek i moralność w społeczeństwie rosyjskim. Analiza filmów Elena i Niemiłość Andrieja Zwiagincewa

DOI 10.12887/35-2022-3-139-13

7,00 PLN
Iwona BARWICKA-TYLEK – Samotność i wolność. Od sporu Jeana-Jacques’a Rousseau i Davida Hume’a do dziewiętnastowiecznego systemu penitencjarnego

DOI 10.12887/35-2022-3-139-07

7,00 PLN
ETHOS ROK 35 2022 NR 2 (138) 25,00 PLN
Michał KRUSZELNICKI – Nikołaj Fiodorow wobec tradycji i teologii prawosławnej. Źródła i perspektywy krytyki

DOI 10.12887/34-2022-2-138-06

7,00 PLN
Szymon Wróbel – Poza metafizyką jednoznaczności i wieloznaczności. Wokół ontologii Gilles’a Deleuze’a

DOI 10.12887/35-2022-2-138-08

7,00 PLN
Joanna TARKOWSKA – Żydowskie uniwersum i echa Zagłady w eposie Pamięci pamięci Marii Stiepanowej. Wybrane aspekty

DOI 10.12887/35-2022-2-138-15

7,00 PLN
Magdalena SZPUNAR – Niewidoczna kultura. O znaczeniu i wartości podejścia kulturowego w psychiatrii

DOI 10.12887/35-2022-2-138-10

7,00 PLN
Katarzyna SOKOŁOWSKA – „...A nade wszystko byście zobaczyli”. Podmiot i wzrok w opowiadaniu Josepha Conrada U kresu sił

DOI 10.12887/35-2022-2-138-14

7,00 PLN
Hanna RATUSZNA – Możliwość innej jawy. Ukryty wymiar poetyckiego świata Gérarda de Nervala

DOI 10.12887/35-2022-2-138-12

7,00 PLN
Michał ŁUKOWICZ – Widowiska przeszłości i próby zaleczenia „zbiorowej amnezji”. Teatr Podziemny Poezji Stanu Wojennego

DOI 10.12887/35-2022-2-138-19

7,00 PLN
Marta KWAŚNICKA – Literatura jako teologia naturalna? Wątki postsekularne w późnych tekstach Andrzeja Kijowskiego

DOI 10.12887/35-2022-2-138-07

7,00 PLN
Andrzej Korczak – Niebezpieczeństwa zapożyczeń dalekowschodnich w kulturze masowej Zachodu

DOI 10.12887/35-2022-2-138-11

7,00 PLN
Marcin KĘPIŃSKI – Matka Ziemia, dom i raj utracony. Transcendentne kino Darrena Aronofsky’ego. O symbolicznej wymowie Mother!

DOI 10.12887/35-2022-2-138-17

7,00 PLN
Adam FITAS – „Wszystko się zmieniło, a wszystko jest jak było”. Russów w snach Marii Dąbrowskiej

DOI 10.12887/35-2022-2-138-13

7,00 PLN
Maria FILIPIAK – „Starajcie się «widzieć»”

DOI 10.12887/35-2022-2-138-27

7,00 PLN
Anna CEGLARSKA – Od widza do uczestnika. Rola mitu w kształtowaniu postaw obywatelskich

DOI 10.12887/35-2022-2-138-09

7,00 PLN
Aleksander BAŃKA – Dwa wymiary widzenia. Filozofia Gabriela Marcela wobec egzystencjalno-antropologicznego kontekstu synodalności

DOI 10.12887/35-2022-2-138-05

7,00 PLN
Małgorzata ABASSY – Narracje o prawosławiu we współczesnej Rosji. O serialu Zbawiciel pod brzozami

DOI 10.12887/35-2022-2-138-18

7,00 PLN
ETHOS ROK 35 2022 NR 1 (137) 25,00 PLN
Beata Trojanowska – O „strawie dla ciała” w literackiej prezentacji jurodstwa. Proza Mikołaja Leskowa i Jewgienija Wodołazkina

DOI 10.12887/35-2022-1-137-11

7,00 PLN
Percy B. SHELLEY – W obronie diety naturalnej (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/35-2022-1-137-16

7,00 PLN
Dorota SAMBORSKA-KUKUĆ – Od spełnienia cielesnego do pełni duchowej. Rodzaje i funkcje anagnoryzmu w Uczcie Babette Karen Blixen

DOI 10.12887/35-2022-1-137-10

7,00 PLN
Katarzyna ŁEŃSKA-BĄK – „Jesteś tym, co jesz”. O potędze „czystej” diety

DOI 10.12887/35-2022-1-137-08

7,00 PLN
Dorota KOCZANOWICZ – Jedzenie i cud sztuki: Identical Lunch Alison Knowles

DOI 10.12887/35-2022-1-137-13

7,00 PLN
Agnieszka K. HAAS – Przejedzenie, niestrawność, głód. Dysfunkcje jedzenia jako strategie narracyjne w powieści Buddenbrookowie Thomasa Manna

DOI 10.12887/35-2022-1-137-09

7,00 PLN
Maria FILIPIAK – Pokarm duchowy i pokarm dla ciała

DOI 10.12887/35-2022-1-137-22

7,00 PLN
Jarosław DUMANOWSKI – O czym opowiada historia kuchni? Paul Tremo, kucharz wieku filozofów

DOI 10.12887/35-2022-1-137-06

7,00 PLN
Dorota CHABRAJSKA – Jeść czy nie jeść? Pytanie naszych czasów 7,00 PLN
Piotr BRIKS – Przy świętym stole. Część ofiar należna kapłanom według pierwszych siedmiu rozdziałów Księgi Kapłańskiej

DOI 10.12887/35-2022-1-137-05

7,00 PLN
Alina BARCZYK – Kulisy magnackiego splendoru. Oficyny kuchenne warszawskich rezydencji w czasach Augusta III Sasa

DOI 10.12887/35-2022-1-137-07

7,00 PLN
Małgorzata Wrześniak – Splendor pożywienia. O komunikacyjnych funkcjach przedstawień darów natury w sztuce europejskiej

DOI 10.12887/35-2022-1-137-12

7,00 PLN
Joanna WOJNICKA – Wino – sacrum – codzienność. Szestidiesiatnicy i gruzińska supra

DOI 10.12887/35-2022-1-137-14

7,00 PLN
Kamil TROMBIK – Stworzyć płaszczyznę wolności myśli. Wkład Karola Wojtyły w powstanie Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

DOI 10.12887/35-2022-1-137-15

7,00 PLN
ETHOS ROK 34 2021 NR 4 (136) 25,00 PLN
Patrycja MIKULSKA – Nie ma powrotu… 7,00 PLN
Ireneusz ZIEMIŃSKI – Hans Castorp w okopach

DOI 10.12887/34-2021-4-136-11

7,00 PLN
Magdalena ZDUN – Homo regionalis. Region jako miejsce życia i aktywności człowieka.

DOI 10.12887/34-2021-4-136-16 

7,00 PLN
Małgorzata RUTKOWSKA – Zagubieni na „Dzikim Wschodzie”. Polska lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku we wspomnieniach Michaela Morana i Toma Galvina

DOI 10.12887/34-2021-4-136-17

7,00 PLN
Dorota ROCHECKA-SEMBRATOWICZ – Stachura lubelski? Kilka uwag o młodzieńczych wierszach poety

DOI 10.12887/34-2021-4-136-12

7,00 PLN
Grzegorz PIĄTEK SCJ – Życie dla Kościoła. Kardynał Stanisław Nagy (1921-2013)

DOI 10.12887/34-2021-4-136-19

7,00 PLN
Ks. Zdzisław PAWŁOWSKI – Z Gilgal do Gilgal. Miejsca pamięci w biografii Elizeusza (2 Krl 2,1-4,38)

DOI 10.12887/34-2021-4-136-05

7,00 PLN
Witold M. NOWAK – Świat jako dom – dom jako świat. Z filozofii architektury i designu

DOI 10.12887/34-2021-4-136-06

7,00 PLN
Joanna MICHALCZUK – „Dobry, mądry tekst jest naszym azylem”. Wokół korespondencji Tymoteusza Karpowicza i Kazimierza Brauna

DOI 10.12887/34-2021-4-136-10

7,00 PLN
Tomasz MARKIEWKA – Berlin – Moskwa – Harbin – Lwów. Teodora Parnickiego miejsca i ludzie

DOI 10.12887/34-2021-4-136-08

7,00 PLN
Adela KUIK-KALINOWSKA – Jan Trepczyk i idea odrodzenia Kaszubszczyzny

DOI 10.12887/34-2021-4-136-18

7,00 PLN
Wojciech Kruszewski – Zbawiająca wierność. Uwagi do wiersza Anny Kamieńskiej [Kiedy odchodzą wielcy]

DOI 10.12887/34-2021-4-136-14

7,00 PLN
Jarosław KRAJKA – Nauczyciele wobec różnych odmian języka angielskiego. Minikorpusy językowe samodzielnie przygotowywane przez nauczycieli jako sposób podnoszenia świadomości zróżnicowania współczesnego języka angielskiego

DOI 10.12887/34-2021-4-136-07

7,00 PLN
Dobrosław KOT – Błędny uniwersytet

DOI 10.12887/34-2021-4-136-15

7,00 PLN
Anna KOŚCIOŁEK – Andrieja Murawjowa „czytanie” Wenecji

DOI 10.12887/34-2021-4-136-09

7,00 PLN
Piotr A. GRUSZCZYŃSKI OFM – Nowe światy – stare problemy. Frank Herbert o conditio humana

DOI 10.12887/34-2021-4-136-13

7,00 PLN
Maria FILIPIAK – Miejsca człowieka

DOI 10.12887/34-2021-4-136-25

7,00 PLN
ETHOS ROK 34 2021 NR 3 (135) 25,00 PLN
Adriana WARMBIER – Świadomość przedrefleksyjna i tworzenie ocen. Rola pamięci i antycypacji afektywnej w procesach motywacyjnych i rozumowaniu praktycznym

DOI 10.12887/34-2021-3-135-06

7,00 PLN
Radosław SZTYBER – Horyzonty prawdy w polskich gazetach ulotnych z roku 1621. W czterechsetlecie batalii chocimskiej

DOI 10.12887/34-2021-3-135-16

7,00 PLN
Monika SIDOR – Paradoksy pamięci w rozważaniach Marii Stiepanowej. Powieść Pamięci pamięci
DOI 10.12887/34-2021-3-135-14
7,00 PLN
Karolina ROZMARYNOWSKA – Pamięć jako wierność. Idea pamięci „fortunnej” w filozofii Paula Ricoeura

DOI 10.12887/34-2021-3-135-05

7,00 PLN
Przemysław ROTENGRUBER – Pamięć i dialog. Pomiędzy werdyktami historii a pułapką społecznych iluzji

DOI 10.12887/34-2021-3-135-08

7,00 PLN
Angelika PAWLACZYK – Między radością a nostalgią. Pamięć o komunizmie w polskiej społeczności Stryja na Ukrainie

DOI 10.12887/34-2021-3-135-17

7,00 PLN
Włodzimierz OSADCZY – Teologia narodu i świadomość chrześcijańskiej misji Polski w świetle działalności i charyzmatu księży zmartwychwstańców

DOI 10.12887/34-2021-3-135-19

7,00 PLN
Michał KURAN – Do naśladowania i ku przestrodze. Formy pamięci w epice historyczno-heroicznej Samuela Twardowskiego

DOI 10.12887/34-2021-3-135-15

7,00 PLN
Wojciech KUDYBA – Pamięć i zapomnienie o arcydziełach. Przypadek Josepha Malègue’a

DOI 10.12887/34-2021-3-135-13

7,00 PLN
Klaudia JEZNACH – Powrót do zagubionej prawdy. Kultura hellenistyczna jako preewangelia

DOI 10.12887/34-2021-3-135-18

7,00 PLN
Agnieszka K. HAAS – Między wspomnieniem a zapomnieniem. Metempsychoza, anamneza, wędrówka duszy. Przedstawienia pamięci w niemieckiej literaturze osiemnastego wieku

DOI 10.12887/34-2021-3-135-12

7,00 PLN
Maria FILIPIAK – Czerpać z dziedzictwa

DOI 10.12887/34-2021-3-135-24

7,00 PLN
Mirosława CHUDA – W „wiecznej” pamięci 7,00 PLN
Andrzej BORKOWSKI – Pamięć wobec traumy. O osobach z niepełnosprawnością w literaturze współczesnej

DOI 10.12887/34-2021-3-135-11

7,00 PLN
Iwona BARWICKA-TYLEK – Przeszłość, która nie zaniedbuje przyszłości. O roztropnym korzystaniu z pamięci

DOI 10.12887/34-2021-3-135-07

7,00 PLN
Marta BARANOWSKA – Ku virtù grande. Pamięć w świecie politycznym Niccola Machiavellego

DOI 10.12887/34-2021-3-135-09

7,00 PLN
Krzysztof BABICKI – Fotografia jako medium pamięci. Szkic na podstawie Hanemanna Stefana Chwina i Dracha Szczepana Twardocha

DOI 10.12887/34-2021-3-135-10

7,00 PLN
ETHOS ROK 34 2021 NR 2 (134) 25,00 PLN
Patrycja MIKULSKA – Wspólny język 7,00 PLN
Alan DONAGAN – Czy w kulturze postchrześcijańskiej można racjonalnie wierzyć w nicejskie Credo? (tłum. J.K. Teske, M. Iwanicki)

DOI 10.12887/34-2021-2-134-05

7,00 PLN
Tomasz WALCZYK – Język i nowe media w dobie postprawdy. Ujęcie teleepistemologiczne

DOI 10.12887/34-2021-2-134-19

7,00 PLN
Ewa Wąchocka – Mówiące ciało. Przedstawienia cielesności w polskim dramacie współczesnym

DOI 10.12887/34-2021-2-134-14

7,00 PLN
Marcin TRYBULEC – Język jako materialny artefakt poznawczy. Zalety i ograniczenia ujęcia Andy’ego Clarka

DOI 10.12887/34-2021-2-134-12

7,00 PLN
Magdalena SZPUNAR – O potrzebie czułego narratora w nieczułym świecie

DOI 10.12887/34-2021-2-134-13

7,00 PLN
Piotr STALMASZCZYK – Pytania o język (i świat)

DOI 10.12887/34-2021-2-134-09

7,00 PLN
Rafał SOLEWSKI – Fenomenologia miłości i jej język w sztuce współczesnej. Szkic na kanwie myśli Władysława Stróżewskiego i Josepha Ratzingera – Benedykta XVI

DOI 10.12887/34-2021-2-134-18

7,00 PLN
Stefan SAWICKI – Dlaczego Norwid?

DOI 10.12887/34-2021-2-134-22

7,00 PLN
Magdalena SAGANIAK – Langage. Zdolność do władania językiem w świetle badań lingwistycznych, filozoficznych i literackich

DOI 10.12887/34-2021-2-134-10

7,00 PLN
Dymitr ROMANOWSKI – Powrót do Ojców i dialog z duchem czasu. Hermeneutyka teologiczna Gieorgija Fłorowskiego

DOI 10.12887/34-2021-2-134-08

7,00 PLN
Jacek OSTASZEWSKI – O narracji epistemicznie niejednoznacznej. Niewiarygodność w kinie gier umysłowych

DOI 10.12887/34-2021-2-134-16

7,00 PLN
Piotr T. NOWAKOWSKI – Aretologiczne i wychowawcze implikacje zjawiska inflacji słowa

DOI 10.12887/34-2021-2-134-20

7,00 PLN
Ks. Janusz KRÓLIKOWSKI – Rozwój języka doktrynalnego w służbie wiary

DOI 10.12887/34-2021-2-134-06

7,00 PLN
Andrzej KRAWIEC – Ku wymiarowi sacrum i Tajemnicy. Estetyka Władysława Stróżewskiego i numinotyczny język sztuki

DOI 10.12887/34-2021-2-134-17

7,00 PLN
Anna KOZŁOWSKA – Stosunek Karola Wojtyły do słowa (i Słowa) w świetle danych filologicznych

DOI 10.12887/34-2021-2-134-21

7,00 PLN
Marek HETMAŃSKI – „Dostrzec to, co wspólne”. Metafory w Ludwiga Wittgensteina analizach filozoficznych

DOI 10.12887/34-2021-2-134-11

7,00 PLN
Maria Gołębiewska – Język i działanie. Performatywność słowa według Karola Irzykowskiego

DOI 10.12887/34-2021-2-134-15

7,00 PLN
Tomasz GARBOL – Wysubtelnienia niezwykłych poruszeń wyobraźni. Romantyczne źródła uprzywilejowania języka sztuki

DOI 10.12887/34-2021-2-134-07

7,00 PLN
Maria Filipiak – Język w służbie wiary i kultury

DOI 10.12887/34-2021-2-134-28 

7,00 PLN
ETHOS Rok 34 2021 nr 1 (133) 25,00 PLN
Marcin T. Zdrenka – Gra niemądrych pozorów. Jak nie ujmować i opisywać głupoty

DOI 10.12887/34-2021-1-133-09

7,00 PLN
Natalia STENCEL – Głupi, czyli inny. Podmiot w mistyce przeżyciowej

DOI 10.12887/34-2021-1-133-07

7,00 PLN
Przemysław ROTENGRUBER – Oblicza głupoty. O wiedzy niemądrej i roztropnej niewiedzy

DOI 10.12887/34-2021-1-133-10

7,00 PLN
Marek REMBIERZ – Bezgraniczność głupoty i granice mądrości. Na rozdrożach sokratejskiej pedagogii niewiedzy

DOI 10.12887/34-2021-1-133-15

7,00 PLN
Olga PŁASZCZEWSKA – Błazen i homo stupidus. O niektórych aspektach współczesności

DOI 10.12887/34-2021-1-133-14

7,00 PLN
Patrycja MIKULSKA – „Samotnie i wśród ciemności”… 7,00 PLN
Anna KRAJEWSKA – Doświadczenie moralne według Jacques’a Maritaina

DOI 10.12887/34-2021-1-133-16

7,00 PLN
Mirosław KARWAT – Głupota – ignorancja – mierność. Specyfika, pokrewieństwa, współzależność

DOI 10.12887/34-2021-1-133-12 

7,00 PLN
Dorota JEWDOKIMOW – Głupi w Chrystusie. O mnichu-ikonopisarzu ojcu Grigoriju Krugu

DOI 10.12887/34-2021-1-133-06

7,00 PLN
Adam GRZELIŃSKI – Obłąkani, idioci i ograniczenia ludzkiego rozumu. John Locke o ludzkiej głupocie

DOI 10.12887/34-2021-1-133-11

7,00 PLN
Stanisław GRYGIEL – Odrodzenie. W prawdzie miłości

DOI 10.12887/34-2021-1-133-17

7,00 PLN
Marcin GORAZDA – Czy istnieje głupota w „wielkim świecie”?

DOI 10.12887/34-2021-1-133-08

7,00 PLN
Maria FILIPIAK – „Cóż cenniejszego niż mądrość?” (Mdr 8,5)

DOI 10.12887/34-2021-1-133-23

7,00 PLN
Barbara CHYROWICZ – O bezmyślności

DOI 10.12887/34-2021-1-133-13

7,00 PLN
Piotr BRIKS – Głupi, głupszy… bezbożny. O rozumieniu głupoty w Biblii hebrajskiej

DOI 10.12887/34-2021-1-133-05

7,00 PLN
ETHOS Rok 33 2020 nr 4 (132) 20,00 PLN
Zofia ZARĘBIANKA – Aspekty tradycji w myśli i dziele literackim Karola Wojtyły. Rozpoznania wstępne

DOI 10.12887/33-2020-4-132-20

7,00 PLN
Szymon Wróbel – Michela Foucaulta krótka historia zbawienia. Na marginesie Wyznań ciała

DOI 10.12887/33-2020-4-132-09

7,00 PLN
Wojciech WOJTYŁA – Podmiot społeczny jako przestrzeń samostanowienia. Personalistyczne podstawy samorządności

DOI 10.12887/33-2020-4-132-14

7,00 PLN
Jacek UGLIK – Człowiek przeciw państwu. Rozumienie istoty władzy w anarchokolektywizmie Michała Bakunina

DOI 10.12887/33-2020-4-132-08

7,00 PLN
Krzysztof POLIT – Masy i władza. Refleksje wokół filozofii społecznej José Ortegi y Gasseta

DOI 10.12887/33-2020-4-132-07

7,00 PLN
Furio Pesci – Potere e autorità. Tra Foucault e Girard

DOI 10.12887/33-2020-4-132-10

7,00 PLN
Dariusz PAWELEC – Rozpad władzy jako konsekwencja upadku mitologii. Obrazy końca systemu komunistycznego w korespondencji Jerzego Giedroycia i Witolda Wirpszy z lat 1981-1985

DOI 10.12887/33-2020-4-132-12

7,00 PLN
Mateusz NIEĆ – Mitologia populizmu w Wystarczy być Jerzego Kosińskiego

DOI 10.12887/33-2020-4-132-19

7,00 PLN
Krzysztof LOSKA – Kultura filmowa w okupowanej Korei w latach 1910-1945

DOI 10.12887/33-2020-4-132-18

7,00 PLN
Krystyna LATAWIEC – „Kostne światowidy”. Funkcjonariusze aparatu przemocy w wybranych spektaklach teatralnych

DOI 10.12887/33-2020-4-132-13

7,00 PLN
Janusz KRÓLIKOWSKI – Święta władza. Forma wewnętrzna pojęcia władzy w Kościele

DOI 10.12887/33-2020-4-132-05

7,00 PLN
Anna KOŚCIOŁEK – O sakralizacji monarchy. Koronacja Aleksandra II we wspomnieniach Andrzeja Murawjowa

DOI 10.12887/33-2020-4-132-15

7,00 PLN
Barbara GUTKOWSKA – Ku odrzuceniu „erenburgowatości”. Sławomir Mrożek wobec PRL-u w tekstach autobiograficznych

DOI 10.12887/33-2020-4-132-11

7,00 PLN
Ryszard Daniel GOLIANEK – Makbet, Prorok, Borys Godunow. Studium obłąkańczej tyranii w operze dziewiętnastowiecznej

DOI 10.12887/33-2020-4-132-17

7,00 PLN
Maria FILIPIAK – O władzy i odpowiedzialności za władzę

DOI 10.12887/33-2020-4-132-27

7,00 PLN
Marek M. DZIEKAN – Czy Prorok Muḥammad był królem? ʿAlī ʿAbd ar-Rāziq i „musayṭir”

DOI 10.12887/33-2020-4-132-06

7,00 PLN
Dorota CHABRAJSKA – Moc podejmowania decyzji 7,00 PLN
Alicja ŻYWCZOK – Ludzkie wady jako wyzwania etyczne i wychowawcze. Rozważania na kanwie dziejopisarstwa Wincentego Kadłubka

DOI 10.12887/33-2020-4-132-21

7,00 PLN
Bożenna CHYLIŃSKA – Władza, przywództwo i siła polityczna w amerykańskim ruchu syjonistycznym w latach 1914-1920. W stulecie ustanowienia Brytyjskiego Mandatu Palestyny

DOI 10.12887/33-2020-4-132-16

7,00 PLN
Ethos 33 (2020) nr 3 (131) 20,00 PLN
Renata TAŃCZUK – Zbiory misyjne. Zmaterializowany wymiar spotkań w strefach kontaktu

DOI 10.12887/33-2020-3-131-12

7,00 PLN
Andrzej SZYJEWSKI – Słupy i totemy. Australijskie konstrukcje sakralne

DOI 10.12887/33-2020-3-131-13

7,00 PLN
Percy B. SHELLEY – O życiu (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/33-2020-3-131-17

7,00 PLN
Alicja Pietras – Co to znaczy być transcendentalnym idealistą i empirycznym realistą jednocześnie. O statusie rzeczy w filozofii transcendentalnej

DOI 10.12887/33-2020-3-131-07

7,00 PLN
Aneta MAZUR – Niewolnik i władca przedmiotów. Człowiek wobec rzeczy w prozie realistycznej

DOI 10.12887/33-2020-3-131-11

7,00 PLN
Andrzej MARYNIARCZYK – Rzecz w ujęciu metafizycznym

DOI 10.12887/33-2020-3-131-06

7,00 PLN
Bernadetta KUCZERA-CHACHULSKA – Drzewa (i liście) w ostatnich wierszach Mickiewicza

DOI 10.12887/33-2020-3-131-08

7,00 PLN
Grzegorz JĘDREK – Multimedia, kod i interfejsy kulturowe w poezji cybernetycznej. Wybrane wnioski z badań nad działaniami kolektywu Rozdzielczość Chleba

DOI 10.12887/33-2020-3-131-15

7,00 PLN
Urszula JAŃCZYK – Jakiego Wojtyłę znamy? O problemach edycji utworów literackich i teatralnych Karola Wojtyły. Aspekt tekstologiczny

DOI 10.12887/33-2020-3-131-16

7,00 PLN
Agnieszka K. HAAS – „Dawno już nieużywane i dlatego właśnie tak pociągające”. Przedmioty (nie)codziennego użytku w „Czarodziejskiej górze” Tomasza Manna

DOI 10.12887/33-2020-3-131-10

7,00 PLN
Aneta GRODECKA – Furtka do świata ducha. O splocie obrazu i słowa w twórczości Macieja Bieniasza

DOI 10.12887/33-2020-3-131-14

7,00 PLN
Tomasz GARBOL – „Bruzda losów w dłoni.” O materialistycznym aspekcie poezji Zbigniewa Herberta

DOI 10.12887/33-2020-3-131-09

7,00 PLN
Maria FILIPIAK – Człowiek wobec rzeczy

DOI 10.12887/33-2020-3-131-23

7,00 PLN
Krzysztof BARDSKI – Rzecz-symbol jako locus theologicus ponaddosłownej interpretacji Biblii

DOI 10.12887/33-2020-3-131-05

7,00 PLN
Ethos 33 (2020) nr 2 (130) 20,00 PLN
Dawid WINCŁAW, Marcin T. ZDRENKA – W objęciach metafory topografii domu. Ku rozpoznaniu problemów i ograniczeń

DOI 10.12887/33-2020-2-130-08

7,00 PLN
Alfred M. WIERZBICKI – Scalanie i dialog. Refleksje o „stylu” Karola Wojtyły–Jana Pawła II w setną rocznicę urodzin

DOI 10.12887/33-2020-2-130-19

7,00 PLN
Karolina SZCZEŚNIAK – Ku rekonstrukcji przestrzeni domu. Domowe artefakty jako wyznaczniki różnic kulturowych w wybranych fotodokumentach społecznych

DOI 10.12887/33-2020-2-130-09

7,00 PLN
Eleonore Stump – Odkupienie w ujęciu Akwinaty

DOI 10.12887/33-2020-2-130-05

7,00 PLN
Natalia STENCEL – Wygnanie z domu pewności. O konieczności rezygnacji z „myśli ukończonej”. Perspektywa filozofii Lwa Szestowa

DOI 10.12887/33-2020-2-130-10

7,00 PLN
Agnieszka SETECKA – Między domem a fabryką. Wiktoriańska koncepcja odrębnych sfer w powieści Shirley Charlotte Brontë

DOI 10.12887/33-2020-2-130-15

7,00 PLN
Mirosława OŁDAKOWSKA-KUFLOWA – Między wiernością Pismu a inwencją artystyczną. Inspiracje biblijne w twórczości Zofii Kossak

DOI 10.12887/33-2020-2-130-14

7,00 PLN
Patrycja MIKULSKA – Dom istoty rozumnej 7,00 PLN
Anna KRAJEWSKA, Kazimierz KRAJEWSKI – Doświadczenie integralne źródłem metafizyki. Metafizyka epistemologiczno-personalistyczno-etyczna

DOI 10.12887/33-2020-2-130-18

7,00 PLN
Dobrosław KOT – Obcy w domu. Pomiędzy swojością a innością

DOI 10.12887/33-2020-2-130-07

7,00 PLN
Bronisław JAKUBIEC SDS – Rówieśnicy 7,00 PLN
Bronisław JAKUBIEC SDS – Rówieśnicy 7,00 PLN
Sylwia Iwanek – Powtórne stworzenie świata. Koncepcja ludzkiego domu w pismach Stanisława Vincenza

DOI 10.12887/33-2020-2-130-12

7,00 PLN
Dorota HAWRYLUK – „Człowiek rodzi się dla rozkwitu”. Wizja domu w poemacie Karola Wojtyły Wędrówka do miejsc świętych

DOI 10.12887/33-2020-2-130-13

7,00 PLN
Witold P. GLINKOWSKI – Dialogiczne i dramatyczne oblicze domu

DOI 10.12887/33-2020-2-130-06

7,00 PLN
Grzegorz GŁĄB – „Gdy piórem kieruje tęsknota”… Obyczaj i wiara w „Roku polskim” Zofii Kossak

DOI 10.12887/33-2020-2-130-20

7,00 PLN
Maria FILIPIAK – Dom

DOI 10.12887/33-2020-2-130-25

7,00 PLN
Andrzej DERDZIUK – Ciotka przyszłego Papieża. Stefania Wojtyła (1891-1962)

DOI 10.12887/33-2020-2-130-16

7,00 PLN
Agnieszka ADAMCZAK – Dom jako relacja. Henry’ego Davida Thoreau pomysły na budowanie demokracji

DOI 10.12887/33-2020-2-130-11

7,00 PLN
Ethos 33 (2020) nr 1 (129) 20,00 PLN
Ireneusz ZIEMIŃSKI – Unik jako sprzeciw. Gest Piłata w świetle Osoby i czynu Karola Wojtyły

DOI 10.12887/33-2020-1-129-21

7,00 PLN
Bogdan ZBROJA – Budować siebie i wspólnotę. Znaczenie wiary w Liście św. Judy

DOI 10.12887/33-2020-1-129-16

7,00 PLN
Ks. Wojciech WOJTYŁA – Transcendencja i uczestnictwo jako klucz do zrozumienia osoby. Przyczynek do antropologii Karola Wojtyły–Jana Pawła II

DOI 10.12887/33-2020-1-129-19

7,00 PLN
Jan WADOWSKI – (Roz)mowa jako ekspresja słowa w epifanii współbycia „twarzą w twarz”. Inspiracje Lévinasowskie

DOI 10.12887/33-2020-1-129-14

7,00 PLN
Ks. Stanisław SUWIŃSKI – Być sobą, aby siebie przekraczać. Refleksje nad zagadnieniem autotranscendencji w ujęciu Tadeusza Stycznia i Karola Wojtyły–Jana Pawła II

DOI 10.12887/33-2020-1-129-18

7,00 PLN
Robert SROKA – Dialog z interesariuszami jako podstawowy element współczesnych standardów etyki biznesu. Próba pogłębienia argumentacji etycznej

DOI 10.12887/33-2020-1-129-12

7,00 PLN
Rafał SOLEWSKI – Dialogiczny kontekst dzieła sztuki. Próba odniesienia Władysława Stróżewskiego koncepcji dialektyki twórczości do wybranych przykładów współczesnej sztuki performansu i instalacji wideo

10.12887/33-2020-1-129-10

7,00 PLN
Ks. Jerzy SIKORA – „Mistrz spotkania i rozmowy”. Fenomen dialogu w kazaniach ks. Józefa Tischnera

DOI 10.12887/33-2020-1-129-15

7,00 PLN
Magdalena SAGANIAK – Jak zrozumieć drugiego? Bachtin i Habermas

DOI 10.12887/33-2020-1-129-06

7,00 PLN
Ks. Ryszard MOŃ – Autonomia jako autotranscendencja w prawdzie. O etyce wyrosłej z doświadczenia dziejowego i przeżywania prawd wiecznych

DOI 10.12887/33-2020-1-129-17

7,00 PLN
Marek LIS – Filmowe rozmowy na ekranie i przed ekranem. O wieloaspektowej dialogiczności filmu

DOI 10.12887/33-2020-1-129-09

7,00 PLN
Włodzimierz KACZOCHA – Ku pozytywnej konkurencji i solidarności społecznej. Wartości i normy etyczne w gospodarce wolnorynkowej

DOI 10.12887/33-2020-1-129-11

7,00 PLN
Ks. Waldemar GRACZYK – „Vivemus, mi Sarbievi, Deo et Patriae”. O rzeczach wzniosłych, codziennych troskach i Rzeczypospolitej w korespondencji Stanisława Łubieńskiego z Maciejem Kazimierzem Sarbiewskim

DOI 10.12887/33-2020-1-129-22

7,00 PLN
Artur GRABOWSKI –Teologia poetycka i poezja wiary. Esej o dialogu rozłącznym, lecz możliwym

DOI 10.12887/33-2020-1-129-08

7,00 PLN
Maria FILIPIAK – Rozmowa

DOI 10.12887/33-2020-1-129-30

7,00 PLN
Piotr DUCHLIŃSKI – Myślenie (cogito) czy poznanie (cognosco)? Tomistyczna epistemologia w sercu etyki Tadeusza Stycznia

DOI 10.12887/33-2020-1-129-20 

7,00 PLN
Dorota CHABRAJSKA – Fenomen rozmowy 7,00 PLN
Bartłomiej BRĄŻKIEWICZ – W zderzeniu z teraźniejszością. Dialogiczność współczesnej prozy petersburskiej

DOI 10.12887/33-2020-1-129-07

7,00 PLN
Iwona BARWICKA-TYLEK – Dlaczego polityka okalecza rozmowę. Pesymistyczna analiza porównawcza z optymistyczną konkluzją

DOI 10.12887/33-2020-1-129-05

7,00 PLN
Ethos 32 (2019) nr 4 (128) 20,00 PLN
Dmytro SHEVCHUK, Współczesny uniwersytet: Tradycja, która buduje przyszłość

DOI 10.12887/32-2019-4-128-17

7,00 PLN
Franco IMODA – Jakość wymiarem eklezjalności

DOI 10.12887/32-2019-4-128-18

7,00 PLN
Gerald J. Beyer – Józef Tischner: Kapelan Solidarności i filozof nadziei

DOI 10.12887/32-2019-4-128-13

7,00 PLN
Ireneusz ZIEMIŃSKI – Między nadzieją a rozpaczą. Doświadczenie wieczności

DOI 10.12887/32-2019-4-128-06

7,00 PLN
Andrzej Szostek – Uniwersytet jako miejsce kształtowania osoby i wspólnoty w ujęciu Jana Pawła II

DOI 10.12887/32-2019-4-128-15

7,00 PLN
Eleonore STUMP – Cierpienie a rozkwit człowieczeństwa

DOI 10.12887/32-2019-4-128-05

7,00 PLN
Ryszard STRZELECKI – Nadzieja chrześcijańska w świecie ponowoczesnym. Istota – utrata – przywracanie. Refleksja kulturoznawcza

DOI 10.12887/32-2019-4-128-07

7,00 PLN
Jakub SADOWSKI – Pierestrojka i krótka historia pojęcia nadziei w oficjalnym dyskursie radzieckim

DOI 10.12887/32-2019-4-128-14 

7,00 PLN
Marek REMBIERZ – Antropologiczne i aksjologiczne aspekty sporu o status uniwersytetu

DOI 10.12887/32-2019-4-128-19

7,00 PLN
Grażyna OSIKA – Nadzieja na nadzieję. W poszukiwaniu homo esperans

DOI 10.12887/32-2019-4-128-08

7,00 PLN
Krzysztof NAPORA – „A może jest jeszcze nadzieja...” (Lam 3:29). Zniszczenie, cierpienie i nadzieja w Księdze Lamentacji

DOI 10.12887/32-2019-4-128-03

7,00 PLN
Jacek MYDLA – „Maleństwa – tylko one się liczą”. Wątki trudnej prokreacji i nadziei we współczesnym północnoirlandzkim thrillerze kryminalnym

DOI 10.12887/32-2019-4-128-11

7,00 PLN
Joanna MICHALCZUK – „Zawróć, jeśli to możliwe!” O lękach związanych z „końcem” i nadziejach na „dalszy ciąg” w dramatach Jarosława Jakubowskiego

DOI 10.12887/32-2019-4-128-12

7,00 PLN
Balázs M. Mezei – Czy możliwe jest w naszych czasach przywrócenie jedności uniwersytetu?

DOI 10.12887/32-2019-4-128-20

7,00 PLN
Jarosław MERECKI – Nowoczesność i rodzina w świetle nauczania św. Jana Pawła II

DOI 10.12887/32-2019-4-128-22

7,00 PLN
Ferdi McDERMOTT – ”Wiara, którą kocham najbardziej, to nadzieja”. O perspektywie nadziei w ujęciu Charlesa Péguy’ego

DOI 10.12887/32-2019-4-128-10

7,00 PLN
Halszka LELEŃ – Orkadyjska poetyka nadziei. Liryczne wymiary i napięcia toposu w wybranej poezji George’a Mackay’a Browna

DOI 10.12887/32-2019-4-128-09

7,00 PLN
Andrzej JAROSZYŃSKI, Myśląc Ojczyzna: Słowo dyplomaty 7,00 PLN
Michael J. JAMES – Katolickie szkolnictwo wyższe w dwudziestym pierwszym wieku. Spojrzenie z perspektywy Stanów Zjednoczonych

DOI 10.12887/32-2019-4-128-21

7,00 PLN
Adam FITAS – Kamienie milowe polskiej świadomości kulturowej

DOI 10.12887/32-2019-4-127-23

7,00 PLN
Maria FILIPIAK – O nadziei

DOI 10.12887/32-2019-4-128-28

7,00 PLN
Agnieszka DUDEK-KOWALSKA – Miłosierdzie jako owoc misterium paschalnego w teologii Jana Pawła II. Źródło chrześcijańskiej nadziei

DOI 10.12887/32-2019-4-128-04

7,00 PLN
Imelda CHŁODNA-BŁACH – Rola uniwersytetu w kulturze. Ujęcie filozoficzno-kulturowe

DOI 10.12887/32-2019-4-128-16

7,00 PLN
ETHOS Rok 32 2019 nr 3(127) 20,00 PLN
Maria FILIPIAK – Piękno stworzenia i piękno kultury

DOI 10.12887/32-2019-3-127-27

7,00 PLN
Piotr CHLEBOWSKI – „Kształtem jest miłości”. O idei piękna w twórczości Norwida

DOI 10.12887/32-2019-3-127-20

7,00 PLN
Wojciech KACZMAREK – Od doświadczenia człowieka do miłości osoby. Osoba i relacje osobowe w twórczości literackiej Karola Wojtyły–Jana Pawła II

DOI 10.12887/32-2019-3-127-19

7,00 PLN
Ks. Krzysztof SASUŁA – „Dzika świętość” i kicz. Uwagi o mistyce – w aspekcie estetycznym, etycznym, psychologicznym i teologicznym

DOI 10.12887/32-2019-3-127-18

7,00 PLN
Elżbieta MIKICIUK – Kenoza jako Kalofania. Fiodor Dostojewski o tajemnicy Chrystusowego piękna

DOI 10.12887/32-2019-3-127-17

7,00 PLN
Lilianna BIESZCZAD − Piękno w formie tańca czy piękno formy tańca? O potrzebie estetyki filozoficznej

DOI 10.12887/32-2019-3-127-16

7,00 PLN
Maria Gołębiewska − Podmiot intencji i przeżyć. Receptywność podmiotu i oceny estetyczne według Nicolasa Malebranche’a

DOI 10.12887/32-2019-3-127-15

7,00 PLN
Magdalena BOROWSKA – Piękno i (współczesna) architektura. Od kryterium estetycznej oceny do fenomenalnego jawienia się

DOI 10.12887/32-2019-3-127-14

7,00 PLN
Jolanta M. MARSZALSKA – Ubogie piękno: Idea ascezy i prostoty w kościołach cysterskich w świetle Apologii do opata Wilhelma św. Bernarda z Clairvaux

DOI 10.12887/32-2019-3-127-13

7,00 PLN
Mariusz Czepczyński − Piękny krajobraz jako dobro publiczne. Reprezentacje i estetyzacje przestrzeni miejskich

DOI 10.12887/32-2019-3-127-12

7,00 PLN
Dominik MAIŃSKI − Utrwalić dziedzictwo. Ikonografia medali poświęconych św. Janowi Pawłowi II

DOI 10.12887/32-2019-3-127-11

7,00 PLN
Agnieszka DODA-WYSZYŃSKA – Piękno w upolitycznionym świecie. Przypadek twórców samorodnych

DOI 10.12887/32-2019-3-127-10

7,00 PLN
Michał HAAKE – Piękno symbolu. O Zwiastowaniu z Ołtarza św. Kolumby Rogiera van der Weydena

DOI 10.12887/32-2019-3-127-09

7,00 PLN
Beata PURC-STĘPNIAK – Bogowie, herosi i cnoty. Piękno jako cnota we włoskim malarstwie i grafice wczesnego renesansu

DOI 10.12887/32-2019-3-127-08

7,00 PLN
Waldemar CZAJKOWSKI − Matematyka a piękno

DOI 10.12887/32-2019-3-127-07

7,00 PLN
Andrzej MARYNIARCZYK – Pulchrum sequitur esse rei. U źródeł transcendentalności piękna

DOI 10.12887/32-2019-3-127-06

7,00 PLN
Krzysztof NAPORA SCJ – „Jak piękna jest miłość twoja” (Pnp 4,10). Piękno w Pieśni nad pieśniami

DOI 10.12887/32-2019-3-127-05

7,00 PLN
ETHOS Rok 32 2019 nr 2(126) 20,00 PLN
Maria FILIPIAK – O duchu muzyki

DOI 10.12887/32-2019-2-126-20

7,00 PLN
Jerzy WIŚNIEWSKI – Poeci o słuchaniu muzyki: Trzy wybrane lektury

DOI 10.12887/32-2019-2-126-11

7,00 PLN
Maciej NOWAK – Miasto – jazz – fotografia

DOI 10.12887/32-2019-2-126-19

7,00 PLN
Krzysztof MORACZEWSKI – Słuchanie muzyki i jego społeczne a priori

DOI 10.12887/32-2019-2-126-05

7,00 PLN
Joanna MICHALCZUK – Artura Pałygi dramaturgia niepokojących pytań

DOI 10.12887/32-2019-2-126-13

7,00 PLN
Maria MAŁANICZ-PRZYBYLSKA − Słuchanie uwarunkowane kulturowo i społecznie. O kontekstualnym odbiorze muzyki

DOI: 10.12887/32-2019-2-126-07

7,00 PLN
Wojciech KUDYBA – Eros i agape w liryce Janusza Stanisława Pasierba

DOI 10.12887/32-2019-2-126-12

7,00 PLN
Maciej T. KOCIUBA – Fotokompozycje Ryszarda Horowitza: Obraz jako struktura holistyczna

DOI 10.12887/32-2019-2-126-10

7,00 PLN
Dorota HAWRYLUK – „Bo w nas są korzenie Piękna przegłęboko”. O formie poetyckiej medytacji biblijnej Karola Wojtyły–Jana Pawła II

DOI 10.12887/32-2019-2-126-14

7,00 PLN
Jerzy W. GAŁKOWSKI – Wyzwanie tej ziemi. Refleksje na kanwie poematu Karola Wojtyły „Myśląc Ojczyzna...” 7,00 PLN
Agnieszka DRAUS – Słuchając sacrum. O doświadczeniu ducha w muzyce dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku. Rekonesans, wybór, interpretacja

DOI 10.12887/32-2019-2-126-08

7,00 PLN
Anna CHĘĆKA − Słuchanie jako modus myślenia. Perspektywa melomana, wykonawcy i krytyka

DOI 10.12887/32-2019-2-126-06

7,00 PLN
Miłosz ALEKSANDROWICZ − Akustyczna teoria dźwięku muzycznego Josepha Sauveura

DOI 10.12887/32-2019-2-126-09

7,00 PLN
ETHOS Rok 32 2019 nr 1(125) 20,00 PLN
Zofia ZARĘBIANKA – Semantyka ciszy w Pieśni o Bogu ukrytym Karola Wojtyły. Rekonesans

DOI 10.12887/32-2019-1-125-14

7,00 PLN
Marta WÓJCICKA – O funkcjach słowa w kulturze

DOI 10.12887/32-2019-1-125-13

7,00 PLN
Ks. Grzegorz STRZELCZYK – Słuchacze Logosu. Kategoria słuchania w teologii katolickiej – próba syntezy

DOI 10.12887/32-2019-1-125-05

7,00 PLN
Dobrosław KOT – Niesłychany Obcy

DOI 10.12887/32-2019-1-125-07

7,00 PLN
Andrzej HEJMEJ – Literatura w kulturze akuzmatycznej

DOI 10.12887/32-2019-1-125-05

7,00 PLN
Jakub GUŻYŃSKI – Między teorią prywacyjną a teorią zła radykalnego. Johna Milbanka krytyka pozytywnej ontologii zła

DOI 10.12887/32-2019-1-125-09

7,00 PLN
Margaret A. Goralski, Krystyna Górniak-Kocikowska − Edukacja w dobie sztucznej inteligencji. wola słuchania jako nowe wyzwanie pedagogiczne

DOI 10.12887/32-2019-1-125-11

7,00 PLN
Witold GLINKOWSKI − Słuchanie jako nasłuchiwanie Boga i bliźniego. Glosa antropologicznofilozoficzna

DOI 10.12887/32-2019-1-125-06

7,00 PLN
Maria FILIPIAK – Słuchanie
DOI 10.12887/32-2019-1-125-20
7,00 PLN
Henryk DUDA – Wyrażenie „Polish death camps” i jego innojęzyczne odpowiedniki. Komentarz lingwistyczny

DOI 10.12887/32-2019-1-125-15

7,00 PLN
Joanna DEMBIŃSKA-PAWELEC – Spadkobierca mistycznego objawienia. Czesław Miłosz wobec religijnej myśli Oskara Miłosza

DOI 10.12887/32-2019-1-125-12

7,00 PLN
Mirosława CHUDA – Słowo 7,00 PLN
Iwona BARWICKA-TYLEK – Słuchanie. Zapomniany fundament demokracji

DOI 10.12887/32-2019-1-125-10

7,00 PLN
ETHOS Rok 31 2018 nr 4(124) 20,00 PLN
Marcin T. ZDRENKA − Etyczna problematyczność figury upadku

DOI 10.12887/31-2018-4-124-10

7,00 PLN
Adriana WARMBIER – Pamięć zraniona. Renarratywizacja i problem tożsamości osobowej

DOI 10.12887/31-2018-4-124-08

7,00 PLN
Agnieszka TES – Piętno upadku. Wybrane aspekty twórczości Anselma Kiefera

DOI 10.12887/31-2018-4-124-15

7,00 PLN
Andrzej SZOSTEK MIC – Alienacja: problem wciąż aktualny. W nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły–Jana Pawła II

DOI 10.12887/31-2018-4-124-16

7,00 PLN
Marcin SUBCZAK − Upadek człowieka jako choroba duszy. Diagnostyczno-terapeutyczny wymiar Platońskich dialogów

DOI 10.12887/31-2018-4-124-06

7,00 PLN
Natalia STENCEL – Mistyczny upadek? O fenomenie „nocy ciemnej” w kontekście języka

DOI 10.12887/31-2018-4-124-05

7,00 PLN
Rafał SOLEWSKI – Upadki sztuki dwudziestego wieku a metafizyka. O wybranych teoriach filozoficznych i działaniach artystycznych potencjalnie z nimi związanych

DOI 10.12887/31-2018-4-124-09

7,00 PLN
Adam SAWICKI – Grzech wiedzy i próba wolności. Pojęcie Upadku w religijno-filozoficznych koncepcjach Lwa Szestowa i Nikołaja Bierdiajewa

DOI 10.12887/31-2018-4-124-07

7,00 PLN
Furio PESCI − Upadek i odkupienie. Perspektywa pedagogiczna

DOI 10.12887/31-2018-4-124-14

7,00 PLN
Andrzej NIEWIADOMSKI – Katastrofizm poetycki. Próba stabilizacji pojęcia i „ciągi dalsze”

DOI 10.12887/31-2018-4-124-13

7,00 PLN
Łukasz NIEWCZAS – „Jesteśmy wielkim sztandarem narodowym”. Cyprian Norwid o „rozbiorze” Polski

DOI 10.12887/31-2018-4-124-17

7,00 PLN
Jacek MYDLA – Między teodyceą a psychologią. Wizje upadku w Raju utraconym Johna Miltona

DOI 10.12887/31-2018-4-124-12

7,00 PLN
Dobrosław KOT – Upadek mitu upadku mitu 7,00 PLN
Maria FILIPIAK – Upadek

DOI 10.12887/31-2018-4-124-22

7,00 PLN
Ks. Dariusz DZIADOSZ – „Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana” (Sdz 2,11). Teologiczne aspekty upadku w Księdze Sędziów

DOI 10.12887/31-2018-4-124-03

7,00 PLN
Piotr CZARNECKI – W poszukiwaniu genezy zła. Koncepcja upadku w doktrynach katarskich a interpretacja „dekonstrukcjonistyczna”

DOI 10.12887/31-2018-4-124-04

7,00 PLN
Dorota CHABRAJSKA – Bezwzględność formy. O upadku pewnego typu kultury 7,00 PLN
ETHOS Rok 31 2018 nr 3 (123) 20,00 PLN
Maria FILIPIAK – Książka

DOI 10.12887/31-2018-3-123-22

7,00 PLN
Dorota CHABRAJSKA – Losy książki 7,00 PLN
Arkadiusz WAGNER – Artyzm książki. Refleksje bibliologiczne

DOI 10.12887/31-2018-3-123-09

7,00 PLN
Jakub SADOWSKI – Coincidentia oppositorum na indeksie ksiąg zakazanych. Zagadnienia istotne Bolesława Piaseckiego jako operacja semiotyczna

DOI 10.12887/31-2018-3-123-08

7,00 PLN
Ks. Dariusz RADZIECHOWSKI − Piękno jako kategoria antropologiczna w ujęciu Karola Wojtyły

DOI 10.12887/31-2018-3-123-16

7,00 PLN
Grażyna OSIKA – Świat bez książek? O możliwych przemianach kulturowych rzeczywistości

DOI 10.12887/31-2018-3-123-11

7,00 PLN
Jolanta M. MARSZALSKA – „...iżby nikt privatim żadnych traktatów nie wydawał”. Cenzura druków w zborach ariańskich w Rzeczypospolitej w szesnastym i siedemnastym wieku

DOI 10.12887/31-2018-3-123-07

7,00 PLN
Emilia LIPIEC, Wojciech KRUSZEWSKI − Zgubione w edycji. Uwagi o rękopisie Katolickiej etyki społecznej Karola Wojtyły

DOI 10.12887/31-2018-3-123-13

7,00 PLN
Kalina KUKIEŁKO-ROGOZIŃSKA − Rozważania o druku i o przyszłości książki. Marshalla McLuhana teoria mediów

DOI 10.12887/31-2018-3-123-12

7,00 PLN
Anna KRAJEWSKA − Podmiot narracyjny czy osoba? Alasdaira MacIntyre’a koncepcja podmiotu moralnego

DOI 10.12887/31-2018-3-123-15

7,00 PLN
Bartłomiej KNOSALA – Media, mądrość i humanistyka w kryzysie

DOI 10.12887/31-2018-3-123-10

7,00 PLN
Agnieszka K. HAAS – Zaszyfrowane księgi. Topos książki w prozie niemieckiego romantyzmu a problem samoświadomości

DOI 10.12887/31-2018-3-123-04

7,00 PLN
Adam FITAS – O trzech książkach z młodzieńczej biblioteczki Józefa Mackiewicza

DOI 10.12887/31-2018-3-123-17

7,00 PLN
Ks. Dariusz DZIADOSZ – Biblia. Księga życia, prawa i przymierza

DOI 10.12887/31-2018-3-123-03

7,00 PLN
Krzysztof DYBCIAK − Wydawać dobrze i jak najwięcej. Uwagi dotyczące krytycznego wydania literackich dzieł Karola Wojtyły−Jana Pawła II 7,00 PLN
Monica BRZEZINSKI POTKAY – Księga natury, księga prawa? Prawo naturalne w poemacie The Owl and the Nightingale

DOI 10.12887/31-2018-3-123-06

7,00 PLN
Wanda BAJOR − Medium tożsamości. Książka w kulturze średniowiecznej Europy

DOI 10.12887/31-2018-3-123-05

7,00 PLN
ETHOS Rok 31 2018 nr 2(122) 20,00 PLN
Mariusz ZEMŁO – Wobec „obcego”. Opinie uczniów szkół ponadpodstawowych Białegostoku o zachowaniach krzywdzących

DOI 10.12887/31-2018-2-122-16

7,00 PLN
Magdalena WILEJCZYK – Krzywda, przebaczenie i zadośćuczynienie. Perspektywa prawna i etyczna

DOI 10.12887/31-2018-2-122-15

7,00 PLN
Ks. Alfred M. WIERZBICKI – Czy doświadczenie prawdy wystarczy do zbudowania etyki jako teorii powinności moralnej?

DOI 10.12887/31-2018-2-122-20

7,00 PLN
Marek SZYMAŃSKI – Zachodni buddyzm a opresja społeczna

DOI 10.12887/31-2018-2-122-09

7,00 PLN
Marek SZULAKIEWICZ – Człowiek i krzywda. Między homo explorens a homo rapiens

DOI 10.12887/31-2018-2-122-04

7,00 PLN
Julia SIKORSKA, Maciej TROJAN – „My” i „one”. Szowinizm gatunkowy w kontekście badań psychologicznych nad relacjami międzygrupowymi

DOI 10.12887/31-2018-2-122-10

7,00 PLN
Karolina ROZMARYNOWSKA – Dlaczego słowa ranią. O istocie krzywdy językowej

DOI 10.12887/31-2018-2-122-08

7,00 PLN
Ewa PODREZ – Etyka na wskroś humanistyczna. Kilka uwag na marginesie tekstu Tadeusza Stycznia Etyka jako antropologia normatywna

DOI 10.12887/31-2018-2-122-22

7,00 PLN
Danuta OPACKA-WALASEK – „…gorzkie rozważania o zbyt wielkiej pamięci o zbyt małym sercu”. Doświadczenie krzywdy i wybaczania w poezji Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta

DOI 10.12887/31-2018-2-122-12

7,00 PLN
Dobromiła NOWICKA – Ku koncepcji zadośćuczynienia. Ewolucja postrzegania krzywdy w prawie rzymskim

DOI 10.12887/31-2018-2-122-14

7,00 PLN
Elżbieta MIKICIUK – Piekło skrzywdzonych krzywdzicieli i sąd miłosiernego Baranka. O krzywdzie w twórczości Fiodora Dostojewskiego

DOI 10.12887/31-2018-2-122-11

7,00 PLN
Ireneusz ŁUĆ – Archeologia wojny na wyniszczenie. Wojna galilejska Wespazjana i Tytusa (maj-listopad 67 roku naszej ery)

DOI 10.12887/31-2018-2-122-13

7,00 PLN
Wojciech LEWANDOWSKI – Czy mamy prawo przebaczać w imieniu skrzywdzonych?

DOI 10.12887/31-2018-2-122-06

7,00 PLN
Agnieszka LEKKA-KOWALIK – Doświadczenie wiążącej mocy prawdy. Metodologicznie zasadny punkt wyjścia etyki jako nauki

DOI 10.12887/31-2018-2-122-19

7,00 PLN
Kazimierz KRAJEWSKI – Integralny charakter doświadczenia moralnego według Tadeusza Stycznia a idea etyki jako filozofii pierwszej

DOI 10.12887/31-2018-2-122-18

7,00 PLN
Filip KOBIELA – Jeszcze zatańczę na waszych grobach! O istocie i typach Schadenfreude

DOI 10.12887/31-2018-2-122-05

7,00 PLN
Ks. Romuald JAWORSKI – Między zranieniem a pojednaniem. Refleksje o krzywdzie i przebaczeniu

DOI 10.12887/31-2018-2-122-07

7,00 PLN
Witold P. GLINKOWSKI – Człowiek i jego ból. Cierpienie jako paradygmat Tischnerowskiej filozofii dramatu

DOI 10.12887/31-2018-2-122-03

7,00 PLN
Od wieczoru poetyckiego do Sceny Plastycznej. Z profesorem Stefanem SAWICKIM rozmawia Adam FITAS 7,00 PLN
Maria FILIPIAK – Krzywda

DOI 10.12887/31-2018-2-122-29

7,00 PLN
Ks. Marcin FERDYNUS – Rezygnacja z uporczywej terapii. Problem odmowy podłączenia do respiratora w przypadku pacjentów chorych na stwardnienie zanikowe boczne (ALS). Perspektywa Evangelium vitae

DOI 10.12887/31-2018-2-122-23

7,00 PLN
Piotr DUCHLIŃSKI – Etyka personalistyczna a obraz świata. Wokół artykułu Tadeusza Stycznia Etyka jako antropologia normatywna

DOI 10.12887/31-2018-2-122-21

7,00 PLN
Mirosława CHUDA – Lęk przed skokiem w studnię 7,00 PLN
Monika BADOWSKA-HODYR – Ku reintegracji. Rodzina w perspektywie procesu indywidualizacji oddziaływań penitencjarnych wobec osób odbywających kary długoterminowe

DOI 10.12887/31-2018-2-122-17

7,00 PLN
ETHOS Pieniądz 2018 nr 1(121) 20,00 PLN
Anna ZACHOROWSKA-MAZURKIEWICZ – Miejsce wymiany niepieniężnej w ekonomii. Studium przypadku nieodpłatnej pracy kobiet

DOI 10.12887/31-2018-1-121-15

7,00 PLN
Szymon WRÓBEL – Możliwość ateizmu a możliwości ateizmu

DOI 10.12887/31-2018-1-121-08

7,00 PLN
Ks. Alfred M. Wierzbicki – Artysta porzuca filozofa. Mahler wobec Nietzschego 7,00 PLN
John STEPAN – Pieniądz, cena, wartość i wymiana (tłum. G. Dąbkowski)

DOI 10.12887/31-2018-1-121-14

7,00 PLN
Clemens SEDMAK – Oścień dla ciała? Ubóstwo i pieniądz w tradycji wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/31-2018-1-121-03

7,00 PLN
Adrian J. Reimers – Uniwersytet a kultura osoby (tłum. P. Mikulska)

DOI 10.12887/31-2018-1-121-17

7,00 PLN
Piotr MASIUKIEWICZ – Piramidy finansowe. Aspekty ekonomiczne oraz etyczne decyzji klientów

DOI 10.12887/31-2018-1-121-10

7,00 PLN
Jan KŁOS – „Pokażcie mi monetę podatkową” (Mt 22,19). Refleksje o naturze pieniądza

DOI 10.12887/31-2018-1-121-04

7,00 PLN
Włodzimierz KACZOCHA – Od separatyzmu do postawy solidarności. Normy etyczne a wolny rynek

DOI 10.12887/31-2018-1-121-09

7,00 PLN
Fr. Bronisław JAKUBIEC, SDS – W osiemdziesiątą rocznicę święceń … 7,00 PLN
Maria FILIPIAK – Pieniądz – sprawiedliwość – solidarność

DOI 10.12887/31-2018-1-121-24

7,00 PLN
Flavio FELICE, Enzo DI NUOSCIO – Pieniądz, rynek, wiedza i reguły

DOI 10.12887/31-2018-1-121-12

7,00 PLN
Ks. Dariusz DZIADOSZ – „Nie wymieniaj przyjaciela za pieniądze ani brata prawdziwego za złoto z Ofiru” (Syr 7,18). Pieniądz w Biblii

DOI 10.12887/31-2018-1-121-05

7,00 PLN
Agnieszka Dragan-Pawlusiak – Filantropia jako współczesne narzędzie spekulacji

DOI 10.12887/31-2018-1-121-11

7,00 PLN
Waldemar CZAJKOWSKI – Filozofia pieniądza a utopie

DOI 10.12887/31-2018-1-121-07

7,00 PLN
Katarzyna BALBUZA – Monety cesarza Tytusa. Kilka uwag o rzymskim mennictwie restytucyjnym

DOI 10.12887/31-2018-1-121-06

7,00 PLN
ETHOS Ból 2017 nr 4(120) 20,00 PLN
Zofia ZARĘBIANKA – Śmierć jako spełnienie Miłości. Dialektyka śmierci i miłości w Rozważaniu o śmierci Karola Wojtyły

DOI 10.12887/30-2017-4-120-17

7,00 PLN
Krzysztof WIECZOREK – Samotność bólu, ból samotności

DOI 10.12887/30-2017-4-120-03

7,00 PLN
Maciej TROJAN, Julia SIKORSKA – Przeżywanie i rozumienie śmierci z perspektywy prymatologicznej

DOI 10.12887/30-2017-4-120-13

7,00 PLN
Magdalena SZPUNAR – Rozmawianie bez rozmowy. O kryzysie komunikacji międzyludzkiej

DOI 10.12887/33-2020-1-129-13

7,00 PLN
Mateusz SZUBERT – Anatomia bólu. Ujęcie socjokulturowe

DOI 10.12887/30-2017-4-120-07

7,00 PLN
Maria SZCZEPSKA-PUSTKOWSKA, Małgorzata LEWARTOWSKA-ZYCHOWICZ, Longina STRUMSKA-CYLWIK – Z dziećmi o cierpieniu

DOI 10.12887/30-2017-4-120-11

7,00 PLN
Adriana SCHETZ – Zdolność odczuwania bólu przez zwierzęta

DOI 10.12887/30-2017-4-120-14

7,00 PLN
Adam SAWICKI – Konflikt – rozdarcie – śmierć. Myśl rosyjska o bólu i cierpieniu: Bierdiajew, Iljin, Fiodorow

DOI 10.12887/30-2017-4-120-04

7,00 PLN
Ewa RYBAŁT – „Et dolores tanquam parturientis habens”. O przedstawieniach Ukrzyżowania w weneckim malarstwie szesnastego wieku

DOI 10.12887/30-2017-4-120-15

7,00 PLN
Krzysztof POLIT – „Cierpienie jest drogą świadomości”. O metafizyce cierpienia w późnej filozofii Miguela de Unamuno

DOI 10.12887/30-2017-4-120-05

7,00 PLN
Fabio PERSANO – Opieka paliatywna i terapia bólu we Włoszech

DOI 10.12887/30-2017-4-120-10

7,00 PLN
Grażyna OSIKA – O bólu generowanym społecznie

DOI 10.12887/30-2017-4-120-06

7,00 PLN
Konrad GLOMBIK – Wokół interpretacji Amoris laetitia. Próba wyjaśnienia niektórych wątpliwości

DOI 10.12887/30-2017-4-120-18

7,00 PLN
Maria FILIPIAK – Ból

DOI 10.12887/30-2017-4-120-24

7,00 PLN
Józef F. FERT – Poezja (przed)jesiennych (nie)oczywistości 7,00 PLN
Mirosława CHUDA – Teatr prawdy niedosłownej 7,00 PLN
Sławomir BOBOWSKI – O bólu niesłyszenia Boga i bólu słabości. Milczenie – najważniejsza spowiedź Martina Scorsese

DOI 10.12887/30-2017-4-120-16

7,00 PLN
Natalia BARTNIK – Złagodzić ból niepełnosprawności. O sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo w Polsce latach 1944-1970

DOI 10.12887/30-2017-4-120-12

7,00 PLN
Elżbieta A. BAJCAR, Przemysław BĄBEL – Jak ludzie pamiętają ból. Rola czynników sytuacyjnych i emocjonalnych

DOI 10.12887/30-2017-4-120-08

7,00 PLN
Przemysław BĄBEL, Elżbieta A. BAJCAR, Karolina ŚWIDER, Karolina WIERCIOCH-KUZIANIK, Wacław M. ADAMCZYK – Znieczulający kontekst. Wpływ placebo na doświadczanie bólu – aspekt psychologiczny

DOI 10.12887/30-2017-4-120-09

7,00 PLN
ETHOS Rok 30 2017 nr 3 (119) 20,00 PLN
Maria FILIPIAK – Światło, na które oczekujemy

DOI 10.12887/30-2017-3-119-26

7,00 PLN
Marcin TREPCZYŃSKI – Światło jako arché świata. Metafizyka światła Roberta Grosseteste

DOI 10.12887/30-2017-3-119-07

7,00 PLN
Agnieszka TES – Obecne, kontemplacyjne, tworzące. O sposobach przejawiania się światła we współczesnym polskim malarstwie abstrakcyjnym

DOI 10.12887/30-2017-3-119-15

7,00 PLN
Michał SOKULSKI – Wieszczowie i czyny prorocze. Zygmunta Krasińskiego rozważania o poezji i poetach w kontekście genezy proroctwa Przedświtu

DOI 10.12887/30-2017-3-119-13

7,00 PLN
Agata SKAŁA – Aksjomaty i mistyfikacje, czyli o świetle i ciemnej stronie poznania. Szkic do portretu Juliana Ochorowicza

DOI 10.12887/30-2017-3-119-17

7,00 PLN
Tomasz SIKORA – Teurgia światła. Wybrane zagadnienia mistyki światła w judaizmie

DOI 10.12887/30-2017-3-119-08

7,00 PLN
Adam POTKAY – O czymś, „co wiecznie już-już ma się ziścić”. Przemiany nadziei w epoce romantyzmu (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/30-2017-3-119-11

7,00 PLN
Katarzyna PACHNIAK – Pojęcie światła w islamie. Mistyka światła w traktacie Nisza świateł Al-Ghazalego

DOI 10.12887/30-2017-3-119-09

7,00 PLN
Krzysztof LEŚNIEWSKI – Widzieć światłość. Światłość Boża w tradycji chrześcijaństwa wschodniego

DOI 10.12887/30-2017-3-119-04

7,00 PLN
Jarosław KUPCZAK OP – Od poznania do spotkania. O Pieśni o Bogu ukrytym Karola Wojtyły

DOI 10.12887/30-2017-3-119-19

7,00 PLN
Dobrosław KOT – Czcigodne jarzmo metafory. Kilka uwag na marginesie Platońskiej paraboli jaskini

DOI 10.12887/30-2017-3-119-06

7,00 PLN
Jacek JANOWSKI – Ciemna strona światłowodów. O potrzebie zintegrowanych badań nad cywilizacją informacyjną

DOI 10.12887/30-2017-3-119-18

7,00 PLN
Agnieszka K. HAAS – Ciemności pełne światła. Niemiecka literatura i malarstwo przełomu osiemnastego i dziewiętnastego wieku wobec problemu (samo)poznania

DOI 10.12887/30-2017-3-119-12

7,00 PLN
Michał HAAKE – Mowa Transcendencji. Hermeneutyka światła w religijnym malarstwie Caravaggia

DOI 10.12887/30-2017-3-119-14

7,00 PLN
Adam FITAS – Światło z dołu. O kole polonistycznym w humanistyce uniwersyteckiej (Uwagi na marginesie historii Koła Polonistów Studentów KUL)

DOI 10.12887/30-2017-3-119-20

7,00 PLN
Tomasz FERENC, Bartłomiej TALAGA – Lux machina, czyli kilka uwag o fotografii i świetle

DOI 10.12887/30-2017-3-119-16

7,00 PLN
Ks. Dariusz DZIADOSZ – „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119,105). Teologiczna lektura idei światła w tradycjach Starego Testamentu

DOI 10.12887/30-2017-3-119-03

7,00 PLN
Bartłomiej BRĄŻKIEWICZ – Blask Taboru. Światło ikony. Od bizantyńskiej mozaiki do Andrieja Rublowa

DOI 10.12887/30-2017-3-119-05

7,00 PLN
WSTYD 2017 nr 2 (118) 20,00 PLN
Ks. Kazimierz M. WOLSZA – Aksjologiczne wymiary wstydu

DOI 10.12887/30-2017-2-118-04

7,00 PLN
Mateusz SZUBERT – Wstyd w dyskursie kulturowym

DOI 10.12887/30-2017-2-118-05

7,00 PLN
Mateusz SOLIŃSKI – Bezwstydny czy prawdziwy? Lucian Freud – malarz ludzkiego ciała

DOI 10.12887/30-2017-2-118-10

7,00 PLN
Przemysław ROTENGRUBER – Historia, pamięć, dialog. O przeszkodach dzielących Polaków i Rusinów

DOI 10.12887/30-2017-2-118-14

7,00 PLN
Krzysztof MORACZEWSKI – Wspólny los. Kilka refleksji o Polsce i Ukrainie

DOI 10.12887/30-2017-2-118-13

7,00 PLN
Agnieszka MIKOŁAJCZUK – Między słowami a przeżyciami. O rozumieniu wstydu we współczesnym języku polskim

DOI 10.12887/30-2017-2-118-07

7,00 PLN
Jarosław MERECKI SDS – Ku rozumieniu komunii osób. O interpretacjach adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka

DOI 10.12887/30-2017-2-118-15

7,00 PLN
Alicja KEPLINGER – Wstyd a orientacje działania

DOI 10.12887/30-2017-2-118-09

7,00 PLN
Andrzej KAPUSTA, Halina RAROT – Ku dojrzałości. Esej o wybranych sposobach terapii wstydu w doradztwie psychologicznym i filozoficznym

DOI 10.12887/30-2017-2-118-08

7,00 PLN
Bohdan HALCZAK – Między nacjonalizmem i odwetem a pragmatyzmem. Akcja „Wisła” w świetle idei polskiego egoizmu narodowego

DOI 10.12887/30-2017-2-118-12

7,00 PLN
Adam FITAS – „Ja zatopiony w ciemnych promieniach ziemi”

DOI 10.12887/30-2017-2-118-17

7,00 PLN
Maria FILIPIAK – Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o wstydzie

DOI 10.12887/30-2017-2-118-22

7,00 PLN
Roman DROZD – Prawda i przebaczenie. Meandry dialogu polsko-ukraińskiego

DOI 10.12887/30-2017-2-118-11

7,00 PLN
Elżbieta CZYKWIN – Między rzeczywistością starości a „nową ewangelią zdrowia”. Doświadczanie wstydu i wstrętu przez domowych opiekunów sędziwych, chorych krewnych

DOI 10.12887/30-2017-2-118-06

7,00 PLN
Barbara CHYROWICZ – Dyskretny urok wstydu

DOI 10.12887/30-2017-2-118-03

7,00 PLN
Mirosława CHUDA – Błędny tekst?

DOI 10.12887/30-2017-2-118-16

7,00 PLN
OBCY 2017 nr 1(117) 20,00 PLN
Alicja ŻYWCZOK – Współodczuwanie cudzych stanów psychicznych. Refleksje inspirowane fenomenologicznym dziedzictwem Edith Stein oraz wynikami badań nauk szczegółowych

DOI 10.12887/30-2017-1-117-09

7,00 PLN
Szymon WRÓBEL – Historyczność albo alienacja. Od Georga Wilhelma Friedricha Hegla do Marka Siemka

DOI 10.1288730-2017-1-117-10

7,00 PLN
Alfred M. WIERZBICKI – Granice prawa. W odpowiedzi na polemikę Piotra Ślęczki SDS Kompromis czy kłamstwo? Głos w sporze o zakres prawnej ochrony życia w Polsce

DOI 10.12887/30-2017-1-117-17

7,00 PLN
Krzysztof T. WIECZOREK – Opuścić bezpieczne schronienie. Problem obcości w świetle filozofii dialogu

DOI 10.12887/30-2017-1-117-06

7,00 PLN
Maciej TROJAN, Julia SIKORSKA – Grzech antropocentryzmu

DOI 10.12887/30-2017-1-117-12

7,00 PLN
Ks. Marek SKIERKOWSKI – Obcy wśród swoich. Jezus w Jerozolimie

DOI 10.12887/30-2017-1-117-04

7,00 PLN
 1  2  Następne » 

  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. The Republic of Poland Ministry of Science and Higher Education Value: 100.00
  4. Quarterly “Ethos” is indexed by the following databases: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55.26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. DOI Prefix 10.12887