Kwartalnik

WSTYD 2017 nr 2 (118) 20,00 PLN
Ks. Kazimierz M. WOLSZA – Aksjologiczne wymiary wstydu

DOI 10.12887/30-2017-2-118-04

7,00 PLN
Mateusz SZUBERT – Wstyd w dyskursie kulturowym

DOI 10.12887/30-2017-2-118-05

7,00 PLN
Mateusz SOLIŃSKI – Bezwstydny czy prawdziwy? Lucian Freud – malarz ludzkiego ciała

DOI 10.12887/30-2017-2-118-10

7,00 PLN
Przemysław ROTENGRUBER – Historia, pamięć, dialog. O przeszkodach dzielących Polaków i Rusinów

DOI 10.12887/30-2017-2-118-14

7,00 PLN
Krzysztof MORACZEWSKI – Wspólny los. Kilka refleksji o Polsce i Ukrainie

DOI 10.12887/30-2017-2-118-13

7,00 PLN
Agnieszka MIKOŁAJCZUK – Między słowami a przeżyciami. O rozumieniu wstydu we współczesnym języku polskim

DOI 10.12887/30-2017-2-118-07

7,00 PLN
Jarosław MERECKI SDS – Ku rozumieniu komunii osób. O interpretacjach adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka

DOI 10.12887/30-2017-2-118-15

7,00 PLN
Alicja KEPLINGER – Wstyd a orientacje działania

DOI 10.12887/30-2017-2-118-09

7,00 PLN
Andrzej KAPUSTA, Halina RAROT – Ku dojrzałości. Esej o wybranych sposobach terapii wstydu w doradztwie psychologicznym i filozoficznym

DOI 10.12887/30-2017-2-118-08

7,00 PLN
Bohdan HALCZAK – Między nacjonalizmem i odwetem a pragmatyzmem. Akcja „Wisła” w świetle idei polskiego egoizmu narodowego

DOI 10.12887/30-2017-2-118-12

7,00 PLN
Adam FITAS – „Ja zatopiony w ciemnych promieniach ziemi”

DOI 10.12887/30-2017-2-118-17

7,00 PLN
Maria FILIPIAK – Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o wstydzie

DOI 10.12887/30-2017-2-118-22

7,00 PLN
Roman DROZD – Prawda i przebaczenie. Meandry dialogu polsko-ukraińskiego

DOI 10.12887/30-2017-2-118-11

7,00 PLN
Elżbieta CZYKWIN – Between the Realities of Old Age and the ‘New Gospel of Health’: Shame and Disgust Experienced by Family Caregivers for the Senile Sick Relatives

DOI 10.12887/30-2017-2-118-06

7,00 PLN
Barbara CHYROWICZ – Dyskretny urok wstydu

DOI 10.12887/30-2017-2-118-03

7,00 PLN
Mirosława CHUDA – Błędny tekst?

DOI 10.12887/30-2017-2-118-16

7,00 PLN
OBCY 2017 nr 1(117) 20,00 PLN
Alicja ŻYWCZOK – Współodczuwanie cudzych stanów psychicznych. Refleksje inspirowane fenomenologicznym dziedzictwem Edith Stein oraz wynikami badań nauk szczegółowych

DOI 10.12887/30-2017-1-117-09

7,00 PLN
Szymon WRÓBEL – Historyczność albo alienacja. Od Georga Wilhelma Friedricha Hegla do Marka Siemka

DOI 10.1288730-2017-1-117-10

7,00 PLN
Alfred M. WIERZBICKI – Granice prawa. W odpowiedzi na polemikę Piotra Ślęczki SDS Kompromis czy kłamstwo? Głos w sporze o zakres prawnej ochrony życia w Polsce

DOI 10.12887/30-2017-1-117-17

7,00 PLN
Krzysztof T. WIECZOREK – Opuścić bezpieczne schronienie. Problem obcości w świetle filozofii dialogu

DOI 10.12887/30-2017-1-117-06

7,00 PLN
Maciej TROJAN, Julia SIKORSKA – Grzech antropocentryzmu

DOI 10.12887/30-2017-1-117-12

7,00 PLN
Ks. Marek SKIERKOWSKI – Obcy wśród swoich. Jezus w Jerozolimie

DOI 10.12887/30-2017-1-117-04

7,00 PLN
Jakub SADOWSKI – Młody, czyli mniej radziecki. Wokół figury wyobcowania w kinematografii pierestrojki

DOI 10.12887/30-2017-1-117-15

7,00 PLN
Grażyna OSIKA – Kontynuując rozmowę… W nawiązaniu do wypowiedzi Agnieszki Lekkiej-Kowalik O konsekwencjach dwuznaczności terminu „tożsamość osobowa”. Uwagi po lekturze książki Grażyny Osiki „Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych”

DOI 10.12887/30-2017-1-117-18

7,00 PLN
Dobrosław KOT – Cudzoziemiec

DOI 10.12887/30-2017-1-117-05

7,00 PLN
Maciej KAŁUŻA – Obcy, absurdalny świat i obcy spoglądający z lustra. Motywy obcości w twórczości Alberta Camusa

DOI 10.12887/30-2017-1-117-07

7,00 PLN
Jerzy W. GAŁKOWSKI – Człowiek – istota przeżywająca

DOI 10.12887/30-2017-1-117-16

7,00 PLN
Adam FITAS – Błędny czytelnik i literatura. Uwagi po lekturze tekstu Mirosławy Chudej Błędny czytelnik

DOI 10.12887/30-2017-1-117-19

7,00 PLN
Maria FILIPIAK – Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o obcych, imigrantach i wykluczonych

DOI 10.12887/30-2017-1-117-27

7,00 PLN
Dominika DZWONKOWSKA – „Inność zwierzęcia”. Kłopotliwa relacja Homo sapiens z resztą królestwa Animalia

DOI 10.12887/30-2017-1-117-11

7,00 PLN
Ks. Dariusz DZIADOSZ – „I wy byliście przybyszami...” (Kpł 19,34). „Obcy” w religijnym i społeczno-kulturowym kontekście Biblii Hebrajskiej

DOI 10.12887/30-2017-1-117-03

7,00 PLN
Henryk DUDA – „Uniwersytet jest najważniejszy”. Stefana Sawickiego idea katolickiej universitas studiorum

DOI 10.12887/30-2017-1-117-20

7,00 PLN
Paweł BEM – Filologia: nieprzerwana wola zrozumienia innego

DOI 10.12887/30-2017-1-117-13

7,00 PLN
Katarzyna BALBUZA – „Obcy” oszczędzeni w triumfach rzymskich. Dalsze losy prominentnych jeńców w Rzymie w okresie schyłku republiki i w epoce pryncypatu

DOI 10.12887/30-2017-1-117-14

7,00 PLN
Marzena ADAMIAK – Konsternująca realność. Problem z pojęciem kobiecości w kontekście odwołania do doświadczenia

DOI 10.12887/30-2017-1-117-08

7,00 PLN
KONIEC OSOBY? 4 (116) 20,00 PLN
Maria FILIPIAK – Filozofia osoby

DOI 10.12887/29-2016-4-116-30

7,00 PLN
Zofia ZARĘBIANKA – „Takie piękno nazywa się Miłosierdzie”. Koncepcje miłosierdzia zawarte w dramacie Brat naszego Boga Karola Wojtyły w kontekście encykliki Dives in misericordia Jana Pawła II

DOI 10.12887/29-2016-4-116-17

7,00 PLN
Joanna WOJNICKA – Beginka we współczesnej Europie. O filmie Hadewijch Brunona Dumonta

DOI 10.12887/29-2016-4-116-16

7,00 PLN
Jan WADOWSKI – W poszukiwaniu adekwatnej antropologii. Trudności i postulaty

DOI 10.12887/29-2016-4-116-13

7,00 PLN
Joanna TRZÓPEK – Osoba. (Jeszcze) problem czy (już) ślepy zaułek współczesnej psychologii?

DOI 10.12887/29-2016-4-116-08

7,00 PLN
Piotr ŚLĘCZKA SDS – Kompromis czy kłamstwo? Głos w sporze o zakres prawnej ochrony życia w Polsce

DOI 10.12887/29-2016-4-116-18

7,00 PLN
Ks. Robert SKRZYPCZAK – Osoba – substancja – relacja. Antonio Rosmini jako prekursor personalizmu europejskiego

DOI 10.12887/29-2016-4-116-03

7,00 PLN
Robert POCZOBUT – Kategoria osoby w kontekście kognitywistyki

DOI 10.12887/29-2016-4-116-09

7,00 PLN
Filip MAJ – „Ciągła melodia naszego życia”. Osobowość, ja i twórczość jako formy istnienia podmiotowego według Henri Bergsona

DOI 10.12887/29-2016-4-116-07

7,00 PLN
Agnieszka LEKKA-KOWALIK – O konsekwencjach dwuznaczności terminu „tożsamość osobowa”. Uwagi po lekturze książki Grażyny Osiki Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych

DOI 10.12887/29-2016-4-116-19

7,00 PLN
Kazimierz KRZYSZTOFEK – Kim staje się jednostka ludzka w dwudziestym pierwszym wieku? Pytania i hipotezy

DOI 10.12887/29-2016-4-116-10

7,00 PLN
Tadeusz KOBIERZYCKI – Czy osoba istnieje? „Ja” i osobowość – dezintegracja i transcendencja

DOI 10.12887/29-2016-4-116-06

7,00 PLN
Katarzyna JASIŃSKA – Praxis drogą poznania i spełniania się osoby. Myśl Karola Wojtyły jako inspiracja dla pedagogów

DOI 10.12887/29-2016-4-116-04

7,00 PLN
Grzegorz HOŁUB – Odejście osoby ludzkiej? Od ucieleśnienia do sfery wirtualnej

DOI 10.12887/29-2016-4-116-11

7,00 PLN
Ks. Marcin FERDYNUS – Projektowanie osób? O depersonalizacji człowieka we współczesnym transhumanizmie

DOI 10.12887/29-2016-4-116-12

7,00 PLN
Lilianna DORAK-WOJAKOWSKA – Człowiek i przedmiot w teatrze Józefa Szajny

DOI 10.12887/29-2016-4-116-15

7,00 PLN
Jaromir BREJDAK – Być osobą. O antropomorficznym wymiarze świata

DOI 10.12887/29-2016-4-116-05

7,00 PLN
Sławomir BOBOWSKI – Jezus odmitologizowany? Antyewangelia według José Saramago

DOI 10.12887/29-2016-4-116-14

7,00 PLN
Adam F. BARAN – Niezłomny. O Janie Rodowiczu „Anodzie” 7,00 PLN
CHRZESCIJAŃSTWO W KULTURZE ZACHODU 3(115) 20,00 PLN
Jarosław MERECKI SDS – Etyka i antropologia są jednym. Uwagi na marginesie artykułu Tadeusza Stycznia SDS Problem autonomii etyki

DOI 10.12887/29-2016-3-115-16

7,00 PLN
Maria FILIPIAK – Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o roli chrześcijaństwa w kulturze europejskiej dawniej i dziś. Bibliografia wypowiedzi z lat 1978-2016

DOI 10.12887/29-2016-3-115-30

7,00 PLN
Ks. Alfred M. WIERZBICKI – Dlaczego warto dziś czytać Stycznia? Aktualność problemu autonomii etyki

DOI 10.12887/29-2016-3-115-17

7,00 PLN
Joanna WAWRZENIUK – Kilka refleksji na temat prób rekonstrukcji wierzeń mieszkańców ziem polskich we wczesnym średniowieczu

DOI 10.12887/29-2016-3-115-04

7,00 PLN
Hanna SUCHOCKA – Watykańska „rewolucja” papieża Franciszka a „rewolucja” Jana Pawła II 7,00 PLN
Bernard SAWICKI OSB – Benedyktyńskie dziedzictwo chrześcijańskiej Polski. Perspektywa współczesna

DOI 10.12887/29-2016-3-115-05

7,00 PLN
Przemysław ROTENGRUBER – Tradycja – pamięć – partycypacja. Kilka uwag po lekturze artykułu Sławomira Kapralskiego Milczenie – pamięć – tożsamość. Fantazmat „Cygana” i ambiwalencja nowoczesności

DOI 10.12887/29-2016-3-115-18

7,00 PLN
Mirosława OŁDAKOWSKA-KUFLOWA – „Tysiąc lat jest jak jedna Noc”. Rozważania Karola Wojtyły o człowieku i jego dziejach z okazji tysiąclecia chrztu Polski

DOI 10.12887/29-2016-3-115-09

7,00 PLN
Patrycja MIKULSKA – Mieć dokąd wrócić 7,00 PLN
Agnieszka LEKKA-KOWALIK – Ku autonomii etyki. Uwagi metodologiczne

DOI 10.12887/29-2016-3-115-15

7,00 PLN
Kazimierz KRAJEWSKI – Od sądu powinnościowego do „primum ethicum et primum anthropologicum convertuntur”. O dwóch sensach autonomii etyki według Tadeusza Stycznia SDS

DOI 10.12887/29-2016-3-115-14

7,00 PLN
Krzysztof KORNACKI – Tropem modlitwy, czasem dwóch. Chrześcijaństwo w kinie polskim (do roku 1989)

DOI 10.12887/29-2016-3-115-13

7,00 PLN
Bronisław JAKUBIEC SDS – Sukienka z habitu 7,00 PLN
Agnieszka HAAS – (Nie)obecność Boga osobowego w niemieckiej literaturze drugiej połowy osiemnastego wieku

DOI 10.12887/29-2016-3-115-11

7,00 PLN
Jakub GOMUŁKA – Futurologia chrześcijaństwa według Stanisława Lema. Rozważania wokół Podróży dwudziestej pierwszej

DOI 10.12887/29-2016-3-115-12

7,00 PLN
Witold P. GLINKOWSKI – Miłość i sprawiedliwość, czyli o dialektyce egzegezy Paula Ricoeura

DOI 10.12887/29-2016-3-115-07

7,00 PLN
Andrzej GIELAROWSKI – Tożsamość chrześcijańska wobec kultury współczesnej

DOI 10.12887/29-2016-3-115-06

7,00 PLN
Tomasz GARBOL – Otwórz się. Kilka refleksji o literaturze i chrześcijaństwie

DOI 10.12887/29-2016-3-115-10

7,00 PLN
Flavio FELICE – Pieniądz powinien służyć, nie zaś rządzić

DOI 10.12887/29-2016-3-115-08

7,00 PLN
Anna BŁAŻEJEWSKA – Sztuka „rodzima” na ziemiach polskich w okresie chrystianizacji. Próba charakterystyki

DOI 10.12887/29-2016-3-115-03

7,00 PLN
ETHOS WIZERUNKU 2(114) 20,00 PLN
Maria FILIPIAK – Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o wizerunku, obliczu i tożsamości

DOI 10.12887/29-2016-2-114-28

7,00 PLN
Marian A. WESOŁY – Ethos w filozofii helleńskiej

DOI 10.12887/29-2016-2-114-07

7,00 PLN
Anna TYLIKOWSKA – Autowizerunek jako maska

DOI 10.12887/29-2016-2-114-06

7,00 PLN
Julia TANNER – Zdjąć ciężar stereotypu. Akcja afirmatywna a równość szans

DOI 10.12887/29-2016-2-114-12

7,00 PLN
Ks. Grzegorz STRZELCZYK – Jak „reklamuje się” Bóg? Jezus jako wizerunek Ojca 7,00 PLN
Magdalena RODZIEWICZ – Między jawnym a ukrytym Wizerunek człowieka (āberu) w kulturze perskiej

DOI 10.12887/29-2016-2-114-16

7,00 PLN
Małgorzata POTENT-AMBROZIEWICZ – Wizerunek życia ukrytego. Kazimiery Gruszczyńskiej droga do świętości

DOI 10.12887/29-2016-2-114-11

7,00 PLN
Anna PALUSIŃSKA – Ikona – obraz obecności. Dwie średniowieczne teorie reprezentacji

DOI 10.12887/29-2016-2-114-04

7,00 PLN
Barbara OSTAFIN – Walka – pytanie – błądzenie. Życie perskiego medyka Burzuwayha w świetle księgi Kalila i Dimna

DOI 10.12887/29-2016-2-114-17

7,00 PLN
Danuta MUSIAŁ – Bona matrona: The meaning of Example in Constructing the Image of the Ideal Roman Woman

DOI 10.12887/29-2016-2-114-10

7,00 PLN
Mariusz MAZUR – Oblicza władzy. Graficzne i audiowizualne wizerunki pierwszych sekretarzy KC PPR/PZPR w Polsce Ludowej (1944-1989)

DOI 10.12887/29-2016-2-114-15

7,00 PLN
Mariola MARCZAK – Od inteligencji do klasy średniej. „Dzieje” ethosu inteligenckiego w filmie polskim po 1989 roku

DOI 10.12887/29-2016-2-114-14

7,00 PLN
Dobrosław KOT – Zagadka twarzy

DOI 10.12887/29-2016-2-114-05

7,00 PLN
Benjamin HARSHAV – Kwiaty nie mają nazw (tłum. I. Piekarski) 7,00 PLN
Stanisław GROMADZKI – Nietzsche jako Anty-Sokrates?

DOI 10.12887/29-2016-2-114-08

7,00 PLN
Paweł BYTNIEWSKI – Michel Foucault – autowizerunek filozofa

DOI 10.12887/29-2016-2-114-09

7,00 PLN
Joanna BIELSKA-KRAWCZYK – Meandry wizualności w prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

DOI 10.12887/29-2016-2-114-13

7,00 PLN
O CISZY I MILCZENIU 1 (113) 20,00 PLN
Maria FILIPIAK – „W ciszy i pokorze...” Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o ciszy i milczeniu

DOI 10.12887/28-2016-1-113-26

Ireneusz ZIEMIŃSKI – O (nie)możliwości dialogu między religiami 7,00 PLN
Marek SZAJDA – „Szkoła urastała do rangi sanktuarium”. Księdza Mieczysława Brzozowskiego wspomnienia z lat młodzieńczych w perspektywie doświadczeń jego rówieśników. Szkic w oparciu o relacje historii mówionej 7,00 PLN
Grażyna OSIKA – Milczenie jako ucieleśniona praktyka tożsamościowa

DOI 10.12887/29-2016-1-113-04

7,00 PLN
Monika NOWAK – Miejsca milczenia. Przemilczenia jako element kształtowania się kontekstów świadomości dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową

DOI 10.12887/29-2016-1-113-14

7,00 PLN
Łukasz NIEWCZAS – Milczenie i metafora. O przenośni w dwóch tekstach Norwida o Chopinie

DOI 10.12887/29-2016-1-113-07

7,00 PLN
Krzysztof KOSIOR – „Szlachetne milczenie” we wczesnym buddyzmie

DOI 10.12887/29-2016-1-113-11

7,00 PLN
Dariusz KOSIŃSKI – Reszta jest milczeniem

DOI 10.12887/29-2016-1-113-05

7,00 PLN
Dorota KORWIN-PIOTROWSKA – Milczenie i nie-milczenie współczesności

DOI 10.12887/29-2016-1-113-09

7,00 PLN
Kinga KIWAŁA – Muzyka a cisza. O wymiarach ciszy w muzyce

DOI 10.12887/29-2016-1-113-06

7,00 PLN
Sławomir KAPRALSKI – Milczenie, pamięć, tożsamość. Fantazmat „Cygana” i ambiwalencja nowoczesności

DOI 10.12887/29-2016-1-113-12

0,00 PLN
Agnieszka K. HAAS – Milcząca mowa ciała. O prozie niemieckiego romantyzmu

DOI 10.12887/29-2016-1-113-08

7,00 PLN
Marek M. DZIEKAN – Al-Dżahiz i jego traktat O zachowywaniu tajemnicy i powstrzymywaniu języka

DOI 10.12887/29-2016-1-113-10

7,00 PLN
Aleksandra DERRA – Przemilczane i zapomniane. O zjawisku Matyldy, czyli systemowym umniejszaniu roli kobiet w nauce

DOI 10.12887/29-2016-1-113-13

7,00 PLN
Jaromir BREJDAK – Logos komunikującego milczenia

DOI 10.12887/29-2016-1-113-03

7,00 PLN
ETHOS FILOZOFII 4 (112) 20,00 PLN
Jacek WOJTYSIAK – Jak to jest być filozofem, czyli o filozofach i filozofii

DOI 10.12887/28-2015-4-112-03

7,00 PLN
Ks. Alfred M. WIERZBICKI – Karola Wojtyły Promieniowanie ojcostwa jako dzieło otwarte

DOI 10.12887/28-2015-4-112-17

7,00 PLN
Natalia STENCEL – Iluzja postępu? O filozoficznym sensie zwrotu cyfrowego w humanistyce

DOI 10.12887/28-2015-4-112-12

7,00 PLN
Marek P. PROKOP – Kultura – filozofia – człowiek. Esej o filozofii klasycznej jako inspiracji życia godziwego

DOI 10.12887/28-2015-4-112-07

7,00 PLN
Aldona POBOJEWSKA – Filozofować razem z uczniami. Rola edukacji filozoficznej w szkole

DOI 10.12887/28-2015-4-112-13

7,00 PLN
Robert PIŁAT – Racjonalność deliberatywna

DOI 10.12887/28-2015-4-112-09

7,00 PLN
Dariusz ŁUKASIEWICZ – O filozoficznych podstawach prawd teologicznych

DOI 10.12887/28-2015-4-112-10

7,00 PLN
Krzysztof LOSKA – Gościnność warunkowa czy bezwarunkowa?

DOI 10.12887/28-2015-4-112-14

7,00 PLN
Kazimierz KRAJEWSKI – Doświadczenie moralne u źródeł jedności i ethosu filozofii

DOI 10.12887/28-2015-4-112-06

7,00 PLN
Andrzej GNIAZDOWSKI – Polityczny etos fenomenologii

DOI 10.12887/28-2015-4-112-04

7,00 PLN
Ks. Tadeusz DOLA – Inspiracje Heglowskie w teologii chrześcijańskiej

DOI 10.12887/28-2015-4-112-11

7,00 PLN
Waldemar CZAJKOWSKI – Niestandardowa koncepcja metafilozofii a ethos filozofii

DOI 10.12887/28-2015-4-112-08

7,00 PLN
Joanna BIELSKA-KRAWCZYK – Cyganka. O Krystynie Herling-Grudzińskiej w setną rocznicę urodzin 7,00 PLN
Gerald BEYER – Pejzaż chrześcijańskiej etyki społecznej w Stanach Zjednoczonych. Przegląd problemów i stanowisk

DOI 10.12887/28-2015-4-112-16

7,00 PLN
Artur ANDRZEJUK – Na rozdrożu, czyli historyk filozofii o ethosie pracownika naukowego

DOI 10.12887/28-2015-4-112-05

7,00 PLN
TRANSHUMANIZM 3 (111) 20,00 PLN
Adriana WARMBIER – Arystotelesowska etyka cnót i posthumanistyczny projekt doskonalenia natury ludzkiej

DOI 10.12887/28-2015-3-111-07

7,00 PLN
Ewa M. WALEWSKA – Miejsce i rola ciała oraz zmysłów w zdeterminowanej technologicznie i usieciowionej rzeczywistości początku dwudziestego pierwszego wieku. Wybrane zagadnienia

DOI 10.12887/28-2015-3-111-09

7,00 PLN
Zenon E. ROSKAL – (Astro)humanistyka w transhumanistycznym świecie

DOI 10.12887/28-2015-3-111-15

7,00 PLN
Robert POCZOBUT – Transhumanizm a kognitywistyka

DOI 10.12887/28-2015-3-111-14

7,00 PLN
Julián MARÍAS – W poszukiwaniu człowieka (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/28-2015-3-111-19

7,00 PLN
Eryk MACIEJOWSKI – Libertariańska droga do postczłowieka. Ekstropianizm Maxa More’a

DOI 10.12887/28-2015-3-111-16

7,00 PLN
Markus LIPOWICZ – Od transcendencji człowieka do transgresji człowieczeństwa. Próba filozoficzno-socjologicznej konceptualizacji transhumanizmu

DOI 10.12887/28-2015-3-111-05

7,00 PLN
Kazimierz KRZYSZTOFEK – Człowiek – społeczeństwo – technologie. Między humanizmem a transhumanizmem i posthumanizmem

DOI 10.12887/28-2015-3-111-12

7,00 PLN
Andrzej KIEPAS – Od odpowiedzialności nauki i techniki do współodpowiedzialności technonauki

DOI 10.12887/28-2015-3-111-13

7,00 PLN
Anna IRSAK – W obronie (tradycyjnej) medycyny

DOI 10.12887/28-2015-3-111-11

7,00 PLN
Grzegorz HOŁUB – Transhumanizm a koncepcja osoby

DOI 10.12887/28-2015-3-111-06

7,00 PLN
Aneta GAWKOWSKA – Dar i (de)konstrukcja. Garść refleksji o współczesności na tle antropologii teologicznej Jana Pawła II

DOI 10.12887/28-2015-3-111-18

7,00 PLN
Marcin GARBOWSKI – Transhumanizm. Geneza – założenia – krytyka

DOI 10.12887/28-2015-3-111-03

7,00 PLN
Paweł BORTKIEWICZ TChr – Religia i Bóg w świecie transhumanizmu

DOI 10.12887/28-2015-3-111-08

7,00 PLN
Jerzy BOBRYK – Personifikacja automatów, automatyzacja osób. Od cognitive science do transhumanizmu

DOI 10.12887/28-2015-3-111-04

7,00 PLN
Ewa BIŃCZYK – Inżynieria klimatu a inżynieria człowieka. Dyskursy na temat środowiska w epoce antropocenu

DOI 10.12887/28-2015-3-111-10

7,00 PLN
SZALEŃSTWO 2 (110) 20,00 PLN
Zofia ZARĘBIANKA – Rodzaje i funkcje sygnałów biblijnych w twórczości poetyckiej Karola Wojtyły. Rekonesans

DOI 10.12887/28-2015-2-110-15

7,00 PLN
Jolanta ŚWIDEREK – Mędrzec – szaleniec – ignorant – głupiec. Sokratejskie ujęcie szaleństwa w świetle pism Ksenofonta

DOI 10.12887/28-2015-2-110-10

7,00 PLN
Ks. Grzegorz STRZELCZYK – Teologia jako szaleństwo

DOI 10.12887/28-2015-2-110-03

7,00 PLN
Natalia STENCEL – „Czy Ty jesteś Bóg mój, czy widmo jakie?”. Ślady lęku przed szaleństwem w Dzienniczku św. Faustyny Kowalskiej

DOI 10.12887/28-2015-2-110-09

7,00 PLN
Adam ORGANISTY – „Furia della figura” jako metafora „żywego płomienia miłości” w barokowej rzeźbie śląskiej

DOI 10.12887/28-2015-2-110-14

7,00 PLN
Danuta MUSIAŁ – „Dionizyjski szał”. O szaleństwie i emocjach w religii antycznej

DOI 10.12887/28-2015-2-110-11

7,00 PLN
Patrycja MIKULSKA – Ciało i jego sens 7,00 PLN
Krzysztof LEŚNIEWSKI – „Święci szaleńcy” w tradycji chrześcijaństwa wschodniego

DOI 10.12887/28-2015-2-110-06

7,00 PLN
Janusz JUSIAK – Ethos muzyki i determinizm sztuki

DOI 10.12887/28-2015-2-110-13

7,00 PLN
Ks. Bronisław JAKUBIEC SDS – Pamięć bardzo miłych spotkań. Wspomnienie o księciu Adamie Tadeuszu Czartoryskim i kilka jego listów 7,00 PLN
Ks. Dariusz DZIADOSZ – Szaleństwo Saula. Obłęd, opętanie czy polityczna intryga?

DOI 10.12887/28-2015-2-110-04

7,00 PLN
Bartłomiej DOBROCZYŃSKI, Mira MARCINÓW – Gdzie „czarny anioł obłąkania nie ma przystępu”. Szkic o pochodzeniu idei obłędu zawinionego w kontekście literatury dziewiętnastego wieku

DOI 10.12887/28-2015-2-110-08

7,00 PLN
Anna BUDZIAK – Wyobcowanie rozumu. Postać „szalonego naukowca” na tle dziewiętnastowiecznych teorii choroby umysłowej

DOI 10.12887/28-2015-2-110-12

7,00 PLN
Bartłomiej BRĄŻKIEWICZ – Nie być, żeby być. Szaleńcy Boży w świetle antropologii prawosławnej

DOI 10.12887/28-2015-2-110-05

7,00 PLN
Konrad BANICKI – Między medycyną a humanistyką. Filozoficzne zmagania z pojęciem zaburzenia psychicznego

DOI 10.12887/28-2015-2-110-07

7,00 PLN
PRZYSZŁOŚĆ HUMANISTYKI nr 1 (109) 20,00 PLN
Jolanta ZDYBEL – Kondycja filozofii i uniwersytetu dziś. Diagnoza Alasdaira MacIntyre’a

DOI 10.12887/28-2015-1-109-08

7,00 PLN
Iwona BARWICKA-TYLEK – Humaniści. Czarne łabędzie nauki

DOI 10.12887/28-2015-1-109-11

7,00 PLN
Ks. Jerzy SZYMIK – Succisa virescit. Do czego Europie potrzebna dziś teologia?

DOI 10.12887/28-2015-1-109-03

7,00 PLN
Ks. Andrzej SZOSTEK MIC –Testament Kołakowskiego? 7,00 PLN
Dariusz SKÓRCZEWSKI – Dyskutować z artystą, czyli humanistyka w ruinie. Esej nie tylko pro domo sua

DOI 10.12887/28-2015-1-109-10

7,00 PLN
Agata SKAŁA – Alfred Gawroński i Zygmunt Kubiak – paralela. Stronnicza refleksja na temat pewnych oczarowań poezją i językiem

DOI 10.12887/28-2015-1-109-18

7,00 PLN
Roger SCRUTON – Koniec uniwersytetu

DOI 10.12887/28-2015-1-109-05

7,00 PLN
Magdalena SAGANIAK – Uniwersytety polskie dziś 7,00 PLN
Magdalena REMBOWSKA-PŁUCIENNIK – Humanista jako „czytający inaczej”

DOI 10.12887/28-2015-1-109-14

7,00 PLN
Adam POTKAY – Humanistyka na uniwersytecie amerykańskim. La belle epoque?

DOI 10.12887/28-2015-1-109-13

7,00 PLN
Krzysztof POLIT – „Żeby wasi synowie byli lepsi”. O kryzysie humanizmu w filozofii Ramiro de Maeztu y Witneya

DOI 10.12887/28-2015-1-109-17

7,00 PLN
Tomasz PECIAKOWSKI – Autonomia, krytyka, humanistyka. O pierwszych i ostatnich intelektualistach

DOI 10.12887/28-2015-1-109-21

7,00 PLN
Jarosław MERECKI SDS – Doświadczenie wstydu – ku etyce personalistycznej (tłum. P. Mikulska)

DOI 10.12887/28-2015-1-109-22

7,00 PLN
Dawid MATUSZEK – Zapomnieć wszystko. Możliwość psychoanalizy w badaniach literackich

DOI 10.12887/28-2015-1-109-15

7,00 PLN
Catherine MALABOU – O przyszłości humanistyki (trans. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/28-2015-1-109-19

7,00 PLN
Maciej KASPRZYK, Maciej S. KUDELSKI – Czy należy się obawiać rewolucji w nauce? O przyszłości uprawiania nauki w obrębie szkół badawczych oraz o interdyscyplinarności

DOI 10.12887/28-2015-1-109-20

7,00 PLN
Ferenc HÖRCHER – Kultura, samokształcenie i tworzenie wspólnoty. Ideał kształcenia z perspektywy intelektualnej historii społecznej skłonności człowieka (tłum. P. Mikulska)

DOI 10.12887/28-2015-1-109-07

7,00 PLN
Mirosława HANUSIEWICZ-LAVALLEE – Co ma humanitas do humanistyki?

DOI 10.12887/28-2015-1-109-09

7,00 PLN
Adam FITAS - Opowiedzieć różnicę. Uwagi o kulturze w nauczaniu transgranicznym i transkulturowym

DOI 10.12887/28-2015-1-109-16

7,00 PLN
Rémi BRAGUE – Przekazywanie dziedzictwa antyku (tłum. P. Mikulska)

DOI 10.12887/28-2015-1-109-04

7,00 PLN
Lęk Nr 4 (108) 20,00 PLN
Ks. Kazimierz M. WOLSZA – Fenomenologia lęku

DOI 10.12887/27-2014-4-108-06

7,00 PLN
Ks. Alfred M. WIERZBICKI – Miarą wszechrzeczy jest dobro. Giovanni Reale jako interpretator myśli zachodniej od Platona do Karola Wojtyły 7,00 PLN
Antoni SZWED – Lęk jako przejaw ludzkiej wolności w interpretacji Sørena Kierkegaarda

DOI 10.12887/27-2014-4-108-05

7,00 PLN
Artur STRUG – „Erozja raju”. Dziecko i lęk w wybranych dziełach polskiego malarstwa drugiej połowy dziewiętnastego i początku dwudziestego wieku

DOI 10.12887/27-2014-4-108-12

7,00 PLN
Josef SEIFERT – W świetle starożytnej mądrości. Wspomnienie o Giovannim Realem (tłum. P. Mikulska) 7,00 PLN
Giovanni REALE – Wprowadzenie do Tryptyku rzymskiego (tłum. P. Mikulska) 7,00 PLN
Karolina RAKOWIECKA-ASGARI – Wokół kobiety, honoru i seksualności we współczesnym Iranie

DOI 10.12887/27-2014-4-108-10

7,00 PLN
Monika NOWAK – Lęk w chorobie nowotworowej dzieci i młodzieży

DOI 10.12887/27-2014-4-108-13

7,00 PLN
Ks. Tomasz NAWRACAŁA – „Bojaźń Pańska jest źródłem życia” (Prz 14, 27a). Rozwój pojęcia bojaźni Bożej w historii Kościoła

DOI 10.12887/27-2014-4-108-03

7,00 PLN
Patrycja MIKULSKA – Zaproszenie na ucztę. O Giovanniego Realego sztuce budowania wspólnoty 7,00 PLN
Leszek KOCZANOWICZ – Angor animi, czyli kultura lęku

DOI 10.12887/27-2014-4-108-09

7,00 PLN
John T. HAMILTON – Omnia mea mecum porto. O wygnaniu, kulturze i kruchości życia (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/27-2014-4-108-08

7,00 PLN
Anna GEMRA – Ubi sunt? Flirt ze śmiercią w literaturze grozy

DOI 10.12887/27-2014-4-108-11

7,00 PLN
Ks. Dariusz DZIADOSZ – „Przestraszyłem się, bo jestem nagi” (Rdz 3,10). Geneza ludzkiego lęku w biblijnej relacji o ogrodzie Eden

DOI 10.12887/27-2014-4-108-04

7,00 PLN
Ks. Andrzej DOBRZYŃSKI – Nauczyciel wolności. Karol Wojtyła–Jan Paweł II o cenie i znaczeniu odzyskania niepodległości przez Polskę

DOI 10.12887/27-2014-4-108-19

7,00 PLN
WOBEC UTOPII Nr 3 (107) 20,00 PLN
Andrzej STOFF – Czy sir Tomasz More nadal odmawia? 7,00 PLN
Maciej RAJEWSKI – Obozowisko beduińskie. Od modelowej kultury do postmodernistycznej utopii

DOI 10.12887/27-2014-3-107-18

7,00 PLN
Ks. Eligiusz PIOTROWSKI - Chrześcijaństwo a utopia w kontekście encykliki Benedykta XVI Spe salvi

DOI 10.12887/27-2014-3-107-04

7,00 PLN
Stankomir NICIEJA – Utopijne wizje pragmatycznych Anglików. Utopia w angielskiej tradycji literackiej

DOI 10.12887/27-2014-3-107-12

7,00 PLN
Jadwiga MIZIŃSKA – Autokreacja – utopia samego siebie

DOI 10.12887/27-2014-3-107-14

7,00 PLN
Ronny MIRON – „Utopijna nadzieja na to, co pozytywne” (tłum. P. Mikulska)

DOI 10.12887/27-2014-3-107-05

7,00 PLN
Frank E. MANUEL, Fritzie P. MANUEL – O skłonności do myślenia utopijnego (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/27-2014-3-107-03

Mariusz M. LEŚ – Topos utopii a topologia narracji

DOI 10.12887/27-2014-3-107-08

7,00 PLN
Agnieszka LEKKA-KOWALIK – Myślenie utopijne w nauce, o nauce i dzięki nauce. Źródło inspiracji czy zagrożeń?

DOI 10.12887/27-2014-3-107-07

7,00 PLN
Marcin LACHOWSKI – Jeff Wall i Andreas Gursky. Fotograficzne interpretacje nowoczesnej architektury w świetle teorii przestrzeni i miejsca

DOI 10.12887/27-2014-3-107-16

7,00 PLN
Wojciech KUDYBA – Utopijni święci. Figura mesjasza w prozie polskiej po roku 1989

DOI 10.12887/27-2014-3-107-09

7,00 PLN
Ks. Marcin FERDYNUS – Sen o nieśmiertelności

DOI 10.12887/27-2014-3-107-13

7,00 PLN
Marek M. DZIEKAN – Egipska dystopia. O powieści Ahmada Chalida Taufika Jutubija („Utopia”)

DOI 10.12887/27-2014-3-107-17

7,00 PLN
Andrzej DRÓŻDŻ – Książka w perspektywie utopijnych zadań pedagogiki sowieckiej z lat 1917-1939

DOI 10.12887/27-2014-3-107-11

7,00 PLN
Maciej CZEREMSKI – Religia – mit – utopia. Antropologiczno-kognitywny model relacji

DOI 10.12887/27-2014-3-107-06

7,00 PLN
Aleksandra CHOMIUK – Utopie współczesnej prozy fantastyczno-naukowej

DOI 10.12887/27-2014-3-107-10

7,00 PLN
Radosław BOMBA – Humanistyka cyfrowa pomiędzy utopią a nowym paradygmatem? Wstęp do analityki kulturowej Lva Manovicha

DOI 10.12887/27-2014-3-107-15

7,00 PLN
PRZEMOC Nr 2 (106) 20,00 PLN
Tomasz ŻURADZKI – Proporcjonalność w etyce wojny. O ograniczaniu całkowitej liczby ofiar konfliktów zbrojnych

DOI 10.12887/27-2014-2-106-15

7,00 PLN
Robert P. WOLFF – O przemocy (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/27-2014-2-106-10

Wilfried VER EECKE – Prawo, moralność i społeczeństwo. Refleksje o przemocy (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/27-2014-2-106-11

Manfred SPIEKER – Ku medycynie pragnień? Sztuczne zapłodnienie a godność człowieka (tłum. P. Mikulska)

DOI 10.12887/27-2014-2-106-18

7,00 PLN
Danuta RODE – Przemoc w relacjach małżeńskich. Mechanizmy uzależnienia

DOI 10.12887/27-2014-2-106-17

7,00 PLN
Paul RICOEUR – Przemoc i język (tłum. P. Mikulska)

DOI 10.12887/27-2014-2-106-06

7,00 PLN
Leszek PORĘBSKI – Gorzki smak technologii. Nowe formy przemocy jako konsekwencja rewolucji informacyjnej

DOI 10.12887/27-2014-2-106-16

7,00 PLN
Robert PIŁAT – Przemoc jako problem filozoficzny

DOI 10.12887/27-2014-2-106-07

7,00 PLN
Dobrosław KOT – Między rozmową a sporem. Próba fenomenologii dialogicznej

DOI 10.12887/27-2014-2-106-14

7,00 PLN
Dariusz KOSIŃSKI – „Idź i patrz”. Przemoc jako siła teatralna

DOI 10.12887/27-2014-2-106-19

7,00 PLN
Kamil KOPANIA – Tradycja, aktualizacja i obrazowanie męki Zbawiciela. Andrzeja Bielawskiego Droga krzyżowa dla zgromadzenia sióstr niepokalanek z Burakowa

DOI 10.12887/27-2014-2-106-12

7,00 PLN
A. Richard KONRAD – Filozof wobec przemocy

DOI 10.12887/27-2014-2-106-12

Maciej T. KOCIUBA – Przemoc według René Girarda. Struktura teorii i konteksty recepcji

DOI 10.12887/27-2014-2-106-13

7,00 PLN
Anna KAWALEC – Tragedia w świecie przymusu kulturowego

DOI 10.12887/27-2014-2-106-21

7,00 PLN
Jacek HOŁÓWKA – Niezawinione błędy

DOI 10.12887/27-2014-2-106-08

7,00 PLN
Tomasz FERENC – Obraz – kultura – okrucieństwo. Fotografia i współczesna ikonosfera przemocy

DOI 10.12887/27-2014-2-106-22

7,00 PLN
Ks. Dariusz DZIADOSZ – Czy Bóg Starego Testamentu ma surowe oblicze? Hebrajska Biblia a przemoc

DOI 10.12887/27-2014-2-106-03

7,00 PLN
Inka DOWLASZ – Terapia i teatr. Na marginesie spektaklu Bici biją w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie 7,00 PLN
Barbara CHYROWICZ – Przemoc bez nienawiści?

DOI 10.12887/27-2014-2-106-09

7,00 PLN
Gerald J. BEYER – Jan XXIII i Jan Paweł II. Papieże praw człowieka (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/27-2014-2-106-05

7,00 PLN
Świętość ideał i fakt Nr 1(105) 20,00 PLN
Flavio FELICE – Jeśli pragniesz pokoju, buduj pokojowe instytucje (tłum. P. Mikulska)

DOI 10.12887/27-2014-1-105-22

7,00 PLN
Adam ORGANISTY – „Na przebłaganie za grzechy nasze…” O malarstwie sakralnym Grzegorza Bednarskiego i Janusza Matuszewskiego

DOI 10.12887/27-2014-1-105-17

7,00 PLN
Maria ZBORALSKA – „Jeśli chcesz znaleźć źródło…”. Antropologia Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II

DOI 10.12887/27-2014-1-105-16

7,00 PLN
Kinga KIWAŁA – Muzyka i świętość. Rekonesans

DOI 10.12887/27-2014-1-105-14

7,00 PLN
Ks. Jacek GRZYBOWSKI – Dlaczego Justin Bieber, a nie święty Justyn? O świętości w kulturze postmodernistycznej

DOI 10.12887/27-2014-1-105-13

7,00 PLN
Alina RYNIO – „W was jest nadzieja”... O wychowaniu młodzieży w posłudze duszpasterskiej Jana Pawła II

DOI 10.12887/27-2014-1-105-12

7,00 PLN
Łukasz KOSIŃSKI – Działalność świętego Kolumby Starszego wśród Piktów. Wokół konwencji

DOI 10.12887/27-2014-1-105-11

7,00 PLN
Ks. Dariusz KLEJNOWSKI-RÓŻYCKI – „Święty” w kulturze chińskiej

DOI 10.12887/27-2014-1-105-10

7,00 PLN
Ks. Jan SOCHOŃ – Świętość bez Boga?

DOI 10.12887/27-2014-1-105-09

7,00 PLN
Giovanni SALMERI – Co filozofia wie o świętości? (tłum. P. Mikulska)

DOI 10.12887/27-2014-1-105-08

7,00 PLN
Ks. Tadeusz DOLA – Wiara w świętych obcowanie

DOI 10.12887/27-2014-1-105-05

7,00 PLN
Ks. Stefan SZYMIK – Trishagion. Bóg po trzykroć Święty

DOI 10.12887/27-2014-1-105-04

7,00 PLN
Piotr BARON – „Jedna myśl – wiele wibracji. Inspiracja świętością w twórczości muzyków jazzowych 7,00 PLN
Zofia J.Zdybicka USJK – Mistyka jako „twórcze istnienie człowieka w świecie” 7,00 PLN
Giovanni REALE – Świętość: eros czy agape? O pojęciu świętości w myśli antycznej i chrześcijańskiej (tłum. P. Mikulska) 7,00 PLN
ETHOS PRZESTRZENI Nr 4(104) 20,00 PLN
Bartosz FILIP – Budowanie świętej przestrzeni. O kilku kadrach filmowych z Powstania Warszawskiego

DOI 10.12887/26-2013-4-104-17

7,00 PLN
Marek KAZIMIERCZAK – Podróż jako oswajanie przestrzeni

DOI 10.12887/26-2013-4-104-16

7,00 PLN
Krzysztof LOSKA - Wielokulturowa przestrzeń miejska w „kinie blokowisk” (cinéma de banlieue)

DOI 10.12887/26-2013-4-104-15

7,00 PLN
Sebastian BERNAT – Topofonofilia. W poszukiwaniu harmonii krajobrazu dźwiękowego

DOI 10.12887/26-2013-4-104-14

7,00 PLN
Bartłomiej GUTOWSKI – Miasto idealne na dzisiejsze czasy

DOI 10.12887/26-2013-4-104-13

7,00 PLN
Joanna HAŃDEREK – Laboratoria przestrzeni kultury. Esej wielokulturowości miasta

DOI 10.12887/26-2013-4-104-12

7,00 PLN
Maciej RAJEWSKI – Gra przestrzeni. O strukturze i dynamice preindustrialnego miasta islamskiego

DOI 10.12887/26-2013-4-104-11

7,00 PLN
Jan F. JACKO – Nimb aksjologiczny. Uwagi o etycznych aspektach przestrzeni osobistej

DOI 10.12887/26-2013-4-104-10

7,00 PLN
Dobrosław KOT – Miejsca Abrahama

DOI 10.12887/26-2013-4-104-09

7,00 PLN
Błażej MATUSIAK OP – Muzyczna świątynia

DOI 10.12887/26-2013-4-104-08

7,00 PLN
Małgorzata KOWALEWSKA – „Wielka rzecz wymaga wielkich przestrzeni”. Antyczne podstawy średniowiecznego obrazu świata

DOI 10.12887/26-2013-4-104-07

7,00 PLN
Masakatsu FUJITA – O idei basho w filozofii Kitarō Nishidy (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/26-2013-4-104-05
DOI 10.12887/26-2013-4-104-06

7,00 PLN
Jerzy GOŁOSZ – O zasadniczej odmienności czasu i przestrzeni

DOI 10.12887/26-2013-4-104-04

7,00 PLN
ANDRZEJ ŁUKASIK - Przestrzeń w fizyce. Podstawowe koncepcje

DOI 10.12887/26-2013-4-104-03

7,00 PLN
O PRZYJAŹNI

nr 3(103)

20,00 PLN
Grażyna HABRAJSKA – Profile semantyczne miłości i przyjaźni. Wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród młodzieży akademickiej 7,00 PLN
Anna BUDZIAK – Przyjaźń zaprzeczona, przyjaźń niespełniona. Portret Doriana Graya Oscara Wilde’a i Droga do Indii E.M. Forstera 7,00 PLN
Ks. Dariusz DZIADOSZ – „Nie będę się wstydził osłonić przyjaciela” (Syr 22, 25). Przyjaźń w biblijnych tradycjach Starego Testamentu 7,00 PLN
Jacek FRYDRYCH – Przyjaźń, moralność i etyka – reminiscencje z Arystotelesa. Zarys personalistycznej interpretacji przyjaźni 7,00 PLN
Stanisław GROMADZKI – Wybawienie czy samozatrata? Szkic o kategorii przyjaźni w życiu i dziele Friedricha Nietzschego 7,00 PLN
Arkadiusz GUDANIEC – Przyjaźń jako odkrywanie osobowej wspólnoty. Refleksje na kanwie myśli Arystotelesa i Tomasza z Akwinu 7,00 PLN
Mirosława HANUSIEWICZ-LAVALLEE – „Pół dusze mojej i głowy korona”. Idea żony-przyjaciela w literaturze staropolskiej 7,00 PLN
Maciej NOWAK – O krytyce kerygmatycznej bez entuzjazmu 7,00 PLN
Furio PESCI – Płynąć pod prąd. Przyjaźń i wychowanie 7,00 PLN
Marcin T. ZDRENKA – Trzy przyległości przyjaźni: przytomność – przygodność – przypowieść 7,00 PLN
NASI BRACIA MNIEJSI nr. 2 (102) 20,00 PLN
Zbigniew WRÓBLEWSKI – Subiektywność i dobro. Ontologiczne przesłanki życzliwości dla zwierząt 7,00 PLN
Maciej TROJAN, Agnieszka KACZMARCZYK, Justyna SZYMAŃSKA – Jak czytać zwierzęcy umysł? Wybrane zagadnienia psychologii porównawczej jako przykład badań nad funkcjami umysłu i intencjonalnością zachowania zwierząt 7,00 PLN
Roger D. SORRELL – Świętego Franciszka kazanie do ptaków. Przezwyciężenie tradycji i nowa postawa wobec stworzenia (tłum. D. Chabrajska)
James A. SERPELL –Wyjść poza reakcję na „schemat dziecięcości”. Antropomorfizm i dobór antropomorficzny (tłum. D. Chabrajska)
Jessica PIERCE, Marc BEKOFF – Przywrócić dziką sprawiedliwość. Co wiemy o sprawiedliwości w społecznościach zwierzęcych i dlaczego ma ona znaczenie (tłum. D. Chabrajska)
Joel MARKS – Prawa zwierząt na gruncie amoralizmu (tłum. D. Chabrajska)
Jacek LEJMAN – Filozoficzne źródła naszego stosunku do zwierząt. O aksjologicznym statusie zwierząt i ludzi 7,00 PLN
Małgorzata KOWALEWSKA – Hildegarda z Bingen o człowieku i jego „braciach mniejszych” 7,00 PLN
Przemysław GUT, Arkadiusz GUT – Argumenty Kartezjusza przeciwko myśleniu zwierząt 7,00 PLN
Zbigniew CHOJNOWSKI – Bestiarium Romana Brandstaettera. Zwierzęta w wyobraźni poety 7,00 PLN
Ralph R. ACAMPORA – O cielesnym współodczuwaniu (tłum. D. Chabarajska)
Wiesław BATOR – Święte – przeklęte – pozbawione duszy. O traktowaniu zwierząt w doktrynach i praktykach religii świata 7,00 PLN
ŚWIADOMOŚĆ I TOŻSAMOŚĆ

nr 1(101)

20,00 PLN
FILOZOFIA VATICANUM SECUNDUM

nr 4(100)

18,00 PLN
CZAS I WIECZNOŚĆ

nr 3(99)

18,00 PLN
ETHOS SŁOWA
nr 1-2(97-98)
25,00 PLN
UBÓSTWO DZIŚ
nr 4(96)
18,00 PLN
FILOZOF OSOBY. TADEUSZ STYCZEŃ SDS (1931-2010)
nr 3(95), zawiera
CD+DVD 
25,00 PLN
O RADOŚCI

nr 1-2(93-94)

25,00 PLN
MIĘDZY CNOTĄ A NIEGODZIWOŚCIĄ

nr 4(92)

15,00 PLN
O WINIE I KARZE
nr 2-3 (90-91) 
20,00 PLN
KINO I TRANSCENDENCJA
nr 1(89)
15,00 PLN
OBLICZA EMIGRACJI
nr 3-4 (87-88)
20,00 PLN
KONIEC MISJI UNIWERSYTETU?

nr 1-2 (85-86)                 [nakład wyczerpany]

"I będą oboje jednym ciałem"
nr 4(84)
10,00 PLN
Ciało - osoba - kultura
nr 2-3(82-83)
15,00 PLN
Białoruś i Ukraina - bliższa Europa

nr 1(81)

10,00 PLN
Osoba - prawda - dzieje. Wojciechowi Chudemu -

nr 3-4(79-80)

[nakład wyczerpany]

Ethos teatru

nr 1-2(77-78)

15,00 PLN
O twórczości i twórcach

nr 4(8)

2,00 PLN
Kryzys teologii moralnej

nr 3-4(15-16)

3,00 PLN
Mickiewicz nasz współczesny

nr 1-2(13-14)

3,00 PLN
Norwid dziś

nr 4(20)

2,00 PLN
Drugie "Przedwiośnie"

nr 2-3(18-19)

3,00 PLN
Człowiek w strukturach zniewolenia

nr 1(17)
[nakład wyczerpany]

O ethos młodych

nr 3(23)

2,00 PLN
Jana Pawła II wizja Europy

nr 4(28)

2,00 PLN
O ethos małżeństwa i rodziny

nr 3(27)

2,00 PLN
Wokół problemów bioetyki

nr 1-2(25-26)

3,00 PLN
Praca i płaca

nr 4(32)

2,00 PLN
Polacy i Rosjanie - ku pojednaniu

nr 2-3(30-31)
[nakład wyczerpany] 

Kobieta w rodzinie i społeczeństwie

nr 1(29)

2,00 PLN
Klasyczne korzenie kultury współczesnej

nr 3-4(35-36)

5,00 PLN
Wobec postmodernizmu

nr 1-2(33-34)
[NAKŁAD WYCZERPANY]

Sztuka na rozdrożu

nr 4(40)
[NAKŁAD WYCZERPANY]

Kapłan w końcu wieku - sługa czy funkcjonariusz?

nr 2-3(38-39)

7,00 PLN
Autorytet - akceptacja i kontestacja

nr 1(37)
[NAKŁAD WYCZERPANY]

Etyka badań naukowych

nr 4(44)

6,00 PLN
Ethos miłości: eros i agape

nr 3(43)

6,00 PLN
Po pielgrzymce 1997

nr 1-2(41-42)

9,00 PLN
Stanisław Wyspiański: dramat i ethos

nr 4(48)

10,00 PLN
Jesień i zima życia

nr 3(47)

10,00 PLN
Prawo naturalne a prawo stanowione

nr 1-2(45-46)
[NAKŁAD WYCZERPANY]

O solidarność rodziny narodów świata

nr 3-4(59-60)

15,00 PLN
O solidarność rodziny narodów Europy

nr 1-2(57-58)

15,00 PLN
Dzieje: nie-boska komedia?

nr 4(56)

10,00 PLN
Etyka a demografia

nr 3(55)

10,00 PLN
Chrześcijańscy męczennicy XX wieku

nr 1-2(53-54)

15,00 PLN
Przesłanie Zbigniewa Herberta

nr 4(52)

 

10,00 PLN
Polskie przełomy

nr 3(51)

10,00 PLN
Chrześcijaństwo na progu trzeciego tysiąclecia

nr 1-2(49-50)

15,00 PLN
O filozofii Karola Wojtyły

nr 4(76)

10,00 PLN
Ethos Pielgrzyma

nr 3-4(63-64)

15,00 PLN
Prawo niedoskonałe czy niesprawiedliwe?

nr 1-2(61-62)

15,00 PLN
Polska Jana Pawła II

nr 3-4(67-68)

15,00 PLN
Dramat Judasza

nr 1-2(65-66)

15,00 PLN
Wojna sprawiedliwa?

nr 3-4(71-72)

15,00 PLN
O nowej edukacji

nr 3(75)

10,00 PLN
Osoba w społeczeństwie informacyjnym

nr 1-2(69-70)

15,00 PLN
Muzyka - piękno, dobro, świętość

nr 1-2(73-74)

15,00 PLN
 1 

  1. ISSN 0860-8024
  2. The Republic of Poland Ministry of Science and Higher Education Value: 12.00
  3. The quarterly Ethos is indexed by the EBSCO databases (since 2015) and by the CEEOL databases (since 2016).
  4. Index Copernicus Value 2015: 69.59
  5. Beginning with Vol. 22: 2009 No. 1-2(85-86), “The End of the Mission of the University?”, the philosophy articles published in Ethos are indexed in The Philosopher’s Index.
  6. The quarterly "Ethos" was approved for inclusion in ERIH PLUS on Jan. 13, 2015.
  7. DOI Prefix 10.12887