Recenzenci 2015

Ethos 109

Nr 1 (109)

Krzysztof BRZECHCZYN
Dariusz BRZOSTEK
Adam CHMIELEWSKI
ks. Tadeusz DOLA
Czesław DZIEKANOWSKI
Zbigniew DROZDOWICZ
Joanna DUDEK
Christopher GARBOWSKI
Grażyna HALKIEWICZ-SOJAK
Joanna HOBOT-MARCINEK
Mieczysław JAGŁOWSKI
ks. Witold JEDYNAK
Jerzy KACZOROWSKI
Anna KĘDRA-KARDELA
Przemysław KISIEL
Zofia KOLBUSZEWSKA
Bożena MAZURKOWA
Władysław MIODUNKA
Mirosława OŁDAKOWSKA-KUFLOWA
ks. Rajmund PORADA
Grażyna ROMAŃCZUK-WORONIECKA
Josef SEIFERT
Marek STANISZ
Barbara STAWICKA-PIRECKA
Krzysztof UNIŁOWSKI
Andrzej P. WEJLAND
Krzysztof WIELECKI
ks. Andrzej WITKO
Lech ZACHER
ks. Sławomir H. ZARĘBA
Zofia ZARĘBIANKA

Nr 2 (110)

ks. Grzegorz BARTH
Eleonora BIELAWSKA-BATOROWICZ
Urszula CIERNIAK
Bogdan DEMBIŃSKI
Krzysztof GOMBIN
Paweł IZDEBSKI
Romuald KACZMAREK
Idaliana KACZOR
Alicja KALUS
Andrzej KAPUSTA
Grzegorz KOPACZ
Hanna KOWALSKA
Bożena KUCAŁA
Wojciech KUDYBA
ks. Piotr ŁABUDA
Teresa MALECKA
Tomasz MRÓZ
Mirosława OŁDAKOWSKA-KUFLOWA
Dominika ORAMUS
ks. Henryk PAPROCKI
Sławomir PAWŁOWSKI SAC
ks. Zdzisław PAWŁOWSKI
Dariusz SŁAPEK
Stanisława STEUDEN
ks. Jan SZCZUREK
ks. Piotr WIŚNIEWSKI
Zofia ZDYBICKA USJK

Nr 3 (111)

Krzysztof ABRISZEWSKI
ks. Krzysztof ADAMSKI
Monika BAKKE
Jerzy BARYCKI
Tadeusz BIESAGA SDB
Jerzy BOBRYK
Barbara CHYROWICZ SSpS
Jacek GURCZYŃSKI
Marek HETMAŃSKI,
Barbara KASZOWSKA-WANDOR
Michał KLICHOWSKI
Leszek KOPCIUCH
Honorata KORPIKIEWICZ
Mirosław KOWALSKI
Anna LATAWIEC
Sławomir LECIEJEWSKI
Anna LEMAŃSKA
ks. Jerzy MACHNACZ
Jarosław MERECKI SDS
ks. Sławomir NOWOSAD
Katarzyna PARZYCH-BLAKIEWICZ
Jacek RODZEŃ
Piotr SITARSKI
Natasza SZUTTA
Jan WADOWSKI
Lech ZDYBEL
Renata ZIEMIŃSKA
ks. Andrzej ZWOLIŃSKI

Nr 4(112)

Iwona ALECHNOWICZ-SKRZYPEK
ks. Grzegorz BATRH
Andrzej BRONK SVD
Paweł BYTNIEWSKI
Piotr CELIŃSKI
Flavio FELICE
Wiesław GODZIC
Honorata JAKUSZKO
Jacek JAŚTAL
Ryszard KLESZCZ
Jan KŁOS
Wojciech KUDYBA
Mariola MARCZAK
Andrzej MARYNIARCZYK SDB
Piotr MAZUR
Jarosław MERECKI SDS
Jadwiga MIZIŃSKA
Mariusz MORYŃ
Zbysław MUSZYŃSKI
Jacek A. PROKOPSKI
Halina RAROT
Piotr SITARSKI
Agata SKAŁA
Dariusz SKÓRCZEWSKI
ks. Krzysztof ŚNIEŻYŃSKI
ks. Sławomir SZCZYRBA
Maciej WOŹNICZKA
Szymon WRÓBEL
Michał ZEMBRZUSKI
Ireneusz ZIEMIŃSKI
Wojciech ŻEŁANIEC


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887