Kolportaż

Prowadzimy prenumeratę roczną naszego kwartalnika. Cena prenumeraty krajowej na rok 2017 wynosi 70 PLN, natomiast zagraniczna 55 USD bądź 50 EURO.
Stosowne kwoty można wpłacać na konta bankowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II:

nr 71 1240 2382 1111 0000 3926 2222 (wpłaty złotówkowe)
nr 51 1240 2382 1787 0000 3926 2150 (wpłaty walutowe w USD)
nr 04 1240 2382 1978 0000 3926 2176 (wpłaty walutowe w EURO).
W formularzu wpłaty (przelewu) należy dodać: „Prenumerata ETHOSU 2017”.

Bardzo prosimy o przesłanie do naszej redakcji informacji o dokonanej wpłacie, aby można było dokonać odpowiedniego wpisu na listę prenumeratorów.

Redakcja kwartalnika "Ethos"
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
e-mail: ethos@kul.lublin.pl

Wybrane numery kwartalnika zamawiać można w Sklepie on-line.

Tematy poszczególnych numerów "Ethosu"

   1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887