Kontakt

Nazwa i adres wydawcy:

Wydział Filozofii KUL
Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II - Instytut Jana Pawła II KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

 

Redakcja:

Kwartalnik "Ethos" 

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

telefon: 0-81 445 32 18

e-mail: ethos@kul.lublin.pl


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887