Kontakt

Redakcja kwartalnika "Ethos"

Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin

telefon: 0-81 445 32 18
fax: 0-81 445 32 17

e-mail: ethos@kul.lublin.pl


  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887