Tomasz Górka

Tomasz Górka – magister, filozof, redaktor. Urodzony w Nowym Sączu. Studia z zakresu filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Od 1996 roku pracownik Instytutu Jana Pawła II KUL. W latach 2000-2008 współpracownik redakcji Powszechnej Encyklopedii Filozofii. Od 1 października 2012 roku sekretarz Instytutu Jana Pawła II KUL. W 2012 roku pobyt we Francji w ramach stypendium naukowego Rządu Republiki Francuskiej.

Główne obszary badań: myśl filozoficzna Karola Wojtyły-Jana Pawła II i Tadeusza Stycznia SDS, etyka, antropologia.


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887