Recenzenci 2023

Nr 1(141)

Agnieszka ADAMOWICZ-POŚPIECH
ks. Grzegorz BACHANEK
Tomasz CIEŚLAK
Justyna DĄBKOWSKA-KUJKO
Aleksandra DERRA
Elżbieta FLIS-CZERNIAK
Grażyna KATRA
Tomasz KŁYS
Janusz KRAWCZYK
Krzysztof LOSKA
Zbigniew ŁAGOSZ
Rafał ŁĘTOCHA
Małgorzata ŁYSIAK
Maciej MANIKOWSKI
Krzysztof MROWCEWICZ
Joanna MYSONA-BYRSKA
Andrzej NIEMCZUK
Mirosława OŁDAKOWSKA-KUFLOWA
Adam ORGANISTY
Jacek OSTASZEWSKI
Paweł PANAS
Mirosław PRZYLIPIAK
Robert PTASZEK
Katarzyna TARAS
Agata ZALEWSKA
Jolanta ZDYBEL
Piotr ZWIERZCHOWSKI

Nr 2(142)

ks. Jarosław BABIŃSKI
Maria BARŁOWSKA
ks. Marek CHMIELEWSKI
Małgorzata A. CISZEWSKA
Adam DANILCZYK
ks. Dariusz DZIADOSZ
Przemysław GUT
Marek JAKUBÓW
Maciej JUZASZEK
Izolda KIEC
Rafał KOSCHANY
Grażyna MAROSZCZUK
Urszula M. MAZURCZAK
Rafał MOCZKODAN
Krzysztof MORACZEWSKI
ks. Janusz NAWROT
Maciej NOWAK
Jolanta PASTERSKA
Robert PIŁAT
Przemysław STRZYŻYŃSKI
ks. Stanisław SUWIŃSKI
ks. Andrzej SZOSTEK
Grażyna SZUMERA
Urszula ŚWIDERSKA-WŁODARCZYK
Maciej URBANOWSKI
ks. Alfred WIERZBICKI
Ryszard WIŚNIEWSKI


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887