zobacz powiększenie


nr 1-2(69-70)Osoba w społeczeństwie informacyjnym


Cena brutto: 15,00 PLN

Dziś przyzwyczailiśmy się do Newtonowskiego obrazu świata i nie budzi on w nas niepokoju ani pesymizmu. Wizji świata zaproponowanej przez matematyczne przyrodoznawstwo nie pozostawiono też w sferze teoretycznych rozważań - stała się ona podstawą systematycznego przekształcania otaczającej nas rzeczywistości. Co więcej, mimo że z czasem okazało się, iż Newtonowski obraz świata nie był jednak adekwatny, to Baconowskie hasło "wiedza to potęga" czy Comte’owski program "wiedzieć, aby przewidzieć, aby działać" nadal pozostawały w mocy, tworząc teoretyczną podstawę dla nadciągającej rewolucji naukowo-technicznej. Patrząc, jak rozwijała się nauka w ciągu ostatnich trzech stuleci, zauważamy, że w rezultacie tego rozwoju zmieniła się nie tylko nasza wizja świata, ale zmienił się - i nadal się zmienia w coraz szybszym tempie - nasz świat.
Ludzie końca dwudziestego wieku, wskutek gwałtownego rozwoju elektroniki i informatyki, nagle odkryli, że ich codzienne życie - bez ich intencji ani nawet pragnień tego rodzaju - uległo wielkiej zmianie: wkroczyły w nie najpierw komputery, następnie poczta elektroniczna, a w końcu na coraz większą skalę Internet i rzeczywistość wirtualna. Świat zaczął się nagle wydawać bardzo mały, komunikacja przestała sprawiać kłopot (w niepamięć odeszły czasy, kiedy list z zagranicy podróżował przez długie tygodnie, zanim dotarł do adresata), a komputery zaczęły wykonywać dla człowieka i za człowieka wiele czynności, które do tej pory były czasochłonne i wymagały wielorakich sprawności.Pliki do pobrania:

» 69_70_Spis.tresci.doc
» 69_70_Edytorial.doc
» 69_70_Contents.doc
» 69_70_Summary.doc


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887