zobacz powiększenie


nr 1-2(57-58)O solidarność rodziny narodów Europy


Cena brutto: 15,00 PLN

Wydarzenia przełomowej "jesieni ludów" 1989 roku obudziły w mieszkańcach Starego Kontynentu ducha europejskiej solidarności, stwarzając narodom szansę wypowiedzenia się w swoich sprawach własnym głosem. Dziś jednak, po upływie niewielu przecież lat, atmosfera jest już inna, Europejczycy znów stali się ostrożni. Wiek dwudziesty pierwszy, na który jeszcze niedawno spoglądano z wielkimi nadziejami, dziś budzi w ludziach wiele obaw. Sceptycyzm w dziedzinie prawd moralnych oraz przekonanie o prymacie siły w życiu politycznym, po krótkotrwałej nieobecności, powróciły na scenę. Perspektywa zjednoczenia Europy jawi się dziś wielu jako konieczność stworzenia na obszarze naszego kontynentu siły co najmniej równoważnej innym światowym potęgom politycznym i gospodarczym. Czy jednak taka perspektywa nie byłaby ciągiem dalszym tej logiki, która stała się źródłem wspomnianego kryzysu narodów Europy w wieku dwudziestym, ich wręcz głębokiej alienacji?

Gdzie zatem szukać punktów oparcia dla budowania autentycznego wspólnego dobra rodziny wszystkich narodów Europy, a przy tym Europy, która, owszem, byłaby silna politycznie i gospodarczo, ale zarazem byłaby też zdolna do podjęcia dialogu z przedstawicielami innych kontynentów - w imię wspólnego dobra rodziny narodów świata?Pliki do pobrania:

» 57_58_Spis.tresci.DOC
» 57_58_Edytorial.DOC
» 57_58_Contents.DOC
» 57_58_Summary.DOC


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887