zobacz powiększenie


nr 2-3(30-31)
[nakład wyczerpany] Polacy i Rosjanie - ku pojednaniu

Symbol:
Producent: Instytut JPII


Pliki do pobrania:

» 30_31_Spis.tresci.PDF
» 30_31_Edytorial.PDF
» 30_31_Contents.PDF
» 30_31_Summary.PDF


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887