zobacz powiększenie


nr 3-4(79-80)

[nakład wyczerpany]Osoba - prawda - dzieje. Wojciechowi Chudemu -

Symbol:
Producent: Instytut JPII
 
            Najnowszy numer wydawanego przez Instytut Jana Pawła II kwartalnika "Ethos", zatytułowany "Osoba - prawda - dzieje. Wojciechowi Chudemu «Ethos»", poświęcony jest osobie i dziełu profesora Wojciecha Chudego. Wydanie tego tomu zbiega się w czasie z pierwszą rocznicą śmierci Profesora. Instytut Jana Pawła II KUL pragnie w ten sposób wyrazić wdzięczność za nieoceniony wkład, jaki Profesor wniósł w zaistnienie Instytutu i w jego rozwój w latach 1982-2007, oraz zachęcić do szerszego zapoznania się z myślą tego filozofa.
            Autorzy publikowanych artykułów (m.in. R. Buttiglione, W. Starnawski, Z. Stawrowski, A. Szostek MIC, A. Szudra, P. Ślęczka SDS, ks. A. M. Wierzbicki, J. Wojtysiak), ukazują inspiracje myśli filozoficznej W. Chudego, zaczerpnięte z myśli św. Tomasza z Akwinu, Georga Wilhelma Hegla i Karola Wojtyły (którego personalizm W. Chudy badał i w swych pracach kontynuował). W uprawianej przez W. Chudego filozofii obecne są wątki filozofii klasycznej, rozwijane w twórczym dialogu z filozofią nowożytną i współczesną. Autorzy opublikowanych artykułów zwracają uwagę na łączenie przez profesora Chudego dyskursu metafizycznego, epistemologicznego i antropologicznego z dyskursem aksjologicznym. Wojciech Chudy nieustannie poszukiwał narzędzi zdolnych prawdę adekwatnie ujmować i wyrażać. Widać to w jego pisarskiej spuściźnie, w której - obok rozpraw filozoficznych poddanych rygorom akademickim - są także eseje, felietony i inne gatunki publicystyczne.
Obok artykułów poświęconych interpretacji filozofii W. Chudego Czytelnik znajdzie w tym numerze kwartalnika teksty dedykowane Wojciechowi Chudemu, których autorzy (ks. J. Bajda, A. Grześkowiak, ks. J. Kudasiewicz, W. Łączkowski, J. Salij OP, ks. J. Sochoń) w sposób właściwy dla własnych zainteresowań wskazują na sprawy dla nich ważne i które ważne były dla Profesora w refleksji nad moralnymi i religijnymi fundamentami współczesnej kultury.
            Nie mogło zabraknąć tekstów o osobie Wojciecha Chudego, wspomnień i świadectw jego przyjaciół i uczniów (E. Ferenc, A. Gut, A. Jaroszyński, J. Krupski, L. Mądzik, J. Mizińska, kadr. S. Nagy, J. Ożóg, E. Smołka, M. Wałejko). Wyrastają one z podziwu i głębokich więzi, jakie Profesor nawiązywał z wieloma osobami i środowiskami, fascynując i zarażając swoje otoczenie przeżywanymi przez niego momentami piękna.
             


Pliki do pobrania:

» spis.tresci.PDF
» edytorial.PDF
» summary.PDF
» contents.PDF


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887