zobacz powiększenie


DOI 10.12887/26-2013-4-104-03ANDRZEJ ŁUKASIK - Przestrzeń w fizyce. Podstawowe koncepcje


Cena brutto: 7,00 PLN

Celem artykułu jest przedstawienie głównych koncepcji przestrze-ni, jakie wypracowano od starożytnej filozofii przyrody po fizykę współczesną. Omówione zostały: koncepcja przestrzeni jako próż-ni, koncepcje negujące istnienie pustej przestrzeni, spór między absolutystyczną a relacjonistyczną koncepcją przestrzeni, prze-strzeń jako aprioryczna forma zmysłowości oraz czasoprzestrzeń szczególnej i ogólnej teorii względności. Przeanalizowane zostało zagadnienie relacji między geometrią a własnościami fizycznej przestrzeni.

Słowa kluczowe: przestrzeń, próżnia, czasoprzestrzeń, geometria

Kontakt:
Zakład Ontologii i Teorii Poznania, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin
E-mail: lukasik@bacon.umcs.lublin.pl
http://bacon.umcs.lublin.pl/~lukasikPliki do pobrania:

» Przestrzen.w.fizyce.streszczenie.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887