zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-1-105-12Alina RYNIO – „W was jest nadzieja”... O wychowaniu młodzieży w posłudze duszpasterskiej Jana Pawła II


Cena brutto: 7,00 PLN

Publikacja jest próbą opisu miejsca młodych i ich wychowania w duszpasterskiej posłudze Jana Pawła II. Autorka zwraca uwagę na bogactwo młodości jako okresu życia oraz na fenomen Światowych Dni Młodzieży, a także na potrzebę takiego wychowania młodych, które pozwali im w przyszłości „wygrać życie”. Podkreśla przy tym, że w procesie wychowawczym należy realizować wskazania Jana Pawła II. Dotyczą one istoty wychowania oraz uniwersalnych i chrześcijańskich wartości. Zalecenia wychowawcze Jana Pawła II przeciwstawiają się nagminnemu dziś marnowaniu cennego daru młodości i człowieczeństwa młodych.

Autorka przybliża wybrane elementy integralnego wychowania osoby i wskazuje na potrzebę przyjęcia w procesie wychowawczym założeń antropologicznych, psychologicznych i dydaktycznych, które pozwolą na zaangażowanie w ten proces dobrej woli wszystkich, którzy w nim uczestniczą.

Artykuł prezentuje w zarysie oparty na wartościach uniwersalnych program wychowawczy Jana Pawła II i odnosi się przede wszystkim do treści tego programu, nie proponując konkretnych form ani miejsc jego realizacji. Popularyzując nauczanie Jana Pawła II dotyczące młodzieży i jej wychowania, autorka podpowiada, jak sami młodzi oraz ich nauczyciele i wychowawcy mogą przyczyniać się do należytego zagospodarowania daru młodości.

Słowa kluczowe: List apostolski Parati semper papieża Jana Pawła do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży (1985), edukacja, wychowanie, pedagogika, młodzież wartości

Kontakt:
Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej, p. C-329,
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
E-mail: memor@kul.lublin.pl
Tel.: +48 81 4453329Pliki do pobrania:

» 105_Rynio_content.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887