zobacz powiększenie


Jacek LEJMAN – Filozoficzne źródła naszego stosunku do zwierząt. O aksjologicznym statusie zwierząt i ludzi


Cena brutto: 7,00 PLN

Autor stawia pytanie o źródła naszego stosunku do zwierząt. Na podstawie licznych tekstów i analiz źródłowych ukazuje, jak w filozofii, na przestrzeni jej historii, kształtował się teoretyczny namysł nad stosunkiem człowiek do zwierząt. Autor podejmuje też próbę rekonstrukcji transformacji sposobu pojmowania relacji między gatunkiem ludzkim a światem zwierzęcym, jaka dokonała się w myśli współczesnej. Poddaje analizie poglądy zarówno współczesnych filozofów, jak i biologów (przede wszystkim etologów i socjobiologów), którzy wypowiadają się na temat relacji gatunku ludzkiego do innych gatunków zwierzęcych i podejmują problem miejsca człowieka w świecie przyrody oraz jego zobowiązań wobec zwierząt. Autor zauważa, że myśliciele ci często powracają w swoim namyśle do dawnych źródeł, co ukazuje niepodważalną wartość tych tekstów.

Słowa kluczowe: aksjologia, zwierzę, człowiek, filozofia, ekologia, etologia, socjobiologia

Kontakt:
Zakład Etyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofi i Socjologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Collegium Humanicum,
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, p. 335,
20-031 Lublin
Telefon: +48 81 5372842

E-mail: lejmanjacek@gmail.com

http://filozofia.umcs.lublin.pl/zaklad-etyki/jacek-lejmanPliki do pobrania:

» 102.Lejman.content.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887