zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-2-106-08Jacek HOŁÓWKA – Niezawinione błędy


Cena brutto: 7,00 PLN

Autor twierdzi, że powinność moralna pozostaje powinnością nawet dla tych, którzy nie są w stanie jej wypełnić. Przyznaje, że pozostają oni bez winy, gdy nie wypełniają swego obowiązku, ale nalega, by uznać ich obowiązek za wiążący. W ten sposób podważony zostaje aforyzm: „powinność nie obowiązuje, gdy nie można jej spełnić”. By obronić swe przekonanie, autor wskazuje na niezawinioną niewiedzę. Wydaje mu się jasne, że czasami jest naszym obowiązkiem ustalić coś, czego nie jesteśmy w stanie odkryć i wyjaśnić. W odniesieniu do tej sytuacji autor opisuje cztery kategorie sprawców: pesymistę, relatywistę, liberała i dogmatyka. Twierdzi, że tylko dogmatyk jest zobowiązany uznać, że ignorancja eliminuje powinność. Takie przekonanie wydaje mu się jednak nie do pogodzenia z dwoma najbardziej wiarygodnymi naturalistycznymi wyjaśnieniami źródła moralnych postaw: teorią postaw reaktywnych opracowaną przez P.F. Strawsona i teorią społecznego poznania Alberta Bandury.

Słowa kluczowe: pesymista, relatywista, liberał, dogmatyk, postawy reaktywne, P.F. Strawson, poznanie społeczne, Albert Bandura

Kontakt:
Zakład Filozofii Analitycznej, Instytut Filozofii,
Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski,
Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa
E-mail: przegfil@uw.edu.pl
Tel.: 22 5520188Pliki do pobrania:

» Holowka.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887