zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-2-106-19Dariusz KOSIŃSKI – „Idź i patrz”. Przemoc jako siła teatralna


Cena brutto: 7,00 PLN

Esej podejmuje próbę przyjrzenia się przemocy jako sile stale obecnej w teatrze Zachodu, odgrywającej ważną rolę w grze pragnienia i zakazu, która nadaje mu istotną społeczną dynamikę. Odwołując się do przykładów historycznych (teatru starożytnego, widowisk misteryjnych, teatru Grotowskiego) i współczesnych (jak spektakl Oczyszczeni Sarah Kane w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego), autor wskazuje na realizowane scenicznie i przyswajane przez publiczność (często podświadomie) scenariusze związane z przemocą i śmiercią, pozwalające na rozbrojenie związanego z nimi groźnego potencjału. Dokonuje się to z jednej strony przez odgrywane w teatrze sceny przekraczania i kwestionowania skuteczności przemocy (przede wszystkim w aktach teatralnej negacji śmierci), a także poprzez ujawnienie pragnienia przemocy, od którego nikt nie jest wolny.

Słowa kluczowe: teatr, przemoc, antropologia teatru, Jerzy Grotowski, Sarah Kane, Krzysztof Warlikowski

Kontakt:
Katedra Performatyki, Wydział Polonistyki,
Uniwersytet Jagielloński,
ul. Gołębia 14, room 69, 30-007 Kraków, Poland
E-mail: dariusz.kosinski@uj.edu.pl
http://www.performatyka.polonistyka.uj.edu.pl/p-kosinskiPliki do pobrania:

» Kosinski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887