zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-2-106-19Dariusz KOSIŃSKI – „Idź i patrz”. Przemoc jako siła teatralna


Cena brutto: 7,00 PLN

Esej podejmuje próbę przyjrzenia się przemocy jako sile stale obecnej w teatrze Zachodu, odgrywającej ważną rolę w grze pragnienia i zakazu, która nadaje mu istotną społeczną dynamikę. Odwołując się do przykładów historycznych (teatru starożytnego, widowisk misteryjnych, teatru Grotowskiego) i współczesnych (jak spektakl Oczyszczeni Sarah Kane w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego), autor wskazuje na realizowane scenicznie i przyswajane przez publiczność (często podświadomie) scenariusze związane z przemocą i śmiercią, pozwalające na rozbrojenie związanego z nimi groźnego potencjału. Dokonuje się to z jednej strony przez odgrywane w teatrze sceny przekraczania i kwestionowania skuteczności przemocy (przede wszystkim w aktach teatralnej negacji śmierci), a także poprzez ujawnienie pragnienia przemocy, od którego nikt nie jest wolny.

Słowa kluczowe: teatr, przemoc, antropologia teatru, Jerzy Grotowski, Sarah Kane, Krzysztof Warlikowski

Kontakt:
Katedra Performatyki, Wydział Polonistyki,
Uniwersytet Jagielloński,
ul. Gołębia 14, room 69, 30-007 Kraków, Poland
E-mail: dariusz.kosinski@uj.edu.pl
http://www.performatyka.polonistyka.uj.edu.pl/p-kosinskiPliki do pobrania:

» Kosinski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887