zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-3-107-11Andrzej DRÓŻDŻ – Książka w perspektywie utopijnych zadań pedagogiki sowieckiej z lat 1917-1939


Cena brutto: 7,00 PLN

Zwycięstwo utopijnych instytucji politycznych w Związku Radzieckim wpłynęło na transformację systemu książki w tym państwie. Transformacja ta odzwierciedlała również utopijny charakter realizowanego systemu politycznego. Autor przedstawia istotę tej transformacji na przykładach bolszewickiej cenzury i propagandy czasów stalinowskich, wskazując, że jej korzenie tkwią raczej w historii politycznych mitów niż w społecznym utopizmie.

Słowa kluczowe: utopia, stalinizm, cenzura, selekcje książek, utopijny system książki, bolszewizm w latach 1917-1939, wielki terror

Kontakt: Katedra Czytelnictwa i Bibliotekarstwa, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

E-mail: drozdzandrzej@gmail.com

http://www.andrzej-drozdz.edu.plPliki do pobrania:

» Drozdz.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 20 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887