zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-3-107-17Marek M. DZIEKAN – Egipska dystopia. O powieści Ahmada Chalida Taufika Jutubija („Utopia”)


Cena brutto: 7,00 PLN

Artykuł poświęcony jest krytycznej analizie i interpretacji powieści egipskiego pisarza Ahmada Chalida Taufika Jutubija [„Utopia”] z 2008 roku. Analiza poprzedzona została krótkim wprowadzeniem historycznym ukazującym dzieje koncepcji utopijnych, a raczej quasi-utopijnych w kulturze arabsko-muzułmańskiej. Pisarz przedstawia w powieści wizję społeczeństwa egipskiego w 2023 roku, opartą na skrajnym rozwarstwieniu społeczeństwa na zamieszkujących miasto Utopia bogatych Egipcjan oraz zubożałą resztę żyjącą w kairskich slumsach w dzielnicy Szubra. Jest więc Jutubija w rzeczywistości nie „utopią”, lecz dystopią o charakterze społeczno-politycznym.

Słowa kluczowe: utopia, dystopia, Egipt, Arabowie, społeczeństwo

Kontakt: Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki,
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki,
ul. Narutowicza 59a,
90-131 Łódź

E-mail: mmdziekan@interia.pl
Tel. 42 635 42 32
http://www.kbwipa.uni.lodz.pl/onas.phpPliki do pobrania:

» Dziekan.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887