zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-3-107-14Jadwiga MIZIŃSKA – Autokreacja – utopia samego siebie


Cena brutto: 7,00 PLN

Utopia tradycyjna obliczona jest na podmiot zbiorowy: państwo, społeczeństwo, naród. Współczesny konsumpcyjny neoliberalizm, odżegnujący się zarówno od ideologii, jak i od utopii na rzecz realizmu oraz pragmatyzmu, mimo to powołał do życia osobliwy rodzaj tej ostatniej. Jest to kreatywizm, będący przesłanką indywidualnej autokreacji. Autokreacja oznacza wiarę w nieograniczone możliwości modelowania czy wręcz stwarzania samego siebie. Motywem podejmowania autokreacji ma być zdobywanie tożsamości. Zarazem funkcjonuje specjalny „rynek tożsamości”, oferujący zarówno różne jej modele, jak i wielorakie usługi pozwalające je sobie błyskawicznie przyswoić. Owa utopia indywidualnego samostwarzania jest jednocześnie ideologią. Pod pozorami samodzielnych wyborów w istocie prowadzi do unifikacji. Ostatecznie chodzi bowiem o kształtowanie typu osobowości „rynkowej”, człowieka-towaru, pragnącego jak najkorzystniej sprzedać się na wszechobecnym rynku towarów i usług.

Słowa kluczowe: autokreacja, kreatywizm, rynek, tożsamość, utopia, ideologia

Kontakt: Zakład Filozofii Kultury, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4,
20-031 Lublin

E-mail: jagami@poczta.onet.pl
Tel. 81 5375193Pliki do pobrania:

» Mizinska.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 20 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887