zobacz powiększenie


WOBEC UTOPII Nr 3 (107)


Cena brutto: 20,00 PLN

ETHOS
Rok 27
2014 nr 3(107)

WOBEC UTOPII

 • Od Redakcji – Ambiwalencja utopii (A.M.W.)
 • JAN PAWEŁ II – To nie utopia: Możemy zapewnić światu pokój w sprawiedliwości i braterstwie (Przemówienie podczas spotkania z robotnikami stalowni Nuova Italsider di Cornigliano, Genua, 21 IX 1985)

CYWILIZACJE O UTOPII

RELIGIA I NAUKA WOBEC UTOPII

UTOPIA A LITERATURA

MIĘDZY KREACJĄ A UTOPIĄ

WSPÓŁCZESNE UTOPIE?

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

SPRAWOZDANIA

 • Barbara KLONOWSKA – Utopia wczoraj, dziś i jutro? (Sympozjum „Głos Pana. Utopie i dystopie w perspektywie filozoficzno-literackiej”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 20-21 III 2014)
 • Zofia KOLBUSZEWSKA – W kręgu zainteresowań utopią (Międzynarodowa konferencja „Utopia and Nonviolence”, Uniwersytet Karola, Praga, 2-5 VII 2014)
 • Ewa BIAŁA – Od źródeł do transformacji (Festival des Arts Sacres Andrei Tarkovski, Pontigny, 22-27 VII 2014)
 • Lidia FIEJDASZ-BUCZEK – Święty Papież z Polski (Międzynarodowe sympozjum „Święty pośród świętych. Przed kanonizacją Jana Pawła II”, Lublin, 2 IV 2014)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

 • Dorota CHABRAJSKA – Potęga wizerunku?

BIBLIOGRAFIA

 • Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek – Chrześcijański ideł społeczny. Bibliografia wypowiedzi z lat 1978–2014 (oprac. Maria FILIPIAK)

Noty o autorach

Abstracts

Contents 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
 4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. Prefix DOI 10.12887