zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-4-108-13Monika NOWAK – Lęk w chorobie nowotworowej dzieci i młodzieży


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Tekst jest próbą opisania zjawiska, jakim jest lęk w chorobie nowotworowej dzieci i młodzieży. Przybliża również czytelnikom rzeczywisty świat walczących o życie małych pacjentów. Choroba nowotworowa, agresywne leczenie oraz długotrwała hospitalizacja są źródłem cierpienia we wszystkich jego wymiarach: fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym. Cierpieniu zawsze towarzyszy lęk doświadczany zarówno przez samego małego pacjenta, jak i przez jego rodzinę. Zebrany materiał empiryczny w postaci rysunków chorych dzieci, zaopatrzony w ich cenne wypowiedzi oraz świadectwa rodziców, stanowi ilustrację do dokonanego przez autorkę przeglądu literatury przedmiotu na ten temat. Zamieszczone w tekście rysunki mają również znaczenie terapeutyczne, ponieważ ekspresja własnego lęku stanowi już próbę poradzenia sobie z nim, a także oswojenia się z jego źródłem, chociażby z procedurami medycznymi. W radzeniu sobie chorego dziecka z lękiem pomocni są zarówno jego rodzice, jak i pracownicy ośrodka, w którym odbywa się leczenie. Interdyscyplinarny zespół specjalistów: lekarzy, pielęgniarek, psychologów, nauczycieli, rehabilitantów oraz kapelanów towarzyszy zmaganiu się małego pacjenta z chorobą i stanowi, tak dla niego, jak i dla jego opiekunów, wsparcie instytucjonalne. Ważne jest też szeroko rozumiane wsparcie społeczne udzielane wszystkim członkom rodziny. Rodzina obarczona chorobą nowotworową dziecka boryka się bowiem z wieloma problemami życia codziennego i niejednokrotnie potrzebuje pomocy w różnych wymiarach tego życia.

Słowa kluczowe: dziecko, choroba nowotworowa, rodzina, lęk, ból, cierpienie, rysunki chorych dzieci

Kontakt: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie,
ul. Prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

E-mail: monika.nowak@poczta.enterpol.plPliki do pobrania:

» 108Nowak.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 20 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887