zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-1-109-15Dawid MATUSZEK – Zapomnieć wszystko. Możliwość psychoanalizy w badaniach literackich


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł jest autorską propozycją metodologiczną bezpośrednio wynikającą z dyskursu psychoanalitycznego, reprezentowanego tu przede wszystkim przez Freuda i Lacana. Autor buduje swoją teorię lektury wokół figury zapomnienia, twierdzi, że czytanie musi wiązać się z zapominaniem (m.in. instytucjonalnej wiedzy, techné czy o powinnościach wobec wspólnot interpretacyjnych). Próba zdefiniowania „motoryki” lektury jako procesu ustawicznego zapominania z jednej strony jawi się jako rewolucyjne wykroczenie poza skostniały dyskurs uniwersytecki, z drugiej jednak ryzykuje tego dyskursu nieuchronne konserwowanie. Stawką jest tu status teorii psychoanalitycznej. Autor przekonuje, że jedyne rewolucyjne wykroczenie, do którego psychoanaliza może prowadzić, zachodzi na polu badań literackich i twórczego czytania. Natomiast jedynym względnie suwerennym podmiotem, który psychoanaliza może ustanowić, jest dojrzały czytelnik, który poprzez przejście do aktu (passage a l’acte ) lektury rewolucjonizuje swój obiekt i Innego z wnętrza uniwersyteckiego dyskursu.

Słowa kluczowe: psychoanaliza, teoria literatury, lektura, podmiot, pamięć, Sigmund Freud, Jacques Lacan, Henryk Sienkiewicz

Praca naukowa finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki realizowana w ramach projektu „Męskość w literaturze i kulturze polskiej od XIX wieku do współczesności”. Projekt nr 2013/08/A/HS2/00058

Kontakt: Zakład Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego,
Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice

E-mail: dawidmatuszek@op.pl
https://www.facebook.com/kolokrytykipsychoanalitycznejPliki do pobrania:

» 109_Matuszek.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887