zobacz powiększenie


Ks. Andrzej SZOSTEK MIC –Testament Kołakowskiego?


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Książka Leszka Kołakowskiego Jezus ośmieszony (tłum. D. Zańko, Znak, Kraków 2014) to niedokończona publikacja, choć pisał on ją jeszcze w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku i choć do spraw poruszonych w niej wracał później wielokrotnie. Jest to jednak książka wyjątkowa nie tylko dlatego, że autor jej nie dokończył, ale także dlatego, że jej styl jest wyjątkowo osobisty. Ważny jej podtytuł: Esej apologetyczny i sceptyczny pozwala domniemywać, że na kartach tej książki Kołakowski toczy spór z samym sobą. Z jednej strony podkreśla, że obserwowane współcześnie na Zachodzie ośmieszanie Jezusa wskazuje na głęboki kryzys kultury, której najważniejszym filarem jest właśnie Jezus ukazujący perspektywę królestwa Bożego i wieszczący rychłą apokalipsę. Z drugiej jednak przyznaje, że akceptacja fundamentalnej prawdy wiary: faktu zmartwychwstania Jezusa, nie mieści się w wypracowanej w tej kulturze i bliskiej samemu Kołakowskiemu mentalności naukowej. W tym sensie uznać można, że zapisanego w eseju dyskursu pomiędzy Kołakowskim – apologetą Jezusa i chrześcijaństwa, a Kołakowskim – naukowym sceptykiem, on sam nie dokończył. Raczej pozostawił potomnym jako szczególny testament zadanie kontynuacji tego kluczowo ważnego dla przyszłości kultury dialogu między „prawdą mitu” a „prawdą nauki”.

Słowa kluczowe: kultura, Jezus, chrześcijaństwo, nauka, sceptycyzm, etyka

Kontakt: Katedra Etyki, Instytut Filozofii Teoretycznej, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: http://www.kul.pl/kontakt,art_22355.html
Tel. 81 4454039
http://www.kul.pl/art_3208.html   1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887