zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-2-110-08Bartłomiej DOBROCZYŃSKI, Mira MARCINÓW – Gdzie „czarny anioł obłąkania nie ma przystępu”. Szkic o pochodzeniu idei obłędu zawinionego w kontekście literatury dziewiętnastego wieku


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Od najdawniejszych czasów obecna jest w kulturze koncepcja obłędu zawinionego, oparta na przekonaniu, że chory psychicznie jest odpowiedzialny za pojawienie się swojej choroby. Wśród czynników które decydująco wpłynęły na kształt tej idei na plan pierwszy wysuwają się: dualizm ontologiczny, kluczowe spory toczące się w obrębie dziewiętnastowiecznej psychiatrii (np. Somatiker versus Psychiker), pojawienie się wraz z medycyną romantyczną tak zwanej terapii moralnej oraz niektóre charakterystyczne cechy rozwoju społeczeństw Zachodu, omawiane w pismach Michela Foucault oraz Rene Girarda. Równocześnie kilka przełomowych wydarzeń, które miały miejsce w nauce dziewiętnastego i dwudziestego wieku w znaczący sposób wpłynęło na powolne zanikanie idei zawinienia choroby psychicznej. Należą do nich: teoria ewolucji, rosnąca popularność monizmu i naturalizmu, odkrycie nieświadomości oraz pojawienie się psychoanalizy, a także coraz lepsze rozumienie roli, jaką odgrywają czynniki środowiskowe i emocjonalne w rozwoju psychiki człowieka.

Słowa kluczowe: historia idei, psychopatologia, obłęd zawiniony

Kontakt: Bartłomiej Dobroczyński, Zakład Psychologii Ogólnej, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków;
Mira Marcinów, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

E-mail: (Bartłomiej Dobroczyński) barteq@apple.phils.uj.edu.pl
(Mira Marcinów) miramarc@interia.pl

http://www.psychologia.uj.edu.pl/index.php/site/pracownik/bartlomiej_dobroczynski
http://www.psychologia.uj.edu.pl/index.php/site/pracownik/mira_marcinowPliki do pobrania:

» 110_Dobroczynski_Marcinow.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887