zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-2-110-15Zofia ZARĘBIANKA – Rodzaje i funkcje sygnałów biblijnych w twórczości poetyckiej Karola Wojtyły. Rekonesans


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Tekst stanowi próbę przeprowadzenia typologii sygnałów biblijnych obecnych w dziele poetyckim Karola Wojtyły. Przynosi też opis mechanizmów artystycznych zastosowanych dla unaocznienia owych sygnałów w tekstach. Stwierdzono, iż motywy biblijne najczęściej nie pojawiają się w utworach Wojtyły w sposób bezpośredni, lecz oddziałują z ukrycia, wytwarzając zaplecze sytuacyjne, treściowe bądź obrazowe umożliwiające identyfikację biblijnych znaków w lirycznym dyskursie. Oczywistość inspiracji biblijnych wpisanych w teksty poetyckie Karola Wojtyły w konfrontacji ze słabą reprezentacją pełnowymiarowej motywiki biblijnej stanowi czynnik napięcia będącego istotnym elementem specyfiki dykcji poetyckiej Karola Wojtyły. Przyczynia się to z jednej strony do uniwersalizacji przesłania, z drugiej zaś do powstania podwójnego adresu czytelniczego oraz możliwości wielopoziomowych odczytań sensów zawartych w jego utworach.

Słowa kluczowe: poezja Karola Wojtyły, motywy biblijne w poezji, inspiracje biblijne w literaturze, sposoby czytania poezji, odbiorca poezji

Kontakt: Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński,
ul. Gołębia 16-18 30-007 Kraków

E-mail: zofia.zarebianka@uj.edu.plPliki do pobrania:

» 110_Zarebianka.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887