zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-3-111-10Ewa BIŃCZYK – Inżynieria klimatu a inżynieria człowieka. Dyskursy na temat środowiska w epoce antropocenu


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł poddaje dyskusji dwa naukowe projekty charakterystyczne dla epoki antropocenu (ery człowieka): inżynierię klimatu (określaną też jako geoinżynieria) oraz inżynierię człowieka. Obie idee powstały w odpowiedzi na problem katastrofy klimatycznej, która stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań politycznych dwudziestego pierwszego stulecia. Ekologiczne ryzyko destabilizacji klimatu – zagrożenia, z którym obecnie się zmagamy – świadczy o tym, że samo pojęcie natury wymaga dziś problematyzacji, antropocentryzm zaś – zakwestionowania. Dzięki analizie założeń filozoficznych i aksjologicznych inżynierii klimatu oraz inżynierii człowieka artykuł lokalizuje wybrane pułapki współczesnej retoryki środowiskowej.

Słowa kluczowe: posthumanizm, antropocen, inżynieria klimatu/geoinżynieria, inżynieria człowieka, katastrofa klimatyczna

Kontakt: Zakład Filozofii Nauki, Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń

E-mail: Ewa.Binczyk@umk.pl

http://www.filozofia.umk.pl/index.php?lang=_pl&m=page&pg_id=33

Tel. 56 6113617Pliki do pobrania:

» 111_Binczyk.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887