zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-3-111-07Adriana WARMBIER – Arystotelesowska etyka cnót i posthumanistyczny projekt doskonalenia natury ludzkiej


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule prezentuję możliwość wykorzystania Arystotelesowskiej etyki cnót w kontekście sporu o ulepszanie natury człowieka, zwłaszcza jego dyspozycji do zachowań i działań moralnych. Analizując założenia posthumanistycznego projektu doskonalenia moralnego, staram się pokazać, że w przeciwieństwie do modelu zaczerpniętego z Arystotelesowskiej tradycji aretycznej model biomedycznego „wzmacniania moralności” nie pozwala na całościowe ujęcie podmiotu moralnego, wykluczając możliwość podjęcia problemu zachowania moralnej integralności podmiotu i uniemożliwiając ujęcie złożoności relacji sfery emocji do sfery rozumu i poznania. Zmierzając do wykazania słabości tezy, zgodnie z którą ingerencje biomedyczne przyczynią się do ulepszenia człowieka w sensie moralnym, omawiam kompleksowość procesów zaangażowanych w świadome podejmowanie decyzji.

Słowa kluczowe: ulepszanie moralne, podmiot, Arystotelesowka etyka cnót, transhumanizm, natura człowieka, bioetyka

Kontakt: Zakład Etyki, Instytut Filozofii,
Uniwersytet Jagielloński, Grodzka 52, 31-044 Kraków

E-mail: adrianajoanna@gmail.com

http://www.filozofia.uj.edu.pl/adriana-warmbierPliki do pobrania:

» 111_Warmbier.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887