zobacz powiększenie


TRANSHUMANIZM 3 (111)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

ETHOS
Rok 28
2015 nr 3(111)

TRANSHUMANIZM

ZAMIERZENIA I KONSEKWENCJE

ŚWIAT OSOBY

NOWE WYZWANIA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZAUTOMATYZOWANYM ŚWIECIE

APLIKACJE TRANSHUMANIZMU

KAROL WOJTYŁA–JAN PAWEŁ II
INSPIRACJE

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

 • Kamil MUZYKA – Na fali transhumanizmu (rec. The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, red. M. More, N. Vita-More, John Wiley & Sons, Inc., Malden–Oxford–Chichester 2013)
 • Ks. Sławomir NOWOSAD – Granice ulepszania człowieka (rec. N. Agar, Truly Human Enhancement: A Philosophical Defense of Limits, MIT Press, Cambridge, Massachusetts–London 2014)
 • Kamil SZYMAŃSKI – Najbardziej niebezpieczna idea na świecie? (rec. H±: transhumanism and its critics, red. G.R. Hansell, W. Grassie, Metanexus Institute, Philadelphia 2011)
 • Tomasz ŁACH – Technika w kontekście moralności (rec. The Moral Status of Technical Artefacts, red. P. Kroes, P.P. Verbeek, Springer, Dordrecht 2014)
 • Agnieszka LEKKA-KOWALIK – Technika i aksjologia – w stronę wartości (rec. R.A. Lizut, Technika a wartości. Spór o aksjologiczną neutralność artefaktów, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2014)
 • Andrzej DERDZIUK OFMCap – Trudne wybory (rec. P. Motyl. Labirynt. Sztuka podejmowania decyzji, ICAN Institute, Warszawa 2014)
 • Propozycje „Ethosu” (A. Scola, Warto żyć we wspólnocie. Religia, polityka, ekonomia, tłum. M. Masny, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2015; K. Kummer, Opowiadania i słuchowiska. Klatka, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2015).

SPRAWOZDANIA

 • Marcin GARBOWSKI – Między nami (a) maszynami (Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Nowy wspaniały człowiek”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 16 V 2015)
 • Justyna KURLAK – Meandry współczesnej filozofii człowieka (LVII Tydzień Filozoficzny „Antropologia na rozdrożu”, KUL, Lublin, 9-12 III 2015)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

 • Dorota CHABRAJSKA – O kurczeniu się (a być może zaniku?) „świata życia”

BIBLIOGRAFIA

 • Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o postępie nauki i dobru człowieka. Bibliografia wypowiedzi z lat 1978-2015 (oprac. Maria FILIPIAK)

Noty o autorach

Abstracts

Contents 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
 4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. Prefix DOI 10.12887