zobacz powiększenie


Joanna BIELSKA-KRAWCZYK – Cyganka. O Krystynie Herling-Grudzińskiej w setną rocznicę urodzin


Cena brutto: 7,00 PLN

Tekst poświęcony jest refleksji rocznicowej (związanej z setną rocznicą urodzin Krystyny Herling-Grudzińskiej). W eseju poruszana jest kwestia tajników osobowości artystki oraz jej zdolność do inspirowania tekstów wybitnych polskich pisarzy. Bohaterka eseju potraktowana zostaje więc przede wszystkim jako Muza. Obraz osobowości bohaterki budowany jest w znacznej mierze za pomocą wierszy Władysława Broniewskiego dedykowanych Krystynie.

Słowa kluczowe: Krystyna Herling-Grudzińska, Gustaw Herling-Grudziński, Władysław Broniewski, literatura polska XX wieku , malarstwo polskie XX wieku

Kontakt: Zakład Filmu i Kultury Audiowizualnej, Katedra Kulturoznawstwa, Wydział Filologiczny,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń

E-mail: lebroso@poczta.onet.pl
http://www.kulturoznawstwo.umk.pl/index.php/dr-joanna-bielska-krawczykPliki do pobrania:

» 112bielska_krawczyk.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887