zobacz powiększenie


Joanna BIELSKA-KRAWCZYK – Cyganka. O Krystynie Herling-Grudzińskiej w setną rocznicę urodzin


Cena brutto: 7,00 PLN

Tekst poświęcony jest refleksji rocznicowej (związanej z setną rocznicą urodzin Krystyny Herling-Grudzińskiej). W eseju poruszana jest kwestia tajników osobowości artystki oraz jej zdolność do inspirowania tekstów wybitnych polskich pisarzy. Bohaterka eseju potraktowana zostaje więc przede wszystkim jako Muza. Obraz osobowości bohaterki budowany jest w znacznej mierze za pomocą wierszy Władysława Broniewskiego dedykowanych Krystynie.

Słowa kluczowe: Krystyna Herling-Grudzińska, Gustaw Herling-Grudziński, Władysław Broniewski, literatura polska XX wieku , malarstwo polskie XX wieku

Kontakt: Zakład Filmu i Kultury Audiowizualnej, Katedra Kulturoznawstwa, Wydział Filologiczny,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń

E-mail: lebroso@poczta.onet.pl
http://www.kulturoznawstwo.umk.pl/index.php/dr-joanna-bielska-krawczykPliki do pobrania:

» 112bielska_krawczyk.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887