zobacz powiększenie


Marek SZAJDA – „Szkoła urastała do rangi sanktuarium”. Księdza Mieczysława Brzozowskiego wspomnienia z lat młodzieńczych w perspektywie doświadczeń jego rówieśników. Szkic w oparciu o relacje historii mówionej


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Ks. Mieczysław Brzozowski był postacią znaną i cenioną w lubelskim środowisku naukowym i duszpasterskim, o czym świadczą żywe i serdeczne wspomnienia na jego temat, które ukazały się w licznych publikacjach. Niniejszy tekst jest niejako dopełnieniem ostatniej drukowanej refleksji księdza Brzozowskiego opublikowanej na łamach „Ethosu” w roku 1991.

Na podstawie świadectw rówieśników kapłana zarejestrowanych metodą historii mówionej autor rekonstruuje rzeczywistości: szkoły, do której uczęszczał przyszły kapłan (Liceum im. Stefana Żeromskiego), Jeleniej Góry późnych lat czterdziestych ubiegłego wieku oraz autorytetów – osób, które wpłynęły na wybór jego drogi duchowej.

Dzięki tak zarysowanej, szerszej perspektywie w głębszy sposób można zrozumieć późniejsze zaangażowanie księdza Brzozowskiego na rzecz ojczyzny i jego wrażliwość ujawniającą się w podejściu do drugiego człowieka. Ujęcie to jest wartościowe tym bardziej, że atmosferę wydarzeń sprzed niespełna siedmiu dekad coraz trudniej jest zrekonstruować na podstawie wspomnień świadków historii.

Słowa kluczowe: ks. Mieczysław Brzozowski, Jelenia Góra, Lwów, Maksymilian Tazbir, ks. Stanisław Turkowski, podziemie niepodległościowe, Orlęce Oddziały Bojowe, Liceum im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: ethos@kul.lublin.pl
Tel. +48 81 4453217Pliki do pobrania:

» 113Szajda.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887