zobacz powiększenie


Ks. Grzegorz STRZELCZYK – Jak „reklamuje się” Bóg? Jezus jako wizerunek Ojca


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł poświęcony jest analizie jednego z aspektów kwestii wizerunku Boga. Poprzez Wcielenie ten, którego niewidzialność już w Starym Przymierzu była ugruntowanym przekonaniem, wykorzystał swój stworzony wizerunek (człowieka) po to, by Jego wizerunek niestworzony – Logos-Syn – mógł się ujawnić w świecie. Wcielenie – uniżenie do „postaci sługi” – było – ujmując to w nieteologicznych kategoriach – z jednej strony wizerunkową porażką (niezrozumienie prowadzące do ukrzyżowania), z drugiej zaś sukcesem (dla tych, którzy uwierzyli, nowy wizerunek stał się normatywny). Stosując kategorie teologiczne można natomiast powiedzieć, że Wcielenie doprowadziło do relatywizacji przekonania o niewidzialności Boga i otwarło drogę do ujmowania życia chrześcijańskiego jako naśladowania Chrystusa.

Słowa kluczowe: chrystologia, wizerunek, obraz, widzialność Boga

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14,
20-612 Lublin

E-mail: grzegorz@strzelczyk.edu.pl

http://strzelczyk.edu.plPliki do pobrania:

» 114_Strzelczyk.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887