zobacz powiększenie


DOI 10.12887/29-2016-3-115-08Flavio FELICE – Pieniądz powinien służyć, nie zaś rządzić


Cena brutto: 7,00 PLN

„«Nie» dla pieniądza, który rządzi zamiast służyć” – słowa te stanowią jedno z najmocniejszych sformułowań zawartych w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium papieża Franciszka. Dostarczają one również różnorodnej inspiracji do refleksji. W obecnym artykule chcemy je uczynić przedmiotem rozważań, a także podkreślić wyzwanie obecne w etyce chrześcijańskiej, relatywizującej wartość pieniądza.

Postawa wobec relacji między człowiekiem a pieniądzem jest tym, co określa obywatelską dojrzałość katolików. Wydaje się, że papież Franciszek, stwierdzając, iż pieniądz powinien służyć, nie zaś rządzić, zdefiniował fundamentalną dla chrześcijaństwa kwestię antropologiczną i wskazał, jaki powinien być wkład katolików w życie publiczne.

Podejmowany w artykule temat dotyczy kwestii podstawowej i historycznie istotnej dla zrozumienia genezy instytucji demokratycznych i liberalnych. Przykładem oddziaływania chrześcijaństwa w tym obszarze może być jego udział w relatywizacji doczesnych „absolutów” w dziedzinie polityki.

Tłum. Patrycja Mikulska

Słowa kluczowe: społeczne nauczanie Kościoła, gospodarka rynkowa, Evangelii gaudium, włączenie społeczne, rozwój, wzrost

Kontakt: Dipartimento Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione,
Università di Molise,
Via de Sanctis 1,
86100 Campobasso, Włochy

E-mail: flavio.felice@unimol.it
Tel. + 39 08 74404440
http://docenti.unimol.it/Pliki do pobrania:

» 115Felice.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887