zobacz powiększenie


DOI 10.12887/29-2016-3-115-07Witold P. GLINKOWSKI – Miłość i sprawiedliwość, czyli o dialektyce egzegezy Paula Ricoeura


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Hermeneutyka Paula Ricoeura zastosowana do egzegezy tekstów biblijnych przynosi ciekawe rezultaty, zwłaszcza gdy uwagę kieruje się na kategorię miłości i sprawiedliwości. Pojęcia te, zakorzenione w tradycji judaizmu i chrześcijaństwa, znalazły też swą wykładnię w filozofii, zwłaszcza w kontekście mitu i symbolu, ważnym dla refleksji antropologicznej. Mając to na względzie, Ricoeur hermeneutyczną egzegezą obejmuje wiele źródeł i wątków. Efektem jest koncepcja ekonomii daru, uwzględniająca dialektyczne spotkanie zachodzące między literą prawa i sprawiedliwości oraz duchem przykazania i miłości. Rodzi się jednak wątpliwość, czy sam tekst, będący dla hermeneuty bazą analiz, może autonomicznie i reprezentatywnie oddać to, co dzieje się w relacjach interpersonalnych.

Słowa kluczowe: sprawiedliwość i miłosierdzie, „ekonomia daru”, bliźni, hermeneutyka filozoficzna, filozofia dialogu

Kontakt: Katedra Filozofii Współczesnej, Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzno-Historyczny,
Uniwersytet Łódzki,
ul. Narutowicza 65,
90-131 Łódź

E-mail: witoldpiotrporycki@o2.pl
Tel. 42 6560216
http://www.filozof.uni.lodz.pl/index.php/struktura/katedra-filozofii-wspolczesneji/390-witold-glinkowskiPliki do pobrania:

» 115Glinkowski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887