zobacz powiększenie


Patrycja MIKULSKA – Mieć dokąd wrócić


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Felieton zainspirowany inscenizacją opery Georga Friedricha Händla Alcyna, dokonaną przez Jossiego Wielera i Sergia Morabita w roku 1988 i wznowioną w tym sezonie w stuttgardzkim Staatstheater. Inscenizacja ta stała się punktem wyjścia do refleksji na temat odniesienia człowieka do świata wartości i jego kulturowych interpretacji, ich odrzucania oraz poszukiwania nowych.

Słowa kluczowe: Alcyna G.F. Händla, wartości, systemy wartości, interpretacje wartości, kultura i wartości

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: ethos@kul.lublin.pl
Tel. 81 4453218  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887