zobacz powiększenie


Patrycja MIKULSKA – Mieć dokąd wrócić


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Felieton zainspirowany inscenizacją opery Georga Friedricha Händla Alcyna, dokonaną przez Jossiego Wielera i Sergia Morabita w roku 1988 i wznowioną w tym sezonie w stuttgardzkim Staatstheater. Inscenizacja ta stała się punktem wyjścia do refleksji na temat odniesienia człowieka do świata wartości i jego kulturowych interpretacji, ich odrzucania oraz poszukiwania nowych.

Słowa kluczowe: Alcyna G.F. Händla, wartości, systemy wartości, interpretacje wartości, kultura i wartości

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: ethos@kul.lublin.pl
Tel. 81 4453218  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887