zobacz powiększenie


DOI 10.12887/29-2016-3-115-05Bernard SAWICKI OSB – Benedyktyńskie dziedzictwo chrześcijańskiej Polski. Perspektywa współczesna


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł przedstawia w zarysie wkład benedyktynów w rozwój chrześcijaństwa w ciągu jego pierwszych wieków w Polsce. Przedstawienie to uwzględnia cztery aspekty aktywności benedyktyńskiej: historyczną, duchową, kulturalną i ekologiczną, przy czym ta ostatnia rozumiana jest w sposób integralny, tj. obejmujący ekonomię i zarządzanie. Ponadto przedstawiona została także szersza panorama współczesnych aktywności klasztorów benedyktyńskich w Europie, która pozwala ukazać, że intensywniejsze zwrócenie się ku tradycji benedyktyńskiej mogłoby ewentualnie pomóc w rozwiązaniu niektórych problemów stojących obecnie przed Kościołem w Polsce.

Słowa kluczowe: benedyktyni, monastycyzm, chrześcijaństwo, Europa, Kościół w Polsce, kultura, duchowość, historia, ekologia.

Kontakt: Pontificio Ateneo Sant’Anselmo,
Piazza dei Cavalieri di Malta 5,
00153 Rzym, Włochy

E-mail: bernard@benedyktyni.plPliki do pobrania:

» 115Sawicki.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887