zobacz powiększenie


CHRISTIANITY IN THE WESTERN CULTURE 3(115)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

“Ethos” 29: 2016 No. 3(115)

CHRISTIANITY IN THE WESTERN CULTURE

AT THE SOURCES

THE SOUL OF CULTURE

CHRISTIAN INSPIRATIONS

RELIGION—SCIENCE—ETHICS

Around the Concept of the Autonomy of Ethics Advanced by Tadeusz Styczeń, SDS

POLEMICS

THINKING ABOUT THE FATHERLAND...

THE PONTIFICATE IN THE EYES OF THE WORLD

NOTES AND REVIEWS

 • Adam F.  B a r a n – The Young Catholic Intelligentsia in the Post-War Poland (review of A. Friszke’s Między wojną a więzieniem 1945-1953: Młoda inteligencja katolicka, Warszawa: Towarzystwo “Więź”–Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2015)
 • Tomasz  G a r b o l – Crevices (review of P. Dakowicz’s Ćwiczenia duchowne. Poematy, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2016)
 • Jarosław  K u p c z a k, OP – The Controversy Over the Right to Religious Freedom (review of D.L. Schindler and N.J. Healy Jr.’s, Freedom, Truth, and Human Dignity: The Second Vatican Council’s Declaration on Religious Freedom. A New Translation, Redaction History, and Interpretation of “Dignitatis Humanae,” Grand Rapids, Michigan–Cambridge, UK: William B. Eerdmans Publishing Company, 2015)
 • Małgorzata  P e r o ń – Thinking Poland (review of Literatura – kultura – polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin, ed. by K. Koehler, W. Kudyba, and J. Sikora, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2015)
 • Anna  P o d s t a w k a – The Powers of the Papal Word (review of Karol Wojtyła–Jan Paweł II: Artysta słowa, ed. by M. Ołdakowska-Kuflowa and W. Kaczmarek, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015)
 • Maciej B.  S t ę p i e ń – Debates on the New Age (review of R.T. Ptaszek’s Nowa era religii? Ruch New Age i jego doktryna. Aspekt filozoficzny, Lublin: Wydawnictwo KUL–Wydawnictwo Academicon, 2015)
 • Books recommended by Ethos (A. Kołodziejska, Karol Wojtyła—dramaturg: Twórczość dramatyczna oraz związki Karola Wojtyły z Teatrem Rapsodycznym, Warszawa: Honorary Patronage by Centrum Myśli Jana Pawła II, n.d.; K. Dybciak, Wokół czy w centrum literatury? Studia o krytyce i eseju, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2016; T. Michael, British Romanticism and the Critique of Political Reason, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2016)

REPORTS

 • Konrad  Z a b o r o w s k i, SDS – A Jubilee Gathering of Polish Philosophers (10th Polish Philosophical Congress, Adam Mickiewicz University, Poznań, 15-19 Sept. 2015)

THROUGH THE PRISM OF THE ETHOS

BIBLIOGRAPHY

Notes about the Authors

Abstracts 1. ISSN 0860-8024
 2. The Republic of Poland Ministry of Science and Higher Education Value: 20.00
 3. Quarterly “Ethos” is indexed by the following databases: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55.26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 4. DOI Prefix 10.12887