zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-2-118-17Adam FITAS – „Ja zatopiony w ciemnych promieniach ziemi”


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Esej jest refleksją na temat ojczyzny ziemskiej i niebieskiej w kontekście wiersza Zbigniewa Herberta „Dedal i Ikar”, z którego pochodzi tytułowa fraza, oraz w kontekście innych polskich wierszy (Cypriana Norwida i Aleksandra Wata). Główna myśl eseju rozwija się wokół obecnych w tych utworach opozycji światła i ciemności.

Słowa kluczowe: światło, ciemność, Ikar, Dedal, ojczyzna

Kontakt: Katedra Teorii i Antropologii Literatury, Instytut Filologii Polskiej,
Wydział Humanistyczny, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: http://pracownik.kul.pl/adam.fitas/kontakt
Tel. 81 4454015; 81 4454425
http://www.kul.pl/dr-adam-fitas,art_28050.htmlPliki do pobrania:

» 118_Fitas.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887