zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-2-118-13Krzysztof MORACZEWSKI – Wspólny los. Kilka refleksji o Polsce i Ukrainie


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Tekst przedstawia krótką próbę określenia historycznego rodowodu dzisiejszej sytuacji polsko-ukraińskiej. Rozważany jest aspekt wspólnej sytuacji geopolitycznej i proponowana pewna interpretacja wspólnych doświadczeń historycznych w skróconej perspektywie historycznej. Podkreślone zostały zwłaszcza wątki powiązane z usytuowaniem Polski i Ukrainy w zmieniającym się kształcie Europy oraz z historią społeczną Europy środkowej i wschodniej. Tekst kończą uwagi o charakterze komentarza, dotyczące sposobów współczesnego radzenia sobie z tym dziedzictwem.

Słowa kluczowe: Polska, Ukraina, sytuacja geopolityczna, historia społeczna, pamięć zbiorowa

Kontakt: Zakład Badań nad Kulturą Artystyczną, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Szamarzewskiego 89a, 60-568 Poznań

E-mail: krzysztof.moraczewski@amu.edu.pl
Tel. 61 8292130
http://www.staff.amu.edu.pl/~instkult/index.php?option=com_content&view=article&id=73:moraczewski-krzysztof&catid=36&Itemid=99Pliki do pobrania:

» 118_Moraczewski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887