zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-4-120-17Zofia ZARĘBIANKA – Śmierć jako spełnienie Miłości. Dialektyka śmierci i miłości w Rozważaniu o śmierci Karola Wojtyły


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Tekst przynosi próbę odczytania jednego z najtrudniejszych do interpretacji poematów Karola Wojtyły zatytułowanego Rozważanie o śmierci. Śmierć jest tu rozpatrywana zarówno jako kategoria biologiczna, określająca kres ludzkiego życia, jak i jako kategoria teologiczna, w świetle której biologiczny koniec oznacza początek egzystencji innego rodzaju. Analiza obejmuje też ścisły związek śmierci oraz miłości, w którym uwidocznia się specyfika Wojtyłowego rozumienia śmierci. W refleksję włączono także rozważania dotyczące koncepcji dojrzałości i jej powiązania z kategorią śmierci – rozumianej w tym wypadku jako śmierć „ego”.

Słowa kluczowe: antropologia, śmierć, miłość, teologia, dojrzałość

Kontakt: Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku,
Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński,
ul. Gołębia 16-18, 30-007 Kraków

E-mail: zofia.zarebianka@uj.edu.pl
Tel. 12 6631327
http://www.khlp.polonistyka.uj.edu.pl/prof.-dr-hab.-zofia-zarebiankaPliki do pobrania:

» 120_Zarebianka.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887