zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-1-121-06Katarzyna BALBUZA – Monety cesarza Tytusa. Kilka uwag o rzymskim mennictwie restytucyjnym


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Monety restytucyjne wyemitowane za cesarza Tytusa, a więc najwcześniejsze z kategorii nummi restituti, upamiętniały wybitnych przodków z domu cesarskiego, instytucję senatu rzymskiego oraz same typy wczesno cesarskich monet. Niewykluczone, że restytucje odgrywały jakąś rolę w rozpowszechnianiu ideologii władzy i autoprezentacji Tytusa, utrwalając obraz cesarza, który objął władzę drogą legalną, z jednej strony podkreślając jego status i rolę w państwie, polegającą na przezorności (Providentia), dbałości o państwo, zapobieganiu konfliktom wewnętrznym, zwycięskości (tradycja, w której został w świetle restytucji postawiony, to tradycja wczesno cesarskich viri triumphales), trosce o pokój (Pax), wolność (Libertas), z drugiej zaś polityczne następstwo tronu (Providentia). Cesarz, dzięki swoim przymiotom uwiecznionym w restytucjach, a także prawowitości swojej władzy gwarantował państwu niezmienną trwałość.

Słowa kluczowe: nummi restituti, monety restytucyjne, monety starożytnego Rzymu, viri triumphales, Tytus, dynastia Flawiuszy

Kontakt: Zakład Historii Społeczeństw Antycznych, Instytut Historii,
Wydział Historyczny, Uniwersytet im. A. Mickiewicza,
ul. Umultowska 89d, pok. 3.155,
61-614 Poznań

E-mail: balbuza@amu.edu.pl
Tel. 61 8291513
http://historia.amu.edu.pl/index.php/pracownicy/153-balbuza-katarzyna-Pliki do pobrania:

» 121_Balbuza.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887