zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-1-121-10Piotr MASIUKIEWICZ – Piramidy finansowe. Aspekty ekonomiczne oraz etyczne decyzji klientów


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł prezentuje analizę czynników popytu klientów detalicznych na produkty piramid finansowych.

Problem działalności piramid finansowych w skali międzynarodowej nie został rozwiązany mimo szeregu negatywnych doświadczeń. Piramidy żerują na naiwnych klientach, którzy deponują swoje środki w nieregulowanych przedsiębiorstwach finansowych, oczekując wysokiej stopy zwrotu. W artykule przedstawiono skalę występowania piramid na świecie oraz trzy grupy czynników kreujących piramidy.

Bankructwa piramid miały szereg społecznych konsekwencji, przede wszystkim straty deponentów, w tym gospodarstw domowych, i łączyły się z kosztami oraz z utratą zaufania do sektora finansowego. Pomimo presji opinii publicznej organizacje międzynarodowe nie podjęły stosownych działań. Artykuł prezentuje również badania autora (metoda delficka).

Słowa kluczowe: klient, depozyty, etyka, straty, piramida finansowa

Kontakt: Zakład Aksjologii i Pomiaru Wartości, Instytut Zarządzania Wartością,
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa,
ul Madalińskiego 31/33, 02-544 Warszawa

E-mail: pmasiuk@sgh.waw.pl
Tel. 22 5648654
http://kolegia.sgh.waw.pl/.../Piotr_Masiukiewicz.aspxPliki do pobrania:

» 121_Masiukiewicz.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887