zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-2-122-12Danuta OPACKA-WALASEK – „…gorzkie rozważania o zbyt wielkiej pamięci o zbyt małym sercu”. Doświadczenie krzywdy i wybaczania w poezji Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł przedstawia wybrane aspekty problematyki krzywdy i wybaczenia w twórczości Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta. Refleksja analityczno-interpretacyjna skupia się na uobecnieniach i przedstawieniach tych zagadnień w poezji, zarazem odnosząc zawarte w wierszach sensy i konstrukcje do wypowiedzi metaliterackich oraz eseistycznych twórców. Artykuł składa się z kilku części: „Krzywda jako słowo-klucz”, „Wobec dwudziestego wieku. «Nowe doświadczenie» krzywdy i wybaczania”, „Znaleźć miejsce środkowe”, „Skrzywdzeni i krzywdziciele” i „Paradoksy wybaczania”. Zaproponowana w nich interpretacja zarówno dotyczy rozmaitych aspektów wiążących się z centralnymi dla tematu kategoriami, jak i zmierza do ukazania istotnych zabiegów artystycznych w poszukiwaniu przez poetów najlepszej dykcji dla wyrażenia złożonej dialektyki krzywdy i wybaczenia, wyartykułowania „nowego”, bo dwudziestowiecznego doświadczenia tych afektów, procesów, stanów.

Słowa kluczowe: krzywda, przebaczenie, Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, poetyka doświadczenia

Kontakt: Zakład Literatury XX i XXI Wieku, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego,
Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski,
pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-001 Katowice

E-mail: danuta.opacka-walasek@us.edu.pl

Tel. 32 2009409

http://www.inolp.us.edu.pl/zaklady/zaklad-literatury-xx-i-xxi-wieku/danuta-opacka-walasek/Pliki do pobrania:

» 122_Opacka_Walasek.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887