zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-2-122-22Ewa PODREZ – Etyka na wskroś humanistyczna. Kilka uwag na marginesie tekstu Tadeusza Stycznia Etyka jako antropologia normatywna


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W swoim krótkim tekście chciałam nakreślić szeroką panoramę zagadnień i problemów etycznych, które bezpośrednio lub pośrednio wynikają z tekstu ks. Tadeusza Stycznia Etyka jako antropologia normatywna, rozprawy bardzo ważnej i inspirującej dla polskiej etyki i refleksji metaetycznej. W związku z zawartymi w niej rozważaniami pojawiają się jednak wątpliwości i uwagi dotyczące zarówno proponowanego przez Stycznia sposobu budowania etyki, jak i jej normatywnej treści: Z czego powinno się czerpać prawdę moralną i prawdę o etyce i jak rozumieć osobę jako kategorię etyczną? Warto również zapytać, jak powinno się rozwijać etykę księdza Stycznia – co jest przede wszystkim zadaniem jego uczniów. W jakim kierunku należy prowadzić poszukiwania, jakie problemy trzeba poruszyć i jak powiązać różne wymiary etyki ze współczesną humanistyką? Na tym poziomie etyka jest nie tylko rodzajem wiedzy filozoficznej, ale też wskazuje na ethosy – wzory etycznego życia, działania i myślenia.

Słowa kluczowe: metaetyka, etyka, prawda, antropologia, norma, osoba, podmiot, egzystencja

Kontakt: Katedra Historii Etyki, Instytut Filozofii,
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

E-mail: ewapodrez@wp.pl

http://www.filozofia.uksw.edu.pl/node/137

Artykuł stanowi zmienioną wersję referatu przedstawionego podczas sesji naukowej Antropologia normatywna prof. Tadeusza Stycznia SDS zorganizowanej przez Instytut Jana Pawła II na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 14 grudnia 2017 roku.Pliki do pobrania:

» 122_Podrez.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887