zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-2-122-08Karolina ROZMARYNOWSKA – Dlaczego słowa ranią. O istocie krzywdy językowej


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Przedmiotem rozważań podjętych w artykule jest istota i źródło krzywdy językowej. Prowadzone badania łączą ze sobą dwa obszary: (1) etyczne znaczenie krzywdy i (2) sprawczość języka. Ich powiązanie sprawia, że celem podjętych analiz staje się wyjaśnienie, w jaki sposób za pomocą języka możemy krzywdzić drugiego, czyli spełniać czyny moralnie złe. Najważniejsze pytanie dotyczy więc możliwości i warunków krzywdzenia słowem. Aby na nie odpowiedzieć, autorka wyjaśnia etyczne znaczenie krzywdy, odróżnia jej stronę emocjonalną i faktyczną i zastanawia się nad rolą intencji i skutków w zaistnieniu krzywdy. Następnie wskazuje na różnicę z jednej strony między działaniem językowym a mówieniem, które ma charakter czysto opisowy, z drugiej zaś między działaniem językowym a fizycznym. Usiłuje też ustalić, jakie wypowiedzi mają krzywdzącą moc i z czego moc ta wynika. W swoich rozważaniach nawiązuje do klasycznych koncepcji aktów mowy Johna L. Austina i Johna Searle’a, zgodnie z którymi obok wypowiedzi konstatujących, istnieją wypowiedzi performatywne, czyli takie, które mają moc sprawczą. To właśnie fakt, że za pomocą języka nie tylko opisujemy rzeczywistość, ale także działamy i ją zmieniamy, sprawia, że możliwe jest krzywdzenie słowem.

Słowa kluczowe: krzywda, język, performatywność, John L. Austin, John Searle

Kontakt: Katedra Historii Etyki, Sekcja Etyki,
Instytut Filozofii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej,
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

E-mail: k.rozmarynowska@uksw.edu.pl

http://www.filozofia.uksw.edu.pl/node/138Pliki do pobrania:

» 122_Rozmarynowska.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887