zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-2-122-16Mariusz ZEMŁO – Wobec „obcego”. Opinie uczniów szkół ponadpodstawowych Białegostoku o zachowaniach krzywdzących


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule przedstawiono opinie uczniów szkół ponadpodstawowych Białegostoku na temat wybranych zachowań krzywdzących. Wśród zachowań tych uwzględniono: dyskryminację narodowo-etniczną, dyskryminację wyznaniowo-religijną, rasizm i homoseksualizm. W artykule obok wielkości granicznych uwzględniono następujące zmienne niezależne: płeć, rodzaj szkoły, średnią ocen uzyskiwaną przez uczniów, grupę społeczno-zawodową matki, autodeklarację wiary osoby ankietowanej. Podstawą prezentacji są wyniki uzyskane w badaniach przeprowadzonych od października do grudnia 2015 roku. Do obróbki statystycznej zakwalifikowano 2028 ankiet.

Słowa kluczowe: socjologia moralności, dyskryminacja narodowa, dyskryminacja religijna, rasizm, homoseksualizm

Kontakt: Pracownia Socjologii Wiedzy i Edukacji, Instytut Epistemologii i Kognitywistyki,
Wydział Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet w Białymstoku,
pl. NZS 1, 15-420 Białystok

E-mail: mzemlo@gmail.comPliki do pobrania:

» 122_Zemlo.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887