zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-3-123-17Adam FITAS – O trzech książkach z młodzieńczej biblioteczki Józefa Mackiewicza


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Przedmiotem artykułu są młodzieńcze lektury Józefa Mackiewicza, które w dużej mierze ukształtowały go jako myśliciela i pisarza. W dzieciństwie był on zamiłowanym przyrodnikiem, a książki Alfreda Brehma (przede wszystkim Życie zwierząt) oraz Modesta Bogdanowa stały się dla niego nie tylko przewodnikiem po świecie natury, ale i szkołą patrzenia na świat, myślenia o nim oraz dostrzegania w rzeczywistości wszelkich sytuacji nienaturalnych, a często wręcz zmanipulowanych i fałszywych. Autor artykułu stara się pokazać związek młodzieńczych fascynacji pisarza z kształtowaniem się jego światopoglądu.

Słowa kluczowe: Józef Mackiewicz, przyroda, natura, Alfred Brehm, Modest Bogdanow

Kontakt: Katedra Teorii i Antropologii Literatury, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: https://pracownik.kul.pl/adam.fitas/kontakt
Tel. 81 4454015; 81 4454425
http://www.kul.pl/dr-adam-fitas,art_28050.htmPliki do pobrania:

» 123_Fitas.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887