zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-3-123-11Grażyna OSIKA – Świat bez książek? O możliwych przemianach kulturowych rzeczywistości


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Głównym celem rozważań przedstawionych w artykule jest antycypacja konsekwencji wynikających z przemian kulturowych związanych z ograniczaniem wpływu książki jako dominującego medium komunikacji społecznej. Przyjęto, że książki jako artefakty kulturowe miały wpływ na kształtowanie się kultury i że fakt, iż stają się one medium drugorzędnym, stanowi przyczynę zmiany różnych aspektów ludzkiego życia. Analiza ma charakter teoretyczny, prognozy sformułowane na jej podstawie mogą okazać się pomocne w opracowaniu kompetencji, jakie mogą okazać się potrzebne w przyszłości, oraz w podejmowaniu działań mających na celu zrozumienie pewnych trendów kulturowych i ewentualne im przeciwdziałanie. Realizacja założonego projektu wymaga, po pierwsze, wskazania adekwatnej tradycji teoretycznej, która będzie przydatna w identyfikowaniu znaczących zależności, po drugie – określenia bardziej szczegółowego zakresu problemowego.

Słowa kluczowe: książka, komunikacja zapośredniczona, piśmienność, kultura pisma, szkoła z Toronto

Kontakt: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, ul. Roosevelta 26-28, Budynek A, pokój 219, 41-800 Zabrze
E-mail: gra.o@poczta.fm
Tel. 32 2777323
https://scholar.google.pl/citations?user=UBcL3bMAAAAJ&hl=enPliki do pobrania:

» 123_Osika.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887