zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-4-124-07Adam SAWICKI – Grzech wiedzy i próba wolności. Pojęcie Upadku w religijno-filozoficznych koncepcjach Lwa Szestowa i Nikołaja Bierdiajewa


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule przedstawione zostały dwie koncepcje upadku: jako grzechu wiedzy i jako próby wolności. Pierwszą odnajdujemy w biblijnej filozofii Lwa Szestowa, drugą zaś w chrześcijańskiej gnozie Mikołaja Berdiajewa. Autor tekstu wskazuje, jak filozofowie ci rozumieli związek między upadkiem a wiedzą i wolnością, a także jak ujmowali kwestię relacji między Bogiem, nicością i człowiekiem oraz problem skutków upadku i sposobów ich przezwyciężenia w tych dwóch koncepcjach. W artykule zaakcentowane zostały religijne inspiracje obu myślicieli. Dokonano również porównania obu koncepcji, z uwzględnieniem dyskusji na temat grzechu pierworodnego, którą toczyli między sobą obaj filozofowie.

 

Słowa kluczowe: upadek, nicość, wolność, obiektywacja (uprzedmiotowienie), dobro, zło, wiara, twórczość, lęk, grzech pierworodny, wiedza, umysł, rozum 

Kontakt: Katedra Metafizyki i Ontologii, Instytut Filozofii i Socjologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
E-mail: sawicki-adam@o2.pl
Tel. 12 6626223
https://ifis.up.krakow.pl/my_custom_workers/adam-sawicki/Pliki do pobrania:

» 124_Sawicki.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887