zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-4-124-16Andrzej SZOSTEK MIC – Alienacja: problem wciąż aktualny. W nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły–Jana Pawła II


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Autor przedstawia najpierw krótki zarys Karola Marksa koncepcji alienacji ekonomicznej oraz jego koncepcji rewolucji socjalistycznej jako drogi do emancypacji człowieka, by w części zasadniczej zaprezentować Karola Wojtyły teorię uczestnictwa. Kulminuje ona w uznaniu, iż to kategoria „bliźni” i związane z nią przykazanie „będziesz miłował” stanowi najgłębsze źródło uczestnictwa, a nie stosunki ekonomiczne, jak chciał tego Marks. Dlatego Wojtyła podkreśla, że marksistowska teoria alienacji stanowi wręcz antytezę uczestnictwa, a stanowiąca jej konsekwencję propozycja rewolucji, bazująca na walce klasowej, raczej tę alienację pogłębia, niż ją przezwycięża. W części ostatniej artykułu autor przypomina, że Wojtyła jako papież Jan Paweł II bynajmniej nie uznał, że zapoczątkowane w roku 1989 przezwyciężenie tak zwanego ustroju socjalistycznego oznacza koniec walki z alienacją. Przeciwnie, problem alienacji jest nadal aktualny, ponieważ jej podłoże stanowi materialistyczny konsumpcjonizm, podważający możliwość realizacji uczestnictwa. Owa, ugruntowana zwłaszcza w społeczeństwach zachodnich mentalność konsumpcjonistyczna, sprawia nawet – w przekonaniu autora – że wyalienowani członkowie tych społeczeństw nie dostrzegają swojej alienacji i nie dążą do jej przezwyciężenia.

 

Słowa kluczowe: alienacja, alienacja ekonomiczna, rewolucja socjalistyczna, emancypacja człowieka, teoria uczestnictwa, konsumpcjonizm, Karol Marks, Karol Wojtyła

 

Kontakt: Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski, ul. Nowy Świat 69, 00-046, Warszawa
E-mail: arszost@kul.pl
http://www.ial.org.pl/en/staff/ks-prof-dr-hab-andrzej-szostek/Pliki do pobrania:

» 124_Szostek.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887