zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-4-124-08Adriana WARMBIER – Pamięć zraniona. Renarratywizacja i problem tożsamości osobowej


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule skupiam się na problematyce dotyczącej pamięci, jej roli w budowaniu jednostkowej tożsamości, której integralną częścią jest pamięć wspólnoty. Szczególną uwagę poświęcam trudnościom związanym z podtrzymywaniem w pamięci doznanego cierpienia i zranień, spośród których część przybiera postać symbolicznej krzywdy domagającej się wyleczenia. Opisując mechanizmy rządzące pracą wspominania, wskazuję na ich związek z ujmowaniem wydarzeń w strukturę narracji, którą każdy tworzy o sobie, aby rozumieć to, co przeżywa i czego doświadcza. Chcę bronić tezy mówiącej, że pamięć nie polega jedynie na postawie retrospektywnej, lecz ukazuje stosunek sfery subiektywnego doświadczenia i horyzontu oczekiwań tworzonego przez pole określonych możliwości, któremu ta pierwsza nadaje strukturę. Nawiązując do Ricoeurowskiej koncepcji pamięci i tożsamości narracyjnej, którą francuski filozof wypracowuje w odniesieniu do trzech obszarów badawczych: fenomenologii, psychoanalizy i hermeneutyki, wskazuję na zależność między zachowaniem tożsamości osobowej (w tym wewnętrznej integracji) a potrzebą nieustannego zabiegu renarratywizacji, w której zapośredniczone jest samorozumienie.

 

Słowa kluczowe: pamięć, tożsamość osobowa, narratywizacja, Ricoeur, Freud

 

Kontakt: Zakład Etyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, Grodzka 52, p. 89, 31-044 Kraków
E-mail: adrianajoanna@gmail.com
Tel. 12 6631817
http://www.filozofia.uj.edu.pl/adriana-warmbierPliki do pobrania:

» 124_Warmbier.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887